Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk o Środowisku

adres:
 ul. Oczapowskiego 5
 10-719 Olsztyn
 Olsztyn
 warminsko-mazurskie

kontakt:
 tel. 895233421

wnos.uwm.edu.pl


Opis

Odwiedź nas na Facebooku

 

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie?

 

Wydział w liczbach:
W 65-letniej historii Wydziału studia wyższe ukończyło ponad 6810 absolwentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych ze stopniem magistra inżyniera/inżyniera lub magistra/licencjata. Wydział proponuje zarówno kierunki będące odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku pracodawców, jak i kierunki przygotowujące do zawodów, które posiadają dużą tradycję w regionie.

 

Przyszłościowe kierunki studiów!
Czy wiesz że Polska jest na przedostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o zasobność wody słodkiej? Niestety nie jest to dobra wiadomość dla mieszkańców naszego kraju, może okazać się jednak wiadomością strategiczną dla przyszłych inżynierów kierunku Gospodarowanie zasobami wodnymi, chcesz zostać jednym z nich?

 

Studia inżynierskie powinny przygotować do wykonywania zawodu w jak największej liczbie podmiotów na rynku pracy. Dlatego konstruując program studiów na Inżynierii środowiska przede wszystkim brany był pod uwagę fakt, że kariery zawodowe absolwentów będą przebiegać bardzo różnie. Zainteresowany w jakim zawodzie możesz się odnaleźć? Oto kilka podpowiedzi:

 

Region obejmujący Warmię i Mazury to najbardziej dynamicznie rozwijające się zagłębie turystyczno-rekreacyjne w Polsce, stwarzające ogromne możliwości w zakresie rynku pracy dla absolwentów kierunku Turystyka i rekreacja. Zatem jeżeli chcesz mieć pewność uzyskania gruntownej wiedzy oraz gwarancji zatrudnienia na rozszerzającym się rynku turystycznym sprawdź ten kierunek na karierę!
Odwiedź Katedrę Turystyki, Rekreacji i Ekologii UWM na Facebooku

 

Chcesz zostać Ichtiologiem? To zawód z tradycjami w nowoczesnym wydaniu, dla osób z pasją! Studia na kierunku Rybactwo są idealnym wyborem dla wszystkich przedsiębiorczych młodych ludzi gotowych sprostać wyzwaniom nowoczesnej gospodarki rybackiej, produkującej zdrową żywność oraz istotnej z punktu widzenia ochrony środowiska, rekreacji czy turystyki. Zainteresowany? Sprawdź:
Olsztyńska Szkoła Ichtiologów, czyli rybactwo na UWM

 

Kierunek Ochrona środowiska na WNoŚ UWM to propozycja studiów II stopnia. Tym, co nadaje im szczególny charakter to specjalność Inżynieria i Waloryzacja Ekologiczna. Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź jakie korzyści w rozwoju kariery zawodowej możesz mieć kontynuując studia na tym kierunku!

 

Kampus kortowski - najatrakcyjniejsze miasteczko akademickie w Polsce!!!
Kampus kortowski określany jest jako najpiękniejsze miasteczko akademickie w Polsce, położone nad dwoma jeziorami w sąsiedztwie naturalnego lasu. Jest nawet porównywany z kampusami z uniwersytetów w USA. To wyśmienite miejsce zarówno do nauki, jak i wypoczynku. Wszędzie jest dostęp do internetu. Na miejscu są akademiki, sklepy, stołówki, kluby studenckie, bary, poczta, banki, boiska, korty tenisowe, stadion, pływalnia, przystań, plaża, park itd. Nowoczesne zaplecze sportowe stwarza doskonałe warunki do uprawiania turystyki i wielu dyscyplin sportowych, tj. tenis, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, lekkoatletyka, jazda konna, żeglarstwo czy pływanie i nurkowanie. Co roku organizowana jest Kortowiada, czyli juwenalia, które uchodzą za najatrakcyjniejsze i najbardziej znane święto studenckie w kraju. Nic tylko korzystać. Idealne warunki do studiowania i wypoczynku. A Wydział Nauk o Środowisku mieści w sercu kortowa w nowo wyremontowanym budynku na kampusie kortowskim.

Oferta edukacyjna

Studia stacjonarne I stopnia inżynierskie
Gospodarowanie zasobami wodnymi
Inżynieria środowiska
Rybactwo

 

Studia stacjonarne I stopnia licencjackie
Turystyka i rekreacja

 

Studia stacjonarne II stopnia magisterskie
Ochrona środowiska
Rybactwo
Turystyka i rekreacja
Inżynieria środowiska

 

Studia niestacjonarne II stopnia magisterskie
Inżynieria środowiska

 

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI

 

Kierunek przeznaczony dla osób zainteresowanych pracą w szybko rozwijającej się globalnej branży dotyczącej gospodarowania wspólnym dobrem jakim są zasoby wodne. Studia mają profil inżynierski (trwają 7 semestrów) i nieliczne uczelnie mogą pochwalić się możliwością zaproponowania tego kierunku w swojej ofercie edukacyjnej, co wpływa na unikatowość zdobytej wiedzy. Gospodarowania zasobami wodnymi na WNoŚ UWM oferuje nowatorski, nastawiony praktycznie program studiów wzbogacony o praktyki zawodowe u potencjalnych pracodawców oraz liczne zajęcia o charakterze laboratoryjnym, informatycznym i terenowym. Gospodarowanie wodami (na świecie karierę robi angielski termin Water economy) to strategiczny sektor w Polsce i Unii Europejskiej, który objęty jest wsparciem finansowym w ramach Funduszy Strukturalnych UE, budżetu RP i innych źródeł. Ponadto wchodzące w życie nowe Prawo Wodne, otwiera rynek pracy i perspektywy zapotrzebowania na specjalistów z tego zakresu.
Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w firmach i instytucjach zajmujących się gospodarowaniem, oceną, eksploatacją oraz ochroną zasobów wodnych, tj. w przedsiębiorstwach dystrybucji wody, w tym zaopatrzenia ludności w wodę, w firmach wykonujących monitoring i ekspertyzy w zakresie jakości wód, przeprowadzających rekultywację wód, w firmach wykonujących oceny oddziaływania na środowisko, opracowujących plany strategiczne gospodarki wodnej, a także zajmujących się projektowaniem wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

 
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Inżynieria środowiska to elitarny kierunek studiów ze względu na program, profesjonalizm i wszechstronność absolwentów oraz stawiane przed nimi wymagania. Realizowane i planowane inwestycje infrastrukturalne, zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ekologicznej infrastruktury energetycznej, zarządzania zasobami i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, ochrony przeciwpowodziowej, dostosowania firm i technologii do wymogów środowiskowych dają szerokie możliwości uzyskania atrakcyjnej pracy na terenie Polski i w wielu krajach Europy. Współpraca z wieloma uczelniami zagranicznymi - w ramach wymiany studentów w Programie Erasmus umożliwia aby część studiów odbyć na jednej z nich. Atrakcyjny program studiów wzbogacony jest o praktyki (krajowe i zagraniczne) oraz zajęcia o charakterze terenowym. Ukończenie studiów daje możliwość ubiegania się o uprawnienia w zakresie opracowań hydrologicznych oraz o uprawnienia budowlane w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (do wykonawstwa lub projektowania bez ograniczeń) i konstrukcyjno-budowlanej (w ograniczonym zakresie).

Odwiedź Katedra Inżynierii Środowiska UWM na Facebooku
Inżynieria środowiska na UWM w Olsztynie

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunku Ochrona Środowiska wyróżnia interdyscyplinarny program kształcenia z elementami wiedzy przyrodniczej i technologicznej, możliwość realizacji studiów drugiego stopnia nie tylko w UWM w Olsztynie, ale również w Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Offenburgu, dostęp do najnowocześniejszych laboratoriów inżynierii ekologicznej i biotechnologii środowiskowej, możliwość uzyskania dyplomów UWM w Olsztynie i Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Offenburgu.
Tym, co nadaje charakter studiom drugiego stopnia (magisterskim) na kierunku jest specjalność Inżynieria i Waloryzacja Ekologiczna, na której zakres zdobywanej wiedzy dotyczyć będzie nowoczesnych technologiach uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, zagospodarowania i utylizacji odpadów, remediacji gruntów. Student pozna metody biologii molekularnej stosowane do monitorowania różnorodności mikroorganizmów w środowisku naturalnym i technicznym. Celem studiów jest zdobycie umiejętności kompetentnej współpracy w sprawach ochrony środowiska z innymi specjalistami, umiejętności oceny jakości środowiska, wpływu inwestycji na środowisko oraz funkcjonowania obiektów inżynierskich

 

RYBACTWO

Obecnie rybactwo to także strategiczny sektor w Polsce i Unii Europejskiej, objęty wsparciem finansowym w ramach Funduszy Strukturalnych. Kierunek Rybactwo pozwala na uzyskanie wiedzy o środowisku przyrodniczym, organizmach wodnych, warunkach i sposobach eksploatacji ichtiofauny, metodach chowu i hodowli ryb, przetwórstwa oraz ochrony i rekultywacji ekosystemów wodnych. Studia obejmują praktyki zawodowe, w najlepszych ośrodkach krajowych i zagranicznych zajmujących się akwakulturą i rybołówstwem oraz zajęcia o charakterze terenowym. W oparciu o unikatowy program studiów wydział kształci ichtiologów - przedsiębiorczych młodych ludzi gotowych sprostać wyzwaniom nowoczesnej gospodarki rybackiej, produkującej zdrową żywność oraz istotnej z punktu widzenia ochrony środowiska, rekreacji czy turystyki. Ichtiologia to nie tylko pasja i przygoda na całe życie. Dla wielu Absolwentów rybactwo jest przede wszystkim opłacalnym biznesem, zarówno w sferze produkcji i przetwórstwa zdrowej żywności pochodzenia rybnego, ale też związanych z ochroną naturalnych zasobów ichtiofauny polskich wód.
Olsztyńska Szkoła Ichtiologów, czyli rybactwo na UWM

TURYSTYKA I REKREACJA

Studiowanie na kierunku Turystyka i rekreacja na WNoŚ UWM to właściwa inwestycja we własny rozwój, gdyż region obejmujący Warmię i Mazury to najbardziej dynamicznie rozwijające się zagłębie turystyczno-rekreacyjne w Polsce, stwarzające ogromne możliwości w zakresie rynku pracy dla absolwentów. Program studiów stwarza wiele możliwości rozwoju zainteresowań studentów w oparciu o moduły kształcenia, uwzględniające aktualne trendy użytecznej strony wykonywania pracy. To możliwość uczestniczenia w praktykach w najbardziej renomowanych instytucjach związanych z turystyką, w tym hotelach, obiektach dużej i małej gastronomii, biurach podróży i innych. Studia umożliwiają studentom na prowadzenie badań naukowych, w których wykorzystuje się najnowocześniejszą aparaturę pomiarową w centrum laboratoryjnym wyposażonym w urządzenia diagnozujące możliwości motoryczne człowieka. Wszystkie te formy działalności uzupełnione są o nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących, np. roli trenera personalnego, specjalisty żywienia człowieka, czy praktycznego wykorzystania możliwości Wellness and Spa np. w formie wielu wyjazdów studyjnych do ośrodków o bogatym wyposażeniu w urządzenia, których obsługa jest objęta nauczaniem.

Odwiedź Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii UWM na Facebooku

Film

.be
.be

Pod lupą

Inżynieria środowiska na UWM w Olsztynie
Studia na kierunku inżynieria środowiska na UWM w Olsztynie wyróżnia przede wszystkim to, że są skierowane do osób o zainteresowaniach wykraczających poza zagadnienia ściśle techniczne. Gwarantują zdobycie kwalifikacji inżyniera dysponującego także szeroką wiedzą z zakresu nauk biologicznych i chemicznych, dostęp do najnowocześniejszych obiektów dydaktycznych w kraju, możliwość kontynuacji nauki na anglojęzycznych studiach magisterskich.
Olsztyńska Szkoła Ichtiologów, czyli rybactwo na UWM
Rybactwo to kierunek studiów łączący tradycję i innowacyjność w akwakulturze oraz dbałość o środowisko naturalne. Produkcja zdrowej, bezpiecznej żywności w postaci pełnowartościowego białka ryb oraz ochrona środowiska naturalnego to priorytety Unii Europejskiej, na które corocznie przeznaczane są miliardy euro. Program kształcenia na kierunku rybactwo realizowany na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniający takie działania, jako jedyny w Polsce otrzymał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Studiując na naszym kierunku możesz mieć wpływ na to jaka ryba w przyszłości znajdzie się na twoim talerzu, a jaka zawiśnie na haczyku twojej wędki.