Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

 ul. Sienkiewicza 9
 90-113 Łódź
 Łódź
 lodzkie

tel. 426646657

www.lodz.san.edu.pl


Opis

Społeczna Akademia Nauk

 

Społeczna Akademia Nauk jest jedną z największych Uczelni w Polsce. Oferuje różnorodne studia pierwszego i drugiego stopnia, proponuje studia podyplomowe, studia doktoranckie, studia przez internet oraz studia po angielsku. Celem Uczelni jest wyposażenie studentów i absolwentów w solidną wiedzę oraz rzetelne umiejętności praktyczne niezbędne na rynku pracy. Dlatego w porozumieniu z pracodawcami i w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy oraz kandydatów na studia, stale rozwija swoją ofertę edukacyjną oraz udoskonala jakość kształcenia. Sukcesywnie zdobywa także prestiżowe uprawnienia akademickie.

 

Społeczna Akademia Nauk prowadzi studia licencjackie i magisterskie, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Łącznie, Uczelnia oferuje kształcenie na 25 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez Studenckie Biuro Karier. Atutem Społecznej Akademii Nauk jest ścisła współpraca z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą - równolegle do studiów polskich - uzyskać amerykański dyplom Master, a nawet wyjechać na studia lub na praktyki zagranicę. Akademia zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się ze znanych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Z Uczelnią współpracuje także wielu praktyków, którzy realizują warsztaty i laboratoria, tym samym przygotowując studentów do konkretnych zobowiązań i praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej.

 

Dla Społecznej Akademii Nauk bardzo istotne jest także utrzymanie i doskonalenie odpowiedniej marki poprzez nieustanne dbanie o jakość i standardy kształcenia oraz badania naukowe i współpracę z przedsiębiorstwami. Dzięki temu Uczelnia może utrzymać i rozwijać szeroką ofertę edukacyjną, co pozwala w konfrontacji z konkurencją przygotować bardzo dobrze wykształconych absolwentów, którzy staną się pożądanymi pracownikami na bardzo konkurencyjnym polskim, europejskim i światowym rynku pracy.

 

Kluczową kwestią w kontekście zmieniającego się rynku uczelni niepublicznych w Polsce jest zdobywanie przez nie uprawnień akademickich. Kryteria przyznawania tego zaszczytnego tytułu to m.in. uprawnienia do nadawania stopni naukowych w sześciu dyscyplinach. Społeczna Akademia Nauk, jako jedna z nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce uzyskała dotychczas prawa doktoryzowania w aż trzech dyscyplinach naukowych i dąży do otrzymania kolejnych uprawnień, by awansować do chlubnego grona uczelni, które mają status Uniwersytetu.

 

Społeczna Akademia Nauk jest od wielu lat jedną z najczęściej wybieranych Uczelni niepublicznych w Polsce. Dwudziestoletnie doświadczenie w szkolnictwie wyższym, prestiżowe rankingi oraz przyznane Uczelni certyfikaty jakości odzwierciedlają wysoki poziom edukacji i nieustanne dbanie o jakość kształcenia.

Oferta edukacyjna

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK

WYDZIAŁ

KIERUNEK

STOPIEŃ

TRYB

Wydział Zarządzania

Finanse i Rachunkowość

Studia I i II stopnia

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne,

Zarządzanie

Studia I i II stopnia

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne, niestacjonarne internetowe

Logistyka

Studia I i II stopnia

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne, niestacjonarne internetowe

Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki

Fizjoterapia

Studia I i II stopnia

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne,

Zdrowie Publiczne

Studia I i II stopnia

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne,

Informatyka

Studia I i II stopnia

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne,

Grafika

Studia I stopnia

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne,

Geodezja i Kartografia

Studia I i II stopnia

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne,

Ochrona środowiska

Studia I i II stopnia

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne,

Architektura i UrbanistykaStudia I stopniaStacjonarne, niestacjonarne zaoczne,
Film i Sztuki AudiowizualneStudia I stopniaStacjonarne, niestacjonarne zaoczne,
KosmetologiaStudia I i II stopniaStacjonarne, niestacjonarne zaoczne,
Turystyka i RekreacjaStudia I stopniaStacjonarne, niestacjonarne zaoczne,

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Administracja

Studia I i II stopnia

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne, niestacjonarne internetowe

Bezpieczeństwo Narodowe

Studia I i II stopnia

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne, niestacjonarne internetowe

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Studia I i II stopnia

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne,

Filologia angielska

Studia I i II stopnia

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne,

Pedagogika

Studia I i II stopnia

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne, niestacjonarne internetowe

Praca socjalna

Studia I stopnia

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne,

Psychologia

Jednolite magisterskie

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne,

Socjologia

Studia I stopnia

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne,

Prawo

Jednolite magisterskie

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne,

Stosunki międzynarodowe

Studia I i II stopnia

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne,