Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Mielcu


 ul. Curie-Skłodowskiej 4
 39-300 Mielec
 Mielec
 podkarpackie

tel. 177884620

www.ckpidn.home.pl/agh2/?page_id=48