ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki
www.filia.uni.lodz.pl