Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu


ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
Poznań
woj. wielkopolskie

tel. 618504776

www.wsl.com.pl


Opis

Wyższa Szkoła Logistyki, jest pierwszą w Polsce uczelnią logistyczną, utworzoną w 2001 roku z inicjatywy Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Centrum Edukacji Logistycznej. Wiedzę zdobywać można pod okiem wybitnych specjalistów z zakresu logistyki i praktyków gospodarczych. Doceniając wagę doświadczenia, jakiego wymaga się dzisiaj od absolwentów uczelni wyższych umożliwiamy również odbywanie praktyk i staży w wiodących firmach logistycznych będących partnerami WSL.

 

Dzięki umowom bilateralnym podpisanym z uczelniami z krajów europejskich studenci naszej uczelni korzystając z programu Erasmus wyjeżdżają na studia za granicą. W ramach współpracy z uczelniami z Niemiec i Wielkiej Brytanii mają także możliwość zdobywania podwójnych dyplomów z zakresu logistyki.

 

WARUNKI STUDIOWANIA

 

WSL korzysta z nowoczesnego kompleksu budynków usytuowanych w centrum Poznania. Pomieszczenia szkoły są w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszyscy nasi studenci mają do dyspozycji laboratoria komputerowe, klimatyzowane sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz studio umożliwiające nauczanie na odległość poprzez Internet.

 

Studenci WSL mają również do dyspozycji nowoczesną bibliotekę. Na jej księgozbiór składają się książki specjalistyczne, czasopisma fachowe, a także programy komputerowe i filmy wideo. Ponadto studenci mają dostęp do zasobów bibliotecznych Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz skomputeryzowanych zasobów bibliotecznych dostępnych poprzez Internet.

 

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA

 

Wyższa Szkoła Logistyki współpracuje z przedsiębiorstwami zaliczanymi do liderów rynku. Partnerami Uczelni są wiodące firmy logistyczne, produkcyjne, handlowe i informatyczne, między innymi: DHL Express, Agrobex, Kuehne+Nagel, ProLogis, Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza, PC Guard, Quantum Software, BCS Polska, Panopa Logistik Polska, SKK, STILL, Mandersloot, Raben czy Projektlogistik. Dzięki tej współpracy studenci odbywają praktyki w nowoczesnych doskonale zorganizowanych firmach oraz nawiązują w nich pierwsze kontakty zawodowe. Dzięki gościnnym wykładom specjalistów z tych firm uczelnia zyskuje pomoc w organizacji ciekawych zajęć dydaktycznych, przybliżających realia działalności gospodarczej. Partnerzy WSL korzystają z kolei z możliwości realizacji dla nich prac badawczych z udziałem pracowników Uczelni i studentów.

 

PRAKTYKI STUDENCKIE

 

Studenci Wyższej Szkoły Logistyki poznają praktyczne aspekty zdobywanej wiedzy poprzez odpowiednio przygotowany program praktyk i staży. Uczelnia współpracuje z instytucjami i przedsiębiorstwami, w których studenci zapoznają się z różnymi stanowiskami pracy, wykonują związane z nimi zadania oraz zdobywają odpowiednie umiejętności społeczne takie jak: komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, umiejętność kierowania innymi, tolerancja.

 

Praktyki zawodowe w Wyższej Szkole Logistyki stanowią integralną część procesu kształcenia i zaliczane są na tych samych zasadach, jak inne przedmioty. Zarówno w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym realizowane są w zależności od specjalności w wymiarze 3 lub 4 tygodni. Studenci studiów niestacjonarnych mają możliwość zaliczenia praktyk po udokumentowaniu wykonywania pracy zawodowej na stanowisku związanym z kierunkiem studiów.

 

PROLOGIS NAJLEPSZYM

 

Partner Wyższej Szkoły Logistyki - ProLogis (największy na świecie właściciel, zarządca i deweloper obiektów magazynowych) wspiera najlepszych studentów, nagradzając ich za wysiłek włożony w studia i pisanie prac dyplomowych. W ramach konkursu "PROLOGIS NAJLEPSZYM" każdego roku firma funduje 3 nagrody. Studenci Wyższej Szkoły Logistyki rywalizują w następujących kategoriach:

 • Najlepsza Praca Licencjacka,
 • Najlepsza Praca Magisterska,
 • Najlepszy Absolwent.


Więcej informacji: www.wsl.com.pl

Oferta edukacyjna

STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Kierunek Zarządzanie:

 • Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 

Kierunek Logistyka:

 • Transport i spedycja
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka handlu i dystrybucji

 

STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Kierunku Logistyka: 

 • Inżynieria systemów logistycznych

 

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Kierunku Zarządzanie:

 • Logistyka przedsiębiorstw
 • Menedżer logistyki
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Logistyka obsługi ruchu turystycznego

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Logistyka
 • Logistyka i spedycja ? studia dla nauczycieli
 • Menedżer logistyki - zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw
 • Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Menedżer personalny
 • Profesjonalne szkolenia i wystąpienia publiczne

 

Więcej informacji: www.wsl.com.pl

Zasady rekrutacji

Etap pierwszy: Wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line. Formularz można wypełnić przy stanowisku komputerowym na terenie uczelni lub w domu za pośrednictwem Internetu.

 

Etap drugi: Zgłoszenie się do Biura Rekrutacji w ciągu 14 dni od dnia wysłania formularza w celu uzupełnienia wymaganych dokumentów

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (do wypełnienia on-line)
 • świadectwo maturalne 
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (do wglądu)
 • 5 zdjęć legitymacyjnych (35 mm x 45 mm)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej
 • dowód osobisty (do okazania na miejscu)
 • ksero dowodu osobistego

 

Etap trzeci: Kandydaci wybierają język obcy (j. angielski lub j. niemiecki) i wypełnieniają test z wybranego języka obcego (przy stanowisku komputerowym na terenie uczelni), w celu przepisania do grupy o odpowiednim poziomie znajomości języka.

ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE:

 • Opłata wpisowa - 300zł. 
 • Czesne w roku akademickim jest podzielone na 10 miesięcznych rat i wynosi:
  • na studiach stacjonarnych (dziennych) - 445 zł miesięcznie
  • na studiach niestacjonarnych (zaocznych) - 395 zł miesięcznie

 

Wysokość czesnego oraz opłaty wpisowej pozostaje niezmieniona od 2001 roku, a w trakcie studiów może być jedynie rewaloryzowana w kolejnych latach akademickich o wzrost wskaźnika kosztów utrzymania, ustalonego przez Prezesa GUS, co studenci mają zagwarantowane w umowie o naukę.