Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

adres:
 pl. Grunwaldzki 24a
 50-363 Wrocław
 Wrocław
 dolnoslaskie

kontakt:
 tel. 713201535

www.wpt.up.wroc.pl


Opis

Idealne studia w obszarze "zielonej gospodarki"

 

Wydział Przyrodniczo -Technologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu to jedna z największych, najlepszych i najbardziej innowacyjnych jednostek w obszarze kierunków rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, technicznych oraz społecznych. Możesz obecnie podjąć u nas studia na dziesięciu kierunkach i 15 specjalnościach, ale nasz program studiów ustawicznie rozwijamy i modyfikujemy. Jesteśmy zainteresowani kandydatami nie tylko zDolnego Śląska, ale i całej Polski. Jeśli szukasz studiów, na których zarówno najlepsi jak i 'średniacy" mogą wybrać coś dla siebie, po których absolwenci mają szansę na ciekawą i dobrze płatną pracę - zainteresuj się ofertą naszego Wydziału. Gwarantujemy wysoką jakoś
kształcenia i możliwość kształtowania ścieżek edukacji - także w ramach staży zagranicznych.

 

Dlaczego właśnie u nas?

 

 • Bliżej praktyki. Nasze studia są w pełni zgodne z realiami, w jakich znajdziesz się jako absolwent z dyplomem inżyniera, licencjata lub magistra. Współpracujemy blisko z potencjalnymi pracodawcami zarówno przy układaniu programów studiów, jak i ich realizacji. Znaczącą część praktyk zawodowych będziesz odbywać w najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych przedsiębiorstwach i instytutach naukowych w danej specjalności.
 • Międzynarodowe relacje. Podczas naszych studiów możesz zdobyć międzynarodowe doświadczenie w kilku krajach europejskich, które słyną z sukcesów w "zielonej gospodarce". Zdobędziesz podczas praktyk zagranicznych nie tylko doświadczenie, ale i kontakty, które później zaowocują w Twoim życiu zawodowym.
 • Nowoczesna infrastruktura. Zajęcia na naszym Wydziale odbywają się w nowoczesnym kampusie przy Placu Grunwaldzkim. Masz do dyspozycji sale wykładowe i nowoczesne laboratoria. Poza siedzibą wydziału będziesz czas spędzać także w naszych zakładach doświadczalnych oraz ośrodkach badawczo rozwojowych. Rolniczy Zakład Doświadczalny Swojec obejmuje 25 ha pól o wszystkich możliwych typach gleb. Możesz tam poznać w praktyce wszystkie obszary działalności nowoczesnego gospodarstwa rolnego, w którym wykorzystywane są najnowsze rozwiązania techniczne. W Swojcu jest założona plantacja uprawy roślin energetycznych, szklarnia, owczarnia oraz kurnik. W Stacji Badawczo - Dydaktycznej Samotwór na powierzchni 20,6 ha, uprawiamy ponad 200 odmian roślin sadowniczych. W ramach Wydziału funkcjonują jeszcze dwie mniejsze Stacje Badawczo-Dydaktyczne - Roślin Warzywnych i Ozdobnych w Psarach oraz Stacja Badawczo- Dydaktyczna w Radomierzu.
 • Przyjazne relacje. Łącznie na naszym Wydziale studiuje ponad 2700 studentów. Staramy się aby relacje między nimi, a wykładowcami były jak najbardziej partnerskie i ukierunkowane na rozwój. Dzięki temu aktywnie rozwija się studencki ruch naukowy. Możesz zaangażować się w prace 15 studenckich kół naukowych.

Oferta edukacyjna

Dla kogo nasze studia?

 

Pierwsza z grup kandydatów, która chętnie studiuje na naszym Wydziale, to osoby związane rodzinnie z różnymi obszarami "zielonej gospodarki". Zapraszamy Cię - jeśli Twoi rodzice lub dziadkowie są związani z rolnictwem, ogrodnictwem, sadownictwem, leśnictwem czy przemysłem przetwórstwa spożywczego. Damy Ci możliwość zdobycia najnowszej wiedzy oraz umiejętności pozwalające- na dynamiczny rozwój zawodowy w prowadzonych przez Twoją rodzinę gospodarstwach rolnych oraz innych przedsiębiorstwach. W odróżnieniu od wielu innych uczelni kształcących w tym obszarze, otwieramy się na nowe możliwości związane z innowacjami technologicznymi oraz nowymi możliwościami inwestycyjnymi, w tym finansowaniem rolniczej działalności gospodarczej ze środków unijnych. To właśnie dla Ciebie skierowana jest większość specjalności na kierunkach agrobiznes, rolnictwo, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

Z drugiej strony szukamy pasjonatów, którzy wiążą swoją karierę zawodową z aktywnością w obszarze usług i innowacji wspierających rozwój "zielonej gospodarki". Pomyśl o naszym Wydziale, jeśli chcesz zostać specjalistą dostarczającym nowoczesne, ekologiczne rozwiązania dla różnych obszarów agrobiznesu. Dzięki temu będziesz w stanie zarówno prowadzić własną działalność gospodarczą, znajdować zatrudnienie w polskich firmach i międzynarodowych korporacjach oraz administracji państwowej i samorządowej.

 

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

 

Studia I stopnia

 • Agrobiznes (studia inżynierskie 3,5 letnie) to nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów umożliwiający równoczesne zdobycie profesjonalnej wiedzy z zakresu rolnictwa oraz prowadzenia gospodarstwa i innych firm sektora agrobiznesu.
  Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów w branży rolno-spożywczej, dlatego też studia przeznaczone są dla osób ambitnych, planujących związać swoją karierę zawodową z szeroko pojętym sektorem gospodarki żywnościowej. Absolwenci studiów uzyskują jednocześnie uprawnienie do prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego.

 

 

 • Biotechnologia stosowana roślin (studia inżynierskie 3,5 letnie) jest to jedyny w skali kraju kierunek pozwalający na zdobycie profesjonalnej wiedzy z biotechnologii roślin w zakresie nowych technologii i technik wykorzystywanych do rozmnażania roślin in vitro, w hodowli i produkcji roślin użytkowanych rolniczo: w tym warzywnych, sadowniczych, ozdobnych, a także w ochronie zdrowia, w przemyśle kosmetycznym, w ochronie roślin i w ochronie środowiska. Studia przeznaczone są dla osób ambitnych i lubiących wyzwania.

 

 • Ekonomia (3-letnie studia licencjackie) - program klasycznych studiów ekonomicznych poszerzony jest na naszym Wydziale o wiedzę niezbędną dla specjalistów z zakresu ekonomiki gospodarki żywnościowej. Jest to jedyny kierunek studiów naszego Wydziału kształcący studentów w obszarze nauk społecznych.

 

 • Medycyna roślin (3,5 letnie studia inżynierskie) - studia zostały stworzone jako unikatowe w skali kraju, wiążą się z diagnozowaniem występujących chorób oraz profilaktyką roślin w uprawach rolniczych, ogrodnictwie i sadownictwie. Medycyna roślin to umiejętność zdiagnozowania wszelkich dolegliwości roślin i opracowania najbardziej optymalnych pod względem ekologicznym i ekonomicznym metod ich uzdrawiania.

 

 • Ochrona środowiska - (3,5 letnie studia inżynierskie) - program studiów ma rys mocno praktyczny, w nawiązaniu do ochrony środowiska przed niekorzystnymi efektami działalności gospodarczej. Ochrona środowiska to kierunek na którym studenci poznają zagrożenia związane z działalnością człowieka. Zdobywają umiejętności związane ze stosowanym w praktyce technologiami ochrony środowiska, w tym metodami rekultywacji terenów zdegradowanych oraz renaturyzacji środowiska.
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (3,5 letnie studia inżynierskie) - unikalny program studiów kształcących specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie, budowę oraz eksploatację instalacji odnawialnych źródeł energii, za edukację ekologiczną oraz projektowanie, budowę obiektów i ich eksploatację w sektorze gospodarki odpadami;

 

 • Ogrodnictwo (3,5 letnie studia inżynierskie) - program studiów nie tylko dotyczy tradycyjnych kwalifikacji - jak sadownictwo, warzywnictwo czy rośliny ozdobne, ale i mniej znanych i egzotycznych roślin ogrodniczych, uprawy grzybów jadalnych, i kompozycji ozdobnych z roślin suszonych;

 

 • Rolnictwo (3,5 letnie studia inżynierskie) - program studiów rolniczych związanych z umiejętnością prowadzenia gospodarstwa rolnego został poszerzony o nowoczesne treści, takie jak agroekologia, agrometeorologia, czy agrobiotechnologia; Kierunek ten umożliwi ci prowadzenie gospodarstwa lub firmy związanej z branżą rolniczą zgodnie z najnowocześniejszymi w świecie technologiami w pełni wpisującymi się w rolnictwo zrównoważone, czyli przyjazne człowiekowi i środowisku.

 

 • Technika Rolnicza i Leśna - (3,5 letni studia inżynierskie) - program studiów obejmuje zagadnienia związane z produkcją, serwisowaniem oraz naprawami maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji roślinnej, zwierzęcej i gospodarce leśnej jak również urządzeń do przetwórstwa pasz, zbóż, owoców, warzyw i mleka;

 

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - (3,5 letnie studia inżynierskie) - klasyczna wiedza związana z zarządzaniem i organizacją produkcji w sektorze rolno-spożywczym jest uzupełniana m.in. o informacje o zarządzaniu projektami europejskimi, technikach wspomagania decyzji managerskich, nowoczesnych technologiach i innowacjach w produkcji rolniczej oraz z obszaru human resources,

 

Studia II stopnia

 

 • Ekonomia (2 letnie studia magisterskie) to idealne studia dla absolwentów wszystkich kierunków przyrodniczych i technologicznych, umożliwiają zdobycie wiedzy ekonomicznej ułatwiającej prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz karierę w administracji publicznej, w ramach kierunku prowadzona jest specjalność ekonomika gospodarki żywnościowej;
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (1,5 roczne studia magisterskie) - studia można realizować na dwóch specjalnościach: odnawialne źródła energii oraz gospodarka odpadami
 • Ochrona środowiska (1,5 roczne studia magisterskie) studia można realizować na czterech specjalnościach: ochrona wód, ekologia i ochrona przyrody, ochrona gleb i rekultywacji terenów zdegradowanych oraz zarządzanie ryzykiem środowiskowym;
 • Ogrodnictwo (1,5 roczne studia magisterskie) - studia można realizować na dwóch specjalnościach: kształtowanie terenów zieleni i produkcja ogrodnicza ;
 • Rolnictwo (1,5 roczne studia magisterskie) - studia można realizować w ramach specjalności agronomia czyli związanej z uprawą roli i roślin lub agroturystyka związanej z prowadzeniem gospodarstwa ukierunkowanego na usługi turystyczne;
 • Technika Rolnicza i Leśna (1,5 roczne studia magisterskie)- studia można realizować w ramach specjalności inżynieria rolnicza i leśna (urządzenia i maszyny dla rolnictwa i leśnictwa) oraz inżynieria rolno-spożywcza (urządzenia dla przemysłu przetwórstwa płodów rolnych);
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - (1,5 roczne studia magisterskie) - w ramach specjalności inżynieria produkcji rolniczej oraz zarządzanie i organizacja produkcji rolniczej można zdobyć wiedzę m.in. z zakresu prognozowania i symulacji procesów, projektowania systemów i linii produkcyjnych, certyfikacji jakości oraz zarządzania gospodarstwami wielkoobszarowymi.

Zasady rekrutacji

Szczegóły rekrutacji TUTAJ

Pod lupą

Biotechnologia stosowana roślin i medycyna roślin na UPWr
Biotechnologia na całym świecie intensywnie rozwija się na styku nauki i biznesu. Studia na biotechnologii stosowanej roślin przygotowują do wykorzystania biotechnologii w "zielonej gospodarce". Metody biotechnologiczne są także coraz powszechniej wykorzystywane w medycynie roślin. Oba kierunki znajdziesz na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.