Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli


 ul. Ofiar Katynia 6a
 37-450 Stalowa Wola
 Stalowa Wola
 podkarpackie

tel. 158427116

www.kul.pl/111.html