Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie

 ul. Mickiewicza 5
 64-100 Leszno
 Leszno
 wielkopolskie

tel. 655296061

www.pwsz.edu.pl


Opis

Jesteśmy uczelnią głęboko zakorzenioną w środowisku lokalnym, szybko reagującą na potrzeby gospodarcze i społeczne. Dokładamy wszelkich starań, by wyposażyć studentów w rzetelną, stale aktualizowaną wiedzę i umiejętności zawodowe. Stara się sprostać wysokim wymaganiom otoczenia rynkowego, radzimy sobie z tymi dynamicznymi zmianami poprzez udane partnerstwo szkolnictwa z biznesem.

 

Jako pierwsza uczelnia w Polsce podjęliśmy się organizacji nowatorskich studiów w systemie dualnym. Studia dualne zakładają równoczesne zdobywanie wiedzy akademickiej jak i doświadczenia praktycznego, poprzez naprzemienną naukę i pracę w partnerskich przedsiębiorstwach.

 

W corocznych rankingach uczelni wyższych prowadzonych przez: dziennik Rzeczpospolita i tygodnik Perspektywy Uczelnia zajmuje czołowe miejsca. Niewątpliwie chlubą PWSZ w Lesznie jest również cyklicznie nadawane miano Uczelni Liderów. Po raz 10 jesteśmy Sportowo Najlepszą Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Polsce.

 

Posiadamy bogatą ofertę kursów doskonalących, kwalifikacyjnych i uzupełniających, kształcimy profesjonalną kadrę w szerokim zakresie branż.

 

Dzięki bezpłatnym studiom stacjonarnym dajemy równe szanse wykształcenia dla osób z mniejszych miejscowości naszego regionu położonych blisko Leszna, ale też osób, których sytuacja finansowa rodziny nie pozwala na studiowanie w dużych ośrodkach akademickich.

Oferta edukacyjna

Kierunki i specjalności studiów - oferta na rok akademicki 2017/18

 

STUDIA LICENCJACKIE

 

Bezpieczeństwo narodowe:

 • bezpieczeństwo publiczne
 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo militarne

 

Ekonomia:

 • finanse i rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
 • ekonomika sektora publicznego
 • ekonomia menadżerska

 

Filologia:

 • filologia hiszpańska:
  • specjalizacja: kulturowo-tłumaczeniowa z drugim językiem angielskim
  • specjalizacja: nauczycielska
 • filologia niemiecka
  • specjalizacja: filolog w biznesie z drugim językiem angielskim
  • specjalizacja: nauczycielska
 • filologia angielska
  • specjalizacja: filolog w biznesie z drugim językiem niemieckim
  • specjalizacja: nauczycielska


Logistyka:

 • logistyka produkcji
 • logistyka handlu i usług


Pedagogika:

 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
 • praca z rodziną z pomocą psychopedagogiczną
 • pedagogika medialna z animacją kultury

 

Pielęgniarstwo


Turystyka i rekreacja:

 • zarządzanie turystyką w regionie
 • organizacja turystyki konnej
 • hotelarstwo i gastronomia
 • turystyka krajów obszaru śródziemnomorskiego z językiem hiszpańskim

 

Wychowanie fizyczne:

 • wychowanie fizyczne i zarządzanie sportem lokalnym
 • wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną

 

STUDIA INŻYNIERSKIE


Budownictwo (stacjonarne i dualne):

 • organizacja i zarządzanie procesem budowlanym
 • konstrukcje budowlane

 

Elektrotechnika (studia stacjonarne i dualne):

 • odnawialne źródła energii
 • elektromechatronika

 

Informatyka:

 • systemy komputerowe
 • informatyka w zarządzaniu

 

Mechanika i budowa maszyn (stacjonarne i dualne):

 • elektromechanika i mechatronika samochodowa
 • mechatronika z diagnostyką i eksploatacją maszyn
 • agromechatronika

 

STUDIA MAGISTERSKIE


Pedagogika

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • pedagogika medialna z animacją kultury

 

Wychowanie fizyczne (w przygotowaniu)