Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii


 pl. Curie-Skłodowskiej 4
 20-031 Lublin
 Lublin
 lubelskie

tel. 815375481

prosili w 2017 r. o taki adres www więc zostawiam