Gdańska Szkoła Wyższa

 ul. Wydmy 3
 80-656 Gdańsk
 Gdańsk
 pomorskie

tel. 583050183

www.gsw.gda.pl


Opis

Gdańska Szkoła Wyższa jest od 14 lat eXpertem w nauczaniu zaocznym.

 

Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku powstała w 2002 roku. Do 2011 r. Uczelnia była znana pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Jednak rozwój Uczelni i utworzenie nowych kierunków studiów, spowodowały zmianę nazwy. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 244. GSW jest uczelnią silną i wiarygodną, czego dowodem są akredytacje PKA oraz uzyskiwane już od 10 lat certyfikaty "Wiarygodna Szkoła. Dobra Uczelnia. Dobra Praca".

 

Oprócz tego posiadamy tytuł "Jakość Roku". GSW to Uczelnia z tradycjami, działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci Uczelni mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach, klubach sportowych i wydawnictwie uczelnianym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich. Są wśród nich zarówno osoby o bogatym dorobku i doświadczeniu akademickim, jak też osoby o znaczącym dorobku zawodowym, zatrudnione na eksponowanych stanowiskach. W Gdańskiej Szkole Wyższej istnieje możliwość nauki w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz e-learningowym - nauka na odległość. Uczelnia korzystając z platformy Moodle wspiera tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji.

 

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi:

 • studia pierwszego stopnia (6-semestralne licencjackie i 7-semestralne inżynierskie),
 • studia drugiego stopnia uzupełniające (3 i 4-semestralne magisterskie),
 • studia podyplomowe (2 i 3-semestralne).

 

Studia I stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym), w ramach sześciu wydziałów, w tym 4 zamiejscowe - w Tczewie, Słupsku, Koszalinie i Olsztynie, na wymienionych kierunkach. Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów).

 

Studia II stopnia odbywają się na dwóch wydziałach. Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Inżynierskich w systemie niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym). Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem magistra.

 

Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor.

 

Gdańska Szkoła Wyższa w Gdańsku
Wydział Zamiejscowy w Tczewie
Wydział Zamiejscowy w Olsztynie
Wydział Zamiejscowy w Słupsku
Wydział Zamiejscowy w Koszalinie

 

Gdańska Szkoła Wyższa kształci na Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Inżynierskich w siedzibie Uczelni:
GDAŃSK, ul. Wydmy 3, 80-656 Gdańsk
infolinia (58) 305 01 83
tel. (58) 305 08 12 wew. 46 lub (58) 305 08 89 wew. 46 ,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
gsw.gda.pl

 

Gdańska Szkoła Wyższa oferuje również naukę w Wydziałach Zamiejscowych:
TCZEW ul. Parkowa 1 tel. 58 53 00 129, 696 023 554, mail: tczew@ gsw.gda.pl
OLSZTYN ul. Piłsudskiego 61 tel. 89 533 04 29, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
SŁUPSK ul. Koszalińska 9 tel. 59 841 47 45, mail: slupsk@ gsw.gda.pl
KOSZALIN ul. Chałubińskiego 15 (budynek Europejskiego Centrum Edukacyjnego, siedziba po WPiA Uniwersytetu Gdańskiego) tel. 6000 11 672, (94) 345-43-95, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Koła naukowe:
kryminalistyki i medycyny sądowej prawa administracyjnego "ius publicum" zarządzania i inżynierii produkcji informatyczne socjologiczno-filozoficzne public relations menedżerskie wiedzy obronnej
Sekcje sportowe:
sekcja sportowa piłki siatkowej sekcja strzelania sportowego
Kampus GSW: Uczelnia zlokalizowana jest w kompleksie budynków malowniczo położonych blisko morza w Gdańsku-Stogach w budynkach zapewniających właściwe warunki kształcenia. Uczelnia posiada pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej ponad 2,5 tys. m2.

 

Sale dydaktyczne mają zróżnicowaną wielkość, dostosowaną do charakteru odbywających się tam zajęć, m.in.:

 • aula (dla 250 osób),
 • audytorium (dla 210 osób),
 • sale wykładowe (dla 180 osób),
 • średnie sale wykładowe (dla 70 osób),
 • lektoraty, biblioteka z czytelnią,
 • pracownia informatyki,
 • 2 bufety,
 • punkt usługowy ksero,
 • duży bezpłatny parking oraz obszar parkowy z wyjściem na plażę.

W trosce o bezpieczeństwo studentów teren Uczelni jest zamknięty oraz objęty całodobowym monitoringiem i ochroną.

Oferta edukacyjna

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (6-semestralne)

 

Kierunek: KRYMINOLOGIA

Kierunek: ADMINISTRACJA
Specjalności:

 • administracja europejska,
 • administracja publiczna,
 • administracja zdrowia publicznego
 • administrowanie informacją,,
 • bezpieczeństwo publiczne,
 • finanse i rachunkowość,
 • gospodarowanie bazami danych,
 • polityka ludnościowa (demograficzna),
 • zarządzanie w administracji.

 

Kierunek: EKONOMIA
Specjalności:

 • finanse i rachunkowość,
 • polityka ludnościowa (demograficzna),
 • zarządzanie
 • projekty unijne

 

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA
Specjalność: zarządzanie w turystyce.

Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

 

STUDIA INŻYNIERSKIE (7-semestralne)

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:

 • informatyka w przemyśle,
 • inżynieria budownictwa,
 • inżynieria ochrony środowiska,
 • inżynieria produkcji,
 • logistyka i zarządzanie transportem,
 • mechatronika.

 

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:

 • gospodarka nieruchomościami,
 • urbanistyka.

 

Kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Specjalność: inżynieria krajobrazu.

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (4-semestralne)

Kierunek: ADMINISTRACJA
Specjalności:

 • administracja,
 • finanse i rachunkowość,
 • psychopedagogika pracy,
 • zarządzanie.

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (3 i 4 -semestralne)
Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:

 • inżynieria zarządzania,
 • odnawialne źródła energii,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie logistyką,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • mechatronika.

 

STUDIA PODYPLOMOWE
(2-semestralne) w zakresach:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Doradztwo zawodowe
 • Psychologia biznesu dla menedżerów
 • Rachunkowość i doradztwo podatkowe
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zamówienia publiczne - nowość*
 • Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa - nowość*
 • Zarządzanie antykryzysowe - nowość*
 • Zarządzanie przemysłem kreatywnym - nowość*
 • Finansowanie inwestycji i innowacji ze źródeł zewnętrznych - nowość*
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych - nowość*
 • Zarządzanie projektem - nowość*
 • Grafika w reklamie - nowość*
 • Gry dydaktyczne - nowość*
 • Zarządzanie gamedevelopmentem - nowość*

(3-semestralne) w zakresach:

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- oligofrenopedagogika
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
 • Socjoterapia
 • Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty

 

Studia w TCZEWIE na kierunkach:
LICENCJACKIE (6-semestralne)
KRYMINOLOGIA
ADMINISTRACJA
EKONOMIA
TURYSTYKA I REKREACJA
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
INŻYNIERSKIE (7-semestralne)
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
MAGISTERSKIE - DRUGIEGO STOPNIA (4-semestralne)
ADMINISTRACJA
MAGISTERSKIE - DRUGIEGO STOPNIA (3 i 4 -semestralne)
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
STUDIA PODYPLOMOWE

(2-semestralne) w zakresach:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Doradztwo zawodowe
 • Psychologia biznesu dla menedżerów
 • Rachunkowość i doradztwo podatkowe
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zamówienia publiczne - nowość*
 • Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa - nowość*
 • Zarządzanie antykryzysowe - nowość*
 • Zarządzanie przemysłem kreatywnym - nowość*
 • Finansowanie inwestycji i innowacji ze źródeł zewnętrznych - nowość*
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych - nowość*
 • Zarządzanie projektem - nowość*
 • Grafika w reklamie - nowość*
 • Gry dydaktyczne - nowość*
 • Zarządzanie gamedevelopmentem - nowość*

(3-semestralne) w zakresach:

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- oligofrenopedagogika
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
 • Socjoterapia
 • Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty

 

Studia w SŁUPSKU na kierunkach:
ADMINISTRACJA
EKONOMIA
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
STUDIA PODYPLOMOWE

(2-semestralne) w zakresach:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Doradztwo zawodowe
 • Psychologia biznesu dla menedżerów
 • Rachunkowość i doradztwo podatkowe
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zamówienia publiczne - nowość*
 • Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa - nowość*
 • Zarządzanie antykryzysowe - nowość*
 • Zarządzanie przemysłem kreatywnym - nowość*
 • Finansowanie inwestycji i innowacji ze źródeł zewnętrznych - nowość*
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych - nowość*
 • Zarządzanie projektem - nowość*
 • Grafika w reklamie - nowość*
 • Gry dydaktyczne - nowość*
 • Zarządzanie gamedevelopmentem - nowość*

(3-semestralne) w zakresach:

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- oligofrenopedagogika
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
 • Socjoterapia
 • Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty

 

Studia w KOSZALINIE na kierunkach:

 • KRYMINOLOGIA
 • ADMINISTRACJA
 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Studia w OLSZTYNIE na kierunku:

 • ADMINISTRACJA
 • EKONOMIA
 • STUDIA PODYPLOMOWE

(2-semestralne) w zakresach:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Doradztwo zawodowe
 • Psychologia biznesu dla menedżerów
 • Rachunkowość i doradztwo podatkowe
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Zamówienia publiczne - nowość*
 • Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa - nowość*
 • Zarządzanie antykryzysowe - nowość*
 • Zarządzanie przemysłem kreatywnym - nowość*
 • Finansowanie inwestycji i innowacji ze źródeł zewnętrznych - nowość*
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych - nowość*
 • Zarządzanie projektem - nowość*
 • Grafika w reklamie - nowość*
 • Gry dydaktyczne - nowość*
 • Zarządzanie gamedevelopmentem - nowość*

(3-semestralne) w zakresach:

 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- oligofrenopedagogika
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
 • Socjoterapia
 • Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty

Zasady rekrutacji

Studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)
Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) jest:
1. posiadanie świadectwa dojrzałości;
2. zawarcie umowy o odpłatności za studia
3. dokonanie wpłaty wpisowego
4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości, oryginał do wglądu;
 • kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
 • 4 jednakowe, aktualne fotografie
 • dowód wpłaty wpisowego w jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty (np. samodzielnie wykonany wydruk potwierdzenia przelewu z pliku pdf); w siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką;
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (jeżeli dotyczy);
 • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia

 

Studia licencjackie trwają 6 semestrów, inżynierskie - 7 (w tym studenckie praktyki zawodowe). Studia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów).

Dyplom studiów I stopnia daje możliwość kontynuowania nauki w dowolnej uczelni na studiach wyższych drugiego stopnia (tzw. 2-letnich magisterskich studiach uzupełniających) lub na studiach podyplomowych.

Zajęcia na studiach stacjonarnych (dziennych) odbywają się 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku, zaś na studiach niestacjonarnych (zaocznych) - 2 dni w tygodniu: tylko w soboty i niedziele, średnio w cyklu dwutygodniowym.

 

Studia II stopnia (magisterskie)
Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia (magisterskie) jest:
1. posiadanie świadectwa dojrzałości;
2. posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub
inżynierskich);
3. zawarcie umowy o odpłatności za studia
4. dokonanie wpłaty wpisowego
(istnieją zniżki dla absolwentów GSW (GWSA))
5. złożenie niżej wymienionych dokumentów:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości, oryginał do wglądu;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia, oryginał do wglądu;
 • kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia, oryginał do wglądu (dot. absolwentów kierunku innego niż "administracja");
 • kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
 • 4 jednakowe, aktualne fotografie;
 • dowód wpłaty wpisowego w jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty (np. samodzielnie wykonany wydruk potwierdzenia przelewu z pliku pdf); w siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką;
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (jeżeli dotyczy);
 • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia (dostępna w dziekanacie lub do pobrania

Studia II stopnia trwają 4 semestry. Kończą się one egzaminem dyplomowym i uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra.

Dyplom studiów II stopnia daje możliwość kontynuowania nauki w dowolnej uczelni na studiach wyższych trzeciego stopnia - doktoranckich lub na studiach podyplomowych.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się 2 dni w tygodniu: tylko w soboty i niedziele, średnio w cyklu dwutygodniowym.

 

Studia podyplomowe
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:
1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich);
2. zawarcie umowy o odpłatności za studia
3. dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości
4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów, oryginał do wglądu;
 • kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
 • aktualna fotografia;
 • dowód wpłaty wpisowego w jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty (np. samodzielnie wykonany wydruk potwierdzenia przelewu z pliku pdf); w siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką;
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (jeżeli dotyczy);
 • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia (dostępna w dziekanacie lub do pobrania

 

Studia podyplomowe trwają 2, 3 lub 4 semestry (w zależności od wybranego rodzaju studiów). Po zakończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające jego kwalifikacje i uprawnienia w danym zakresie.

 

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się 2 dni w tygodniu: tylko w soboty i niedziele, średnio w cyklu dwutygodniowym.

 

Gdańska Szkoła Wyższa kształci na Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Inżynierskich w siedzibie Uczelni i w Wydziałach Zamiejscowych:
GDAŃSK ul. Wydmy 3, infolinia (58) 305 01 83, tel. (58) 305 08 12 wew. 46 lub
(58) 305 08 89 wew. 46 , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.@gsw.gda.pl
TCZEW ul. Parkowa 1 tel. 58 53 00 129, 696 023 554, mail: tczew@ gsw.gda.pl
OLSZTYN ul. Piłsudskiego 61 tel. 89 533 04 29, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
SŁUPSK ul. Koszalińska 9 tel. 59 841 47 45, mail: slupsk@ gsw.gda.pl
KOSZALIN ul. Chałubińskiego 15 (budynek Europejskiego Centrum Edukacyjnego, siedziba po
WPiA Uniwersytetu Gdańskiego) tel. 6000 11 672, (94) 345-43-95, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gdańska Szkoła Wyższa jest od 14 lat eXpertem w nauczaniu zaocznym.

 

gsw.gda.pl