Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 ul. Sterlinga 26
 90-212 Łódź
 Łódź
 lodzkie

tel.

www.ahe.lodz.pl


Opis

 

AHE Akademia Kreatywności


Studiowanie nie musi się kojarzyć już jedynie z zakuwaniem. Studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi to warsztaty, projekty, nauka samodzielnego myślenia i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce. Czy właśnie nie o tym marzy każdy student? Nauka przez rozwiązywanie problemów zaczerpniętych z praktyki. Właśnie w taki sposób AHE, jako jedna z pierwszych uczelni, wdraża Europejskie Standardy Nauczania, zalecone przez Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK).
Sprawdź nasze metody nauczania. Dowiedz się więcej - www.ahe.lodz.pl

 

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi posiada status uczelni wyższej od 1993 roku, jest jedną z największych uczelni niepublicznych w Polsce oferującą studia:

 • I i II stopnia - stacjonarne i niestacjonarne,
 • I, II stopnia oraz studia podyplomowe online prowadzone za pomocą platformy zdalnego nauczania Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego
 • studia podyplomowe stacjonarne realizowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego.

 

Uczelnia oferuje studia na 22 kierunkach, m.in.: pedagogice, filologii angielskiej i germańskiej, filologii polskiej, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, politologii, administracji, ekonomii, psychologii, inżynierii materiałowej, zdrowie publiczne, ochronie środowiska, informatyka, sport, turystyka i rekreacja. Młodzież uzdolniona artystycznie może rozwijać swoje pasje na takich kierunkach jak kulturoznawstwo, grafika i taniec. Ofertę uzupełniają transport, pielęgniarstwo i bezpieczeństwo wewnętrzne.
Dzięki rozbudowanej infrastrukturze, specjalistycznych pracowniach, uczelnia daje studentom nie tylko możliwość zdobycia teoretycznej wiedzy, przekazywanej przez najbardziej cenioną kadrę profesorską, ale tak ważnych na rynku pracy umiejętności praktycznych.

 

Tym, co wyróżnia Akademię Humanistyczno - Ekonomiczną w Łodzi na tle innych uczelni wyższych, jest podmiotowe podejście do każdego studenta oraz rozwijanie w nim umiejętności twórczego rozwiązywania stawianych przed nim zadań i problemów.

 

 

NASZE ATUTY

 

Jeśli chcesz uczestniczyć w nowym modelu edukacji, dołącz do NAS!

www.ahe.lodz.pl

Studia online

 

Lider e-learningu w Europie Środkowej

 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna jest Uczelnią nowoczesnych technologii.
Wszystkie kierunki studiów można studiować z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego.

 

PUW zajmuje się promowaniem nowoczesnych metod nauki. Od ponad dekady należy do najstarszych i największych uczelni e-learningowych w Europie Środkowo-Wschodniej. "Wirtualne" mury uczelni opuściło już ponad 20 tysięcy absolwentów.

 

JAK WYGLĄDA NAUKA NA PUW?

 • Otrzymujesz dostęp do platformy zdalnego nauczania
 • Na platformie umieszczone są materiały dydaktyczne, zadania, testy, quizy, tematy do dyskusji na forum, oraz zakresy wymagań
 • Pracujesz w grupach pod opieką wybitnych i doświadczonych nauczycieli akademickich, którzy udzielają odpowiedzi na Twoje pytania, moderują dyskusją, a także zlecają zadania i oceniają ich wykonanie
 • Komunikujesz się z wykładowcą i kolegami z roku poprzez forum dyskusyjne, czat oraz e-mail
 • Egzaminy zdajesz w siedzibie Uczelni

 

Egzaminy zdaje się w tradycyjnym trybie - pisemne lub ustne - bezpośrednio przed wykładowcami.
Program nauczania online na danym kierunku jest identyczny jak w systemie studiów niestacjonarnych, a po obronie pracy dyplomowej absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów zaocznych.

 

CO ZYSKUJESZ?

 • Uczysz się dowolnym miejscu i czasie
 • Masz dostęp do nowoczesnej platformy, najnowszej wiedzy i najlepszych wykładowców
 • Swobodnie łączysz studia z pracą i rodziną
 • Oszczędzasz czas i pieniądze

 

Studenci PUW mają takie same prawa, jak ich koledzy kształcący się na studiach stacjonarnych. Otrzymują indeks, legitymację studencką, mogą ubiegać się o wysokie stypendia, a także wyjechać za granicę uczestnicząc w programie Erasmus.

 

ZAPISZ SIĘ ON-LINE

Potrzebujesz tylko kilku minut, aby zapisać się na studia !
Po wprowadzeniu danych nasz system wygeneruje dla Ciebie odpowiednie dokumenty.
Nie zwlekaj! Wejdź na www.puw.pl/rekrutacja i wypełnił formularz

 

POLUB NA FB https://www.facebook.com/Polski.Uniwersytet.Wirtualny

 

CZEMU E-LEARNING?

Nauczanie na odległość
Distance learning stanowi bardzo atrakcyjną alternatywę dla edukacji tradycyjnej, ponieważ jest to nauka za pośrednictwem Internetu. Umożliwia edukację na wysokim poziomie, w dowolnym miejscu i czasie. Daje szansę m.in. osobom pracującym, mieszkającym daleko od ośrodków akademickich, niepełnosprawnym i wszystkim, którzy poszukują wiedzy "dostępnej wszędzie i zawsze".

 

E-learning
Ogranicza koszty i daje dostęp do właściwej wiedzy w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie (tzw. just-in-time learning), co może znacząco zwiększyć efektywność nauczania. Złożone systemy informatyczne ocenie pozwalają też precyzyjnie określać poziom wiedzy każdej szkolonej osoby i w efekcie dostosowywać proces nauki do indywidualnych potrzeb (tzw. kształcenie różnic).

 

Blended learning
Dzięki aktywności i pracy internetowych studentów i starannemu przygotowaniu materiałów dydaktycznych oraz instrukcji do nich, a także poprzez możliwość wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, e-learning sygnowany przez Polski Uniwersytet Wirtualny jest efektywny, a dyplom ukończenia studiów lub certyfikat uczestnictwa w kursie w niczym nie ustępuje tradycyjnym odpowiednikom. Co więcej, jego posiadacz umie sprawnie posługiwać się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i wie, jak skutecznie korzystać z technologii informacyjnych.

 

Studia on-line
Studia online prowadzone przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi na platformie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego są obecnie największym akademickim projektem e-learningowym w Polsce.

 

OFERTA EDUKACYJNA POLSKIEGO UNIWERSYTETU WIRTUALNEGO

STUDIA I STOPNIA

ADMINISTRACJA

 • Administracja samorządowa
 • Doradztwo podatkowe
 • Prawo pracy
 • E-administracja
 • Broker innowacji
 • Procedury sądowo-administracyjne

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Prewencja i profilaktyka społeczna na rzecz bezpieczeństwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Bezpieczeństwo energetyczne

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 • Komunikacja wizerunkowa i public relations
 • Dziennikarz-twórca mediów interaktywnych
 • Dziennikarz prasy, radia i telewizji

 

EKONOMIA - NOWOŚĆ!

 • Kompetencje menadżerskie
 • Rachunkowość i finanse, windykacja należności
 • Rynki finansowe - strategie inwestycyjne
 • Zarządzanie instytucjami wsparcia i aktywizacji społecznej osób starszych

 

FILOLOGIA POLSKA

 • Reklama i komunikacja kreatywna
 • Architektura informacji


FILOLOGIA OBCA (ANGIELSKA, GERMAŃSKA)

 • Specjalizacja nauczycielska
 • Specjalizacja translatorsko-biznesowa

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - WSPA Lublin

 • Analiza rynku finansowego
 • Finanse i bankowość
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

 

GRAFIKA

 • Komunikacja wizualna i multimedia
 • Grafika 3D i game art.
 • Multimedia, 3D Graphics, Game Art. And Visual Communication

 

INFORMATYKA

 • Sieci komputerowe i multimedia
 • Projektowanie i programowanie gier komputerowych
 • Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych
 • Technologie mobilne
 • Systemy ERP II do zarządzania przedsiębiorstwem
 • Grafika komputerowa i multimedia
 • Technologie programowania

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

 • Implantologia i inżynieria dentystyczna

 

KULTUROZNAWSTWO

 • Kreatywny producent i menedżer kultury
 • Internet i komunikacja medialna

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Gospodarka odpadami, recykling i rekultywacja
 • Odnawialne źródła energii

 

PEDAGOGIKA

 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Coaching
 • Edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • Pedagogika rodziny - asystent rodziny
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych
 • Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego

 

PIELĘGNIARSTWO (POMOSTOWE)

POLITOLOGIA

 • Studia europejskie
 • Kultury pozaeuropejskie i globalizacja
 • Administracja i zarządzanie w sferze publicznej
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznego

 

PSYCHOLOGIA

 • Psychologia rozwoju personalnego i społecznego
 • Psychologia zdrowia,, profilaktyki i jakości życia

SPORT
 • Trener personalny

 

TRANSPORT

 • Logistyka w transporcie
 • Transport drogowy

 

TURYSTYKA I REKREACJA

 • Zarządzanie w branży HoReCa (hotel, restauracja, catering)
 • Marketing i organizacja usług turystycznych
 • SPA&wellness

 

ZARZĄDZANIE

 • Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Audyt wewnętrzny i kontrola
 • Innowacyjne zarządzanie organizacją
 • The Innovative Management for Business Development

 

ZDROWIE PUBLICZNE

 • Menedżer w ochronie zdrowia

 

STUDIA II STOPNIA

 

FILOLOGIA (ANGIELSKA, GERMAŃSKA)

 • Specjalizacja nauczycielska
 • Specjalizacja translatorsko-biznesowa

 

FILOLOGIA POLSKA

 • Komunikacja kreatywna
 • Architektura informacji

 

GRAFIKA

 • Projektowanie graficzneINŻYNIERIA MATERIAŁOWA

 • Implantologia i inżynieria dentystyczna

 

PEDAGOGIKA

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
 • Doradztwo zawodowe i personalne
 • Edukacja i promocja zdrowia
 • Coaching
 • Psychopedagogika z profilaktyką społeczną
 • Gerontologia społeczna
 • Pedagogika rodziny ? asystent rodziny
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z elementami logopedii
 • Terapia pedagogiczna z elementami logopedii

 

POLITOLOGIA

 • Administracja i zarządzanie w sferze publicznej
 • Administracja wymiaru sprawiedliwości w systemie sprawowania władzy
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • Studia europejskie
 • Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznego

 

SOCJOLOGIA

 • Badania rynkowe i społeczne
 • Psychosocjologia rozwoju osobowego i coaching menadżerski
 • Marketing w biznesie
 • Informatyka społeczna

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • Audyt śledczy
 • Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe
 • Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową
 • Compliance w organizacji - NOWOŚĆ
 • Dietetyka
 • Dietetyka genetyczna
 • Doradztwo podatkowe
 • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa
 • Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Fizyka w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
 • Historia w szkole podstawowej i gimanzjum
 • Informatyka z elementami e-learningu
 • Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD
 • Kontroler finansowy - NOWOŚĆ
 • Kreatywny menedżer kultury
 • Logistyka - NOWOŚĆ
 • Logistyka i spedycja dla nauczycieli
 • Matematyka w szkole podstawowej i gimnazjum
 • Nauczanie etyki
 • Neurologopedia ogólna i dziecięca
 • Nowe media i dziennikarstwo internetowe - NOWOŚĆ
 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Prawo medyczne
 • Projektowanie i sprzedaż usług turystycznych
 • Przedsiębiorczość 
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Psychologia sportu
 • Psychologia w biznesie
 • Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Wiedza o kulturze
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Windykacja należności
 • Współczesna migracja ? wiktymologia, kryminologia, prewencja
 • Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym - NOWOŚĆ
 • Zarządzanie kulturą
 • Zarządzanie oświatąZarządzanie projektami informatycznymi
 • Zarządzanie publiczne przy procesach migracji międzynarodowych - NOWOŚĆ
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji - NOWOŚĆ
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi - NOWOŚĆ
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia - NOWOŚĆ

 

KURSY

Oferujemy ponad 60 kursów online z takich dziedzin jak:

 • Administracja publiczna
 • Administracja sieci komputerowych
 • Analiza rynku
 • Asertywność-trening praktyczny
 • Autoprezentacja, czyli oko w oko z publicznością - NOWOŚĆ
 • Controlling finansowy
 • Coping - radzenie sobie ze stresem
 • Dietetyka
 • Dydaktyka twórczości
 • Kompendium wiedzy rekrutera i managera na temat doboru właściwych ludzi do pracy
 • Kompetencje menedżerskie - analiza i doskonalenie
 • Kompozycja przestrzeni
 • Konstruktywne zarządzanie konfliktem
 • Kultura języka polskiego
 • Kurs fotografii dla początkujących
 • Kurs fotografii dla zaawansowanych
 • Leadership, czyli jak skutecznie przewodzić i kierować zespołem
 • Mediacje
 • Metody i narzędzia budowania motywacji i zaangażowania
 • Metody wychowania przez sztukę
 • Metodyk zdalnego nauczania
 • Metodyka nauczania języka angielskiego
 • Negocjacje
 • Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Patologie społeczne
 • Pedagogika pracy z elementami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Podatki państwowe
 • Podatki samorządowe
 • Podstawy pracy pedagoga szkolnego
 • Praca z dzieckiem w rodzinie problemowej
 • Praktyczne metody i narzędzia oceny pracowników
 • Prawo gospodarcze publiczne
 • Prawo i postępowanie administracyjne
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo socjalne
 • Profilaktyka społeczna
 • Profilaktyka uzależnień
 • Programowanie gier komputerowych
 • Programowanie internetowe
 • Programowanie obiektowe
 • Promocja zdrowia i współczesne problemy edukacji zdrowotnej - NOWOŚĆ
 • Przepisy o doradztwie podatkowym
 • Psychologia (medyczna)
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia koloru w sprzedaży
 • Psychologia podejmowania decyzji
 • Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich
 • Psychologia społeczna - NOWOŚĆ
 • Psychologiczne podstawy trudności i niepowodzeń szkolnych - NOWOŚĆ
 • Rachunkowość 1 (finansowa)
 • Ratownictwo medyczne
 • Reklama i PR w komunikacji marketingowej
 • Sieci komputerowe
 • Skuteczne zarządzanie zmianą
 • Służby specjalne i działania specjalne w stosunkach międzynarodowych
 • Techniki sprzedaży
 • Technologie webowe - NOWOŚĆ
 • Teoria prawa podatkowego
 • Teorie wyboru zawodu
 • Współczesne tendencje w psychoedukacji
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Zarządzanie kontaktami z klientem
 • Zarządzanie logistyczne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zobowiązania i postępowanie podatkowe


SPRAWDŹ www.puw.pl

 

Bądź nowoczesny i studiuj ONLINE

www.puw.pl

Oferta edukacyjna

 

WYDZIAŁY AKADEMII HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W ŁODZI:

 

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

WYDZIAŁ INFORMATYKI, ZARZĄDZANIA I TRANSPORTU

 

Oferta Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi obejmuje 22 kierunki studiów
I stopnia (studiów licencjackich) i 7 kierunków II stopnia (studia magisterskie). Kształcenie na studiach licencjackich trwa 3 lata i prowadzi do uzyskania dyplomu licencjackiego, zaś kształcenie na studiach magisterskich trwa 2 lata i prowadzi do uzyskania tytułu magistra. Każdy kierunek to kilka ciekawych i praktycznych specjalności do wyboru.

 

Studia prowadzimy na wydziałach:
Wydział Humanistyczny

 • ADMINISTACJA
  Specjalności - studia I stopnia:
  Administracja samorządowa
  Broker innowacji
  Doradztwo podatkowe
  E-administracja
  Procedury sądowo-administracyjne
  Prawo pracy - NOWOŚĆ
 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
  Specjalności - studia I stopnia
  Bezpieczeństwo energetyczne
  Edukacja dla bezpieczeństwa
  Prewencja i profilaktyka społeczna na rzecz bezpieczeństwa
  Zarządzanie kryzysowe
  Obronność państwa
 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
  Specjalności - studia I stopnia:
  Dziennikarz prasy, radia i telewizji
  Komunikacja wizerunkowa i Public Relations
  Dziennikarz ? twórca mediów interaktywnych
 • EKONOMIA
  Specjalności ? studia I stopnia

  Kompetencje menadżerskie i zarządzanie firmą
  Rachunkowość, finanse, windykacja należności
  Rynki finansowe ? strategie inwestycyjne
  Zarządzanie instytucjami wsparcia i aktywizacji społecznej osób starszych
 • FILOLOGIA
  Specjalności - studia I stopnia:
  Filologia angielska
  Filologia germańska
  Nauczycielska
  Translatorsko-biznesowa
  Specjalności - studia II stopnia:
  Filologia angielska
  Filologia germańska
  Nauczycielska
  Translatorsko-biznesowa
 • FILOLOGIA POLSKA
  Specjalności - studia I stopnia:
  Architektura informacji
  Specjalność - studia II stopnia:

  Architektura informacji
  Komunikacja kreatywna
 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
  Specjalności ? studia I i II stopnia:

  Implantologia i inżynieria dentystyczna
 • OCHRONA ŚRODOWISKA
  Specjalności - studia I stopnia:

  Ekologiczne projektowanie krajobrazu i ogrodu
  Gospodarka odpadami, recykling i rekultywacja
  Odnawialne źródła energii
 • PEDAGOGIKA
  Specjalności - studia I stopnia:
  Doradztwo zawodowe i personalne
  Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej - NOWOŚĆ!
  Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
  Pedagogika rodziny - asystent rodziny - NOWOŚĆ!
  Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
  Prewencja patologii i zagrożeń społecznych
  Coaching - NOWOŚĆ!
  Edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi
  Edukacja wczesnoszkolna i filologia angielska ? stacjonarne studia dwukierunkowe
  Pedagogika wczesnoszkolna z nauczaniem języka angielskiego
  Specjalności - studia II stopnia:
  Terapia pedagogiczna z elementami logopedii - NOWOŚĆ!
  Doradztwo zawodowe i personalne
  Edukacja i promocja zdrowia
  Edukacja wczesnoszkolna
  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej - NOWOŚĆ!
  Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii
  Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową
  Psychopedagogika z profilaktyką społeczną
  Coaching
  Pedagogika tańca - NOWOŚĆ!
  Gerontologia społeczna
  Wychowanie przedszkolne z elementami logopedii
  Pedagogika rodziny ? asystent rodziny
 • PIELĘGNIARSTWO
  studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne (3-letnie)
  studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne pomostowe (2- lub 3-semestralne)
 • POLITOLOGIA
  Specjalności - studia I stopnia:
  Administracja i zarządzanie w sferze publicznej
  Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
  Marketing polityczny
  Studia europejskie
  Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
  Kultury pozaeuropejskie i globalizacja
  Gospodarka projektami Unii Europejskie
  Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznego
  Specjalności - studia II stopnia:
  Administracja i zarządzanie w sferze publicznej
  Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
  Dyplomacja i stosunki międzynarodowe
  Marketing polityczny z elementami dziennikarstwa
  Studia europejskie
  Administracja wymiaru sprawiedliwości
  Polityka zatrudnienia - kadry i płace - NOWOŚĆ!
  Gospodarka projektami Unii Europejskiej
  Broker innowacji
  Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa publicznego
  Politics and Management In International Environment
 • PSYCHOLOGIA
  Specjalności ? studia I stopnia:

  Psychologia zdrowia, profilaktyki i jakości życia
  Psychologia rozwoju osobowego i społecznego
  Psychologia biznesu i reklamy
 • SPORT
  Specjalności ? studia I stopnia:
  Trener personalny
  Wychowanie fizyczne i zdrowotne dzieci i młodzieży
 • TURYSTYKA I REKREACJA
  Specjalności ? studia I stopnia
  Zarządzanie w branży HoReCa 9hotel, restauracja, catering)
  Marketing i organizacja usług turystycznych SPA&wellness
 • ZDROWIE PUBLICZNE
  Specjalności ? studia I stopnia:
  Menedżer w ochronie zdrowia
  Dietetyka genetyczna

 

Wydział Artystyczny

 • GRAFIKA
  Specjalności - studia I stopnia:
  Komunikacja wizualna i multimedialna Dodać ?
  Grafika 3D i game art.
  Fotografia
  Multimedia, 3D Graphics, Game Art. And Visual Communication
  Specjalność - studia II stopnia:
  Multimedia
  Projektowanie Graficzne
  Grafika warsztatowa
  Fotografia
 • KULTUROZNAWSTWO
  Specjalności - studia I stopnia:
  Produkcja i realizacja muzyki - studia stacjonarne i niestacjonarne
  Kreatywny producent i menedżer kultury
  Produkcja i realizacja filmowa
 • TANIEC
  Specjalności - studia I stopnia:
  Tancerz-choreograf
  Pedagogika tańca (niestacjonarne)

 

Wydział Informatyki, Zarządzania i Transportu

 • INFORMATYKA
  Specjalności ? studia I stopnia:
  Grafika komputerowa i multimedialna
  Technologie programowania
 • TRANSPORT
  Specjalność - studia I stopnia:
  Logistyka w transporcie
  Transport drogowy
 • ZARZĄDZANIE
  Specjalności ? studia I stopnia:

  Audyt wewnętrzny i kontrola
  Innowacyjne zarządzanie organizacją
  Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą
  Zarządzanie zasobami ludzkimi
  The Innovative Management for Business Development

 

STUDIA PODYPLOMOWE stacjonarne

 1. Administracja i zarządzanie publiczne
 2. Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia
 3. Akademia IT Pro
 4. Akademia Sieci i Baz Danych
 5. Akademia Sieci Komputerowych
 6. Akademia Trenerów Biznesu
 7. Arteterapia
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 9. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 10. Choreoterapia w edukacji
 11. Coaching
 12. Doradztwo podatkowe
 13. Doradztwo zawodowe i personalne
 14. Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 15. Edukacja dla bezpieczeństwa
 16. Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej
 17. Edukacja techniczna
 18. Gender - kultura - społeczeństwo Nowość!
 19. Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej
 20. Grafika komputerowa z elementami produkcji gier
 21. Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori
 22. Kadry i płace w firmie
 23. Komunikacja i negocjowanie w organizacji
 24. Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne w mediach Nowość!
 25. Kreatywny menedżer kultury
 26. Logistyka i spedycja (oferta dla nauczycieli)
 27. Logopedia
 28. Mechatronika ? przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego
 29. Mechatronika ? urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle
 30. Mediacje społeczne i rodzinne
 31. Menedżer europejskich szkół tańca, teatrów tańca i zespołów baletowych
 32. Menedżer HR
 33. Muzyka ? rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 34. Neurologopedia ogólna i dziecięca
 35. Nowe media i dziennikarstwo internetowe
 36. Nowoczesne zarządzanie logistyką
 37. Oligofrenopedagogika
 38. Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki
 39. Partnerstwo publiczno-prywatne
 40. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktyki
 41. Pedagogika resocjalizacyjna
 42. Podstawy coachingu pedagogicznego Nowość!
 43. Pośrednictwo pracy
 44. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 45. Profilaktyka uzależnień i zaburzeń zachowania
 46. Projekty unijne i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej
 47. Przedsiębiorczość
 48. Przygotowanie pedagogiczne - studia kwalifikacyjne
 49. Rachunkowości i podatki
 50. Reklama, promocja i komunikacja wizerunkowa
 51. Socjoterapia
 52. Strategie marketingowe
 53. Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera
 54. Terapia pedagogiczna z elementami logopedii
 55. Terapia zajęciowa
 56. Transport drogowy (oferta dla nauczycieli)
 57. Transport drogowy i bezpieczeństwo ruchu
 58. Transport-Logistyka-Spedycja
 59. Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego Nowość!
 60. Turystyka i rekreacja ruchowa
 61. Ubezpieczenia gospodarcze
 62. Windykacja należności
 63. Wychowanie do życia w rodzinie
 64. Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku
 65. Zamówienia publiczne
 66. Zarządzanie innowacyjne - kompetencje personalne menadżera
 67. Zarządzanie jakością
 68. Zarządzanie nieruchomościami
 69. Zarządzanie Projektami wg. Standardu PMI
 70. Zarządzanie przez projekty
 71. Zarządzanie regionem
 72. Zarządzanie sprzedażą
 73. Zarządzanie transportem
 74. Zarządzanie w ochronie zdrowia
 75. Zarządzanie w sytuacjach stresowych
 76. Zarządzanie Wizerunkiem Pracodawcy - Employer Branding Management

 

 

WYDZIAŁY ZAMIEJSCOWE AKADEMII HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ W ŁODZI

 


Zamiejscowe Ośrodki Regionalne:
 • Grudziądz
 • Jarosław
 • Radomsko
 • Wieluń
 • Lublin
 • Ząbkowice Śląskie
 • Zakopane