Politechnika Śląska w Gliwicach

 ul. Akademicka 2a
 44-100 Gliwice
 Gliwice
 slaskie

tel. 322371000

www.polsl.pl


Opis

Politechnika Śląska to jedna z największych, a jednocześnie jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Na 18 wydziałach prowadzone są obecnie 54 kierunki studiów obejmujące cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na Politechnice Śląskiej można studiować administrację, socjologię i zarządzanie, a także filologię (angielską, francuską, hiszpańską, niemiecką i włoską) oraz pedagogikę. Dziewięć wydziałów, dwa kolegia i jedno centrum naukowo-dydaktyczne znajdują się w Gliwicach, dwa wydziały zlokalizowane są w Katowicach i dwa w Zabrzu. Oprócz tego uczelnia posiada jednostki w Rybniku i - docelowo - w Sosnowcu, dzięki czemu obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego. Aktualnie Politechnika Śląska kształci 23 tys. studentów zarówno w systemie stacjonarnym - dziennym, jak i niestacjonarnym - zaocznym lub wieczorowym. Szkoła oferuje studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie), II stopnia - magisterskie, III stopnia - doktoranckie oraz podyplomowe i kursy dokształcające. Na pięciu wydziałach Politechniki Śląskiej istnieje możliwość studiowania w języku angielskim. Studenci mają szansę wyjazdu na stypendia zagraniczne do jednej z ponad 200 szkół wyższych, z którymi współpracuje uczelnia.

 

Pierwszą kadrę naukowo-dydaktyczną Politechniki Śląskiej, tuż po powołaniu uczelni do życia w 1945 r., stanowili głównie byli profesorowie Szkoły Politechnicznej we Lwowie. Pierwszy program nauczania również zaczerpnięto z tej znakomitej uczelni, która w latach 1844-1915 była jedyną polską wyższą szkołą techniczną, gdzie powstawały fundamenty polskich nauk technicznych.

 

Silną stroną Politechniki Śląskiej jest bogata oferta dydaktyczna i wysoka jakość kształcenia. Uczelnia niezmiennie należy do ścisłej czołówki polskich uczelni technicznych, o czym świadczą wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. Swoją silną pozycję potwierdza dorobkiem naukowym wybitnych specjalistów oraz licznymi sukcesami na skalę ogólnopolską i międzynarodową. Wysoki poziom nauczania zapewnia znakomicie wykwalifikowana kadra naukowa, a także szerokie kontakty z wieloma środkami naukowymi w kraju i za granicą oraz badania naukowe realizowane z myślą o i we współpracy z przemysłem.

 

Według raportu przygotowanego przez firmę Sedlak&Sedlak, co dwunasty prezes w Polsce ukończył studia na Politechnice Śląskiej. W rankingu wynagrodzeń osiągniętych przez absolwentów szkół wyższych w 2012 r. - przygotowanym przez tę samą wywiadownię - wychowankowie Politechniki Śląskiej znaleźli się na pierwszym miejscu spośród absolwentów wszystkich śląskich uczelni. Według dziennika "Rzeczpospolita" gliwicka uczelnia znajduje się na drugim miejscu w Polsce pod względem kształcenia ludzi sukcesu, według magazynu "Wprost" natomiast zajmuje czwarte miejsce wśród szkół, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców.

 

Studenci Politechniki Śląskiej mogą rozwijać swoje zainteresowanie w ponad 150kołach naukowych, organizacjach studenckich, a także w Akademickim Chórze Politechniki Śląskiej, Akademickim Zespole Muzycznym, Akademickim Teatrze "Remont" czy w Akademickim Zespole Tańca "Dąbrowiacy". Gliwicka uczelnia jest jedną z najbardziej usportowionych szkół wyższych w kraju. Jej studenci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i pasji w ponad 30 sekcjach sportowych prowadzonych przez nauczycieli Ośrodka Sportu. Studenci Politechniki Śląskiej chętnie korzystają z licznych propozycji kulturalnych czy sportowych, dzięki czemu mogą poznać różnorodne oblicza szeroko rozumianego życia studenckiego.

 

Uczelnia zapewnia studentom zakwaterowanie w 13 akademikach w Gliwicach, Katowicach oraz Zabrzu. Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą liczyć na stypendia socjalne. Dla najpilniejszych przewidziane są stypendia rektora za najlepsze wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz za wysokie wyniki w sporcie. Dofinansowanie przewidziane jest również dla osób niepełnosprawnych, do potrzeb których Politechnika Śląska na bieżąco dostosowuje zarówno możliwości lokalowe, jak i ofertę edukacyjną. Studenci mogą korzystać z tablic interaktywnych, urządzeń do prezentacji grafiki dotykowej, a także z systemów, które pozwalają na bezprzewodową transmisję głosu wykładowcy bezpośrednio do odbiornika współpracującego ze słuchawkami lub aparatem słuchowym.

Oferta edukacyjna

Wydział Architektury

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Budownictwa

Wydział Chemiczny

Wydział Elektryczny

Wydział Górnictwa i Geologii

Wydział Inżynierii Biomedycznej

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Wydział Matematyki Stosowanej

Wydział Mechaniczny Technologiczny

Wydział Organizacji i Zarządzania

Wydział Transportu

Kolegium Języków Obcych

Kolegium Pedagogiczne

Centrum Naukowo-Dydaktyczne Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku

Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego

Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne

 

Legenda:
S - studia stacjonarne (dzienne)
NZ - studia niestacjonarne zaoczne
NW - studia niestacjonarne wieczorowe
I - studia pierwszego stopnia
II - studia drugiego stopnia