Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

adres:
 ul. Norwida 25/27
 50-375 Wrocław
 Wrocław
 dolnoslaskie

kontakt:
 tel. 713201075

www.up.wroc.pl


Opis

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu łączy prawie 60-letnią tradycję z nowoczesnością. To dziś jedna z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce, lider działań innowacyjnych. Studentom gwarantuje nie tylko intelektualną przygodę i rozwój pozanaukowych pasji, ale zapewnia także solidne wykształcenie i umiejętności cenione na rynku pracy. O wielu absolwentów wrocławskiej uczelni przyrodniczej zabiegają pracodawcy.

 

Oferujemy:

 • studia w języku polskim i angielskim
 • udział w międzynarodowych programach edukacyjnych
 • możliwość pogłębiania zainteresowań i rozwijania naukowych pasji w studenckich kołach naukowych
 • prężnie działające Biuro Karier zajmujące się promocją absolwentów, gromadzeniem ofert pracy oraz kontaktami z pracodawcami
 • szanse rozwoju talentów w wielu dziedzinach kulturalnych i sportowych
 • e-learning czyli kształcenie na odległość
 • nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria
 • nowoczesne obiekty sportowe, także krytą pływalnię
 • wyróżniane w rankingach akademiki
 • wysokie stypendia rektorskie i socjalne

 

Szczycimy się:

 • międzynarodowymi certyfikatami jakości
 • nagrodami na międzynarodowych wystawach wynalazczości
 • projektami badawczymi finansowanymi ze środków europejskich
 • współpracą z ośrodkami naukowymi na wszystkich kontynentach
 • stacją permanentnych obserwacji satelitarnych
 • rolą lidera w klimatycznym KIC (Knowledge and Innovation Community)
 • statusem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w dziedzinie nauk rolniczych

 

Inicjujemy:

 • porozumienia środowiskowe i integrację uczelni
 • współpracę z biznesem w ramach konsorcjów i klastrów
 • działania na rzecz środowiska i regionu
 • projekty na rzecz poprawy jakości życia ludzi i zwierząt

 

Nasi Absolwenci:

 • są cenionymi specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy
 • stają się liderami lokalnych środowisk
 • robią karierę w nauce światowej, biznesie, finansach i polityce

 

Dołącz do nas, odwiedź stronę internetową: www.rekrutacja.up.wroc.pl

Oferta edukacyjna

Oferta studiów 2015/2016

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu możesz podjąć studia:

Studia w języku angielskim:

KIERUNEKSTUDIA I STOPNIA STACJONARNESTUDIA II STOPNIA STACJONARNESTUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNESTUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
agrobiznes - nowośćinż.---
architektura krajobrazuinż.mgr-mgr
bezpieczeństwo żywnościinż.---
bioinformatykalic.mgr inż.--
biologialic.mgrlic.mgr
biologia człowieka- nowośćlic.---
biotechnologiainż.mgr--
biotechnologia stosowana roślin- nowośćinż.---
budownictwoinż.mgrinż.-
ekonomialic.mgr--
geodezja i kartografiainż.mgrinż.mgr
gospodarka przestrzennainż.mgr-mgr
inżynieria i gospodarka wodnainż.mgr--
inżynieria środowiskainż.mgr-mgr
inżynieria bezpieczeństwainż.---
medycyna roślininż.mgr*--
ochrona środowiskainż.mgrinż.mgr
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadamiinż.mgr*--
ogrodnictwoinż.mgr--
podstawy dla rolnictwa tropikalnego - nowośćinż.---
podstawy dla rolnictwa tropikalnego w języku angielskim - nowośćinż.---
rolnictwoinż.mgrinż.mgr
technika rolnicza i leśnainż.mgr--
technologia żywości i żywienie człowiekainż.mgr--
weterynariastudia jednolite magisterskiestudia jednolite magisterskie
weterynaria w języku angielskimstudia jednolite magisterskie-
zarządzanie i inżynieria produkcjiinż.mgr--
zarządzanie jakością i analiza żywnościinż.mgr--
zootechnikainż.mgrinż.mgr
żywienie człowiekainż.---

 

SPECJALNOŚCI PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM

KIERUNEK STUDIÓWSPECJALNOŚĆPOZIOM STUDIÓW
geodezja i kartografiastudia stacjonarne II stopnia
ogrodnictwo1. produkcja ogrodnicza w języku angielskim
2. kształtowanie terenów zieleni w języku angielskim
studia stacjonarne II stopnia
biologiatechniki laboratoryjne w biologii w języku angielskimstudia stacjonarne II stopnia

inż. - studia pierwszego stopnia dające tytuł inżynierskie
lic. - studia pierwszego stopnia dające tytuł licencjata
mgr - studia drugiego stopnia magisterskie

Zasady rekrutacji

Szczegóły rekrutacji pod TUTAJ