Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

 ul. Śmidowicza 69
 81-103 Gdynia
 Gdynia
 pomorskie

tel. 261262520

www.amw.gdynia.pl


Opis

  Polub nas na Facebooku


Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte kształci studentów cywilnych i wojskowych. Uczelnia znajduje się w Gdyni, tuż obok największego portu wojennego Marynarki Wojennej RP. Obiekty uczelniane tworzą zwarty kampus. Wszystkie zajęcia odbywają się w położonych blisko siebie budynkach, dzięki czemu studenci nie muszą pokonywać zbyt dużych odległości.

W Akademii można podjąć naukę na:

 • Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego,
 • Wydziale Mechaniczno - Elektrycznym,
 • Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich.
 • Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.

 

W AMW studenci nie tylko zdobywają wiedzę, ale także umiejętności praktyczne dzięki ćwiczeniom na różnego rodzaju symulatorach. Mogą oni korzystać z doskonale wyposażonych multimedialnych sal wykładowych, a także m.in. różnego rodzaju symulatorów (GMDS, mostka nawigacyjnego,siłowni okrętowych, broni podwodnej i artylerii, symulatora ARPA, symulatora spawania, symulatora strzeleckiego Śnieżnik).

 

Bazę dydaktyczną uczelni uzupełniają Biblioteka Główna, Centrum Konferencyjne oraz Akademickie Centrum Sportowe. Atutem Uczelni są komfortowe Domy Studenckie, które znajdują się na terenie kampusu.

 

Dzięki szerokiej gamie funkcjonujących organizacji studenckich, studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz budować kompetencje i doświadczenia.

Oferta edukacyjna

STUDIA CYWILNE I stopnia:

 

Nawigacja - specjalności:

 • hydrografia i systemy informacji przestrzennej,
 • nawigacja i zarządzanie bezpieczeństwem morskim,
 • nadzór i zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich, nawigacyjna obsługa sektora offshore,
 • eksploatacja statku morskiego;

 

Informatyka - specjalności:

 • programowanie aplikacji użytkowych,
 • programowanie robotów mobilnych,
 • sieci komputerowe,
 • biznesowe systemy informatyczne;

 

Mechanika i Budowa Maszyn - specjalności:

 • eksploatacja siłowni okrętowych,
 • inżynierskie zastosowanie komputerów;

 

Mechatronika - specjalności:

 • inżynieria bezpieczeństwa technicznego,
 • eksploatacja systemów mechatronicznych,
 • techniki komputerowe w mechatronice;

 

Automatyka i Robotyka - specjalności:

 • elektroautomatyka okrętowa,
 • informatyka stosowana;

 

Bezpieczeństwo Narodowe - specjalności:

 • bezpieczeństwo morskie państwa,
 • bezpieczeństwo publiczne (specjalność obejmująca program szkolenia podstawowego dla kandydatów do służby w Policji);

 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne - specjalności:

 • zarządzanie kryzysowe,
 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego (specjalność obejmująca program szkolenia podstawowego dla kandydatów do służby w Policji);

 

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie

 

Bezpieczeństwo morskie państwa - specjalności:

 • siły morskie współczesnego państwa,
 • bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwo w gospodarce morskiej,
 • bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce;

 

Stosunki Międzynarodowe - specjalności:

 • bezpieczeństwo Państwa w XX w.,
 • samorząd w państwach UE;

 

Wojsko w systemie służb publicznych

 

Pedagogika - specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • wychowanie obronne i resocjalizacja
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z edukacją przedszkolną;

 

Studia Marynistyczne - specjalności:

 • profil praktyczny;

 

STUDIA CYWILNE II stopnia

 

Nawigacja - specjalności:

 • nawigacja morska;

 

Mechanika i Budowa Maszyn - specjalności:

 • eksploatacja siłowni okrętowych,
 • inżynierskie zastosowanie komputerów;

 

Bezpieczeństwo Narodowe - specjalności:

 • bezpieczeństwo morskie państwa,
 • międzynarodowe prawo humanitarne i migracje, bezpieczeństwo publiczne.

 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne - specjalności:

 • zarządzanie kryzysowe,
 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • maritime security and migrations (cały drugi rok w języku angielskim);

 

Systemy informacyjne w bezpieczeństwie - specjalności:

 • systemy geoinformacyjne,
 • systemy informatyczne w administracji publicznej;

 

Stosunki Międzynarodowe - specjalności:

 • profil praktyczny

 

Pedagogika - specjalności:

 • profil praktyczny.

 

STUDIA WOJSKOWE
Kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych:

 • nawigacja (spec. eksploatacja okrętowych systemów pokładowych),
 • informatyka (spec. morskie systemy teleinformatyczne),
 • mechanika i budowa maszyn (spec. eksploatacja siłowni okrętowych),
 • mechatronika (spec. eksploatacja systemów uzbrojenia morskiego)

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia wojskowe:

 • konkurs świadectw dojrzałości: wynik egzaminu maturalnego z matematyki i języka angielskiego zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (więcej punktów za R),
 • test sprawności fizycznej,
 • test z języka angielskiego (opcja dla osób, które nie posiadają oceny z tego przedmiotu na świadectwie dojrzałości),
 • rozmowa kwalifikacyjna.

 

Ogólne zasady rekrutacji na studia stacjonarne:

 • konkurs świadectw dojrzałości; przy obliczaniu wskaźnika rekrutacyjnego bierze się pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu z poziomu podstawowego lub rozszerzonego; wyższy współczynnik dla R.

 

Zasady przyjęć na studia niestacjonarne:

 • wg kolejności składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc