Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego


ul. Bydgoska 33
10-243 Olsztyn
Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie

tel. 895260400

www.osw.olsztyn.pl


Opis

Studentom OSW stwarzamy świetne warunki kształcenia, obok bogatego wyposażenia dydaktycznego proponujemy m.in. Dom Studenta (Akademik), Basen, Stadion. Jednocześnie dbamy o rozwój intelektualny i fizyczny studentów umożliwiając im działalność w licznych kołach naukowych, grupach studenckich, czy wielu sekcjach sportowych. Co roku nasi studenci uczestniczą w letnich i zimowych obozach sportowych.

 

W procesie kształcenia studenci korzystają z auli i sal wykładowych, gabinetów fizjoterapeutycznych, pracowni kosmetycznych, praktykują w Centrum Rehabilitacji Ruchowej, Centralnym Laboratorium Badawczym i Centrum Postawy Ciała. Uczelnia posiada również nowoczesną bibliotekę z czytelnią i miejsca do indywidualnej pracy studenta. 80% absolwentów OSW znajduje zatrudnienie (wg badań Biura Karier).

 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego otrzymała pozwolenie na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna.
Od roku akademickiego 2014/15 uruchamiamy więc w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego nowy kierunek studiów
pedagogika specjalna w specjalnościach:

 • logopedia
 • oligofrenopedagogika z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

 

Kosmetologia

 

Kosmetologia na Wydziale Zdrowia Publicznego w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego jest jedynym w regionie kierunkiem o profilu praktycznym na poziomie studiów I stopnia.

 

Oferujemy Państwu profesjonalne przygotowanie do pracy w zawodzie kosmetolog (w gabinetach i laboratoriach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej i Spa).

 

Studia przygotowują do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt i urządzenia do wykonywania zabiegów.

 

Wykładowcami na kierunku kosmetologia są specjaliści z dziedziny medycyny, kosmetologii, żywienia i dietetyki. Przedmioty bezpośrednio związane z umiejętnościami zawodowymi np.: kosmetologia ogólna, kosmetologia stosowana i relaksacja, elementy fizjoterapii i masażu, wizaż, nutrikosmetyka, diagnostyczna aparatura kosmetyczna i wiele innych, prowadzą nauczyciele i instruktorzy z wieloletnią praktyką.

 

Podczas cyklu kształcenia, studenci zdobywają dodatkowo certyfikaty ze specjalistycznych szkoleń, na które zapraszani są przedstawiciele profesjonalnych firm kosmetycznych. Wydział współpracuje z Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona.
Naszą tradycją są coroczne Mistrzostwa Makijażu o Puchar Dyrektor Generalnej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Wszystkie te elementy umożliwiają uzyskanie w naszej Uczelni wysokich kwalifikacji zawodowych oraz rozwijanie własnych pasji i zainteresowań.

 

Otrzymaliśmy również certyfikat "Uczelnia Liderów 2014".

 

Zapraszamy do studiowania!

Oferta edukacyjna

STUDIA LICENCJACKIE:

FILOLOGIA ANGIELSKA

FIZJOTERAPIA

 • Terapia zajęciowa

 PEDAGOGIKA:

 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • Animacja turystyki i rekreacji
 • Pedagogika obronna i survival
 • Wczesna edukacja i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

PEDAGOGIKA SPECJALNA:

 • Logopedia
 • Oligofrenopedagogika z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

WYCHOWANIE FIZYCZNE

ZDROWIE PUBLICZNE:

 • Odnowa biologiczna z kosmetyką
 • Odnowa biologiczna z żywieniem człowieka

KOSMETOLOGIA:

 • Wellness i Spa
 • Nutrikosmetyka

 

STUDIA MAGISTERSKIE:

FIZJOTERAPIA

PEDAGOGIKA:

 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika promocji zdrowia
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Socjoterapia
 • Geragogika

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 • adaptowana aktywność fizyczna
 • dietetyka
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • edukacja fizyczna
 • edukacja geograficzna
 • edukacja komputerowa
 • edukacja matematyczna
 • edukacja polonistyczna
 • fitness
 • fizjoterapia w sporcie i rekreacji
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • kosmetyka stosowana
 • logopedia
 • menedżer sportu
 • odnowa biologiczna
 • oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • przygotowanie pedagogiczne
 • surdopedagogika
 • techniki relaksacyjne i elementy jogi
 • terapia pedagogiczna
 • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 • wychowanie fizyczne
 • wychowanie fizyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie

 

ZAPRASZAMY NA BASEN