Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego

 ul. Bydgoska 33
 10-243 Olsztyn
 Olsztyn
 warminsko-mazurskie

tel. 895260400

osw.olsztyn.pl


Opis

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego jest uczelnią niepubliczną działającą od 1997 roku. Obecnie kształcimy około 2000 studentów oraz zatrudniamy ok. 400 osób kadry naukowo- dydaktycznej.

 

Cechą wyróżniającą OSW na rynku edukacyjnym jest ogromna elastyczność wyrażająca się w reagowaniu stosownie do potrzeb rynku - nowelizacja specjalności, projektowanie nowych - zgodnych z oczekiwaniami, z wyzwaniami współczesności. Na wszystkich specjalnościach prócz zajęć teoretycznych studenci mają obowiązek uczestniczenia w praktykach - zgodnych z realizowaną specjalnością. Dzięki zajęciom praktycznym młodzi ludzie zdobywają doświadczenie do przyszłej pracy zawodowej, co zwiększa ich poczucie własnej wartości, a przede wszystkim szanse na zatrudnienie. Atutem OSW jest posiadanie KARTY ERASMUSA, w ramach której studenci (również cudzoziemcy) mogą podjąć praktyki w uczelniach na terenie innych krajów Unii Europejskiej.

 

Uczelnia dysponuje również Centralnym Laboratorium Badawczym, Centrum Rehabilitacji Ruchowej i Centrum Postawy Ciała - pozwalającym na prowadzenie badań
w zakresie fizjologii wysiłku fizycznego, diagnostyki fizycznych i psychicznych predyspozycji sportowych oraz rehabilitacji.

 

W Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego funkcjonują cztery wydziały:

 • Humanistyczno- Społeczny,
 • Fizjoterapii,
 • Wychowania Fizycznego,
 • Zdrowia Publicznego.

 

Kształcimy na poziomie wyższym w zakresie zawodów o dużym społecznym zapotrzebowaniu zarówno w regionie, jak i w kraju oraz za granicą. Stwarzamy młodzieży szansę na wszechstronny rozwój, zdobycie zawodu, znalezienie pracy zgodnej ze studiowanym kierunkiem i specjalnością, podniesienie statusu społecznego i na podjęcie dalszego kształcenia w kraju i za granicą. Na misję Uczelni składa się również propagowanie wśród studentów i mieszkańców Olsztyna zdrowego stylu życia. Chcemy, aby ludzie mający kontakt z Uczelnią, jej kadrą dydaktyczną, wyposażeniem, urządzeniami i sprzętem nabrali nawyku podejmowania świadomych działań związanych ze swoim zdrowiem, ciałem
i duchem.

 

Dbamy o to, aby młodzi ludzie byli świadomi znaczenia w ich życiu profilaktyki, ruchu oraz zdrowego odżywiania i stawali się animatorami różnych przedsięwzięć prozdrowotnych.
Studentom z zagranicy w roku akademickim 2016/2017 proponujemy podjęcie studiów na wszystkich oferowanych kierunkach.

 

ZDROWIE PUBLICZNE, KOSMETOLOGIA, PEDAGOGIKA,- rekrutacja według kolejności zgłoszeń.
FIZJOTERAPIA, TERAPIA ZAJĘCIOWA - obowiązuje ocena z biologii
WYCHOWANIE FIZYCZNE - obowiązuje test sprawnościowy.

 

Wśród naszych absolwentów jest wielu cudzoziemców, obecnie w szeregach studiujących znajdziemy osoby z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Oferta edukacyjna

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 33
osw.olsztyn.pl
tel. (89) 526 04 00

OFERTA KSZTAŁCENIA

 

STUDIA LICENCJACKIE:
FILOLOGIA ANGIELSKA
FIZJOTERAPIA
KOSMETOLOGIA:

 • Wellness i Spa
 • Nutrikosmetyka

PEDAGOGIKA:

 • Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
 • Animacja turystyki i rekreacji
 • Pedagogika obronna i survival
 • Wczesna edukacja i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

PEDAGOGIKA SPECJALNA:

 • Logopedia
 • Oligofrenopedagogika z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka

TERAPIA ZAJĘCIOWA
WYCHOWANIE FIZYCZNE
ZDROWIE PUBLICZNE:

 • Odnowa biologiczna z kosmetyką
 • Odnowa biologiczna z żywieniem człowieka

 

Nowa forma kształcenia - Fizjoterapia w języku angielskim

 

STUDIA MAGISTERSKIE:

FIZJOTERAPIA
PEDAGOGIKA:

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika promocji zdrowia
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Socjoterapia
 • Geragogika

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 • adaptowana aktywność fizyczna
 • dietetyka
 • doradztwo zawodowe i personalne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • edukacja fizyczna
 • edukacja geograficzna
 • edukacja komputerowa
 • edukacja matematyczna
 • edukacja polonistyczna
 • fitness
 • fizjoterapia w sporcie i rekreacji
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • kosmetyka stosowana
 • logopedia
 • menedżer sportu
 • odnowa biologiczna
 • oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • przygotowanie pedagogiczne
 • surdopedagogika
 • techniki relaksacyjne i elementy jogi
 • terapia pedagogiczna
 • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 • wychowanie fizyczne
 • wychowanie fizyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie

więcej na osw.olsztyn.pl
Rekrutacja trwa!!!

ZAPRASZAMY NA BASEN