Politechnika Śląska w Gliwicach

 ul. Akademicka 2a
 44-100 Gliwice
 Gliwice
 slaskie

tel. 322371000

www.polsl.pl


Opis

Politechnika Śląska to jedna z największych, a jednocześnie jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Na 15 wydziałach prowadzonych jest obecnie blisko 60 kierunków studiów obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na Politechnice Śląskiej można studiować administrację, analitykę biznesową, socjologię i zarządzanie, w tym zarządzanie projektami, a także filologię (angielską, francuską, hiszpańską, niemiecką i włoską) oraz pedagogikę. Dziewięć wydziałów, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych oraz Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne znajdują się w Gliwicach, dwa wydziały zlokalizowane są w Katowicach i dwa w Zabrzu, dzięki czemu uczelnia obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego. Aktualnie Politechnika Śląska kształci 21,5 tys. studentów zarówno w systemie stacjonarnym - dziennym, jak i niestacjonarnym - zaocznym lub wieczorowym. Szkoła oferuje studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie), II stopnia - magisterskie, III stopnia - doktoranckie oraz podyplomowe i kursy dokształcające. Studenci mają też szansę wyjazdu na stypendia zagraniczne do jednej z ponad 200 szkół wyższych, z którymi współpracuje uczelnia, gdzie mogą kontynuować naukę na tym samym bądź pokrewnym kierunku studiów i jednocześnie szlifować znajomość języków obcych. Zaawansowaną znajomość angielskiego można wykorzystywać - i pogłębiać - wybierając studia na jednym z sześciu wydziałów Politechniki Śląskiej oferujących możliwość bezpłatnegostudiowania na studiach stacjonarnych I stopnia właśnie w tym języku.

Studenci Politechniki Śląskiej mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania w ponad 150kołach naukowych, licznych organizacjach i stowarzyszeniach studenckich, a także w Akademickim Chórze Politechniki Śląskiej, Akademickim Zespole Muzycznym, Akademickim Teatrze ?Remont? czy w Akademickim Zespole Tańca ?Dąbrowiacy?. Gliwicka uczelnia, która ma na swoim koncie m.in. tytuł Mistrza Polski Szkół Wyższych,jest jedną z najbardziej usportowionych szkół wyższych w kraju.Jej studenci mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i sportowych pasji w ponad 30 sekcjach prowadzonych przez nauczycieli Ośrodka Sportu. Wśród studentów Politechniki Śląskiej jest wielu utalentowanych judoków, piłkarzy, kolarzy górskich, snowboardzistów i narciarzy, a także siatkarek, sprinterek, szachistów i tenisistów stołowych.Ponadto uczelnia dysponuje chatkami studenckim, zapewniając studentom bazę noclegową w dwóch pięknie położonych górskich miejscowościach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego - na Pietraszonce w Istebnej i pod Solniskiem na północnych stokach Opuśnioka.

 

Miasteczko akademickie Politechniki Śląskiej jest jednym z większych w Polsce. W skład gliwickiego kampusu, który znajduje się w sercu miasta, oprócz budynków wydziałowych wchodzi m.in. 10 akademików, dwie stołówki, ośrodek sportu z dwoma halami, własnymi kortami i lodowiskiem, przychodnia akademicka, Centrum Kultury Studenckiej ?Mrowisko? z największym na Śląsku Klubem Studenckim ?Spirala?, Klub Malucha ?Kropka?, Klub Pracowników oraz Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej. W Katowicach i Zabrzu, gdzie zlokalizowane są kolejne cztery wydziały Politechniki Śląskiej, studenci mają do dyspozycji dwa akademiki. Łącznie domy studenckie dysponują 3 500 miejscami o zróżnicowanym poziomie, gdzie można mieszkać w pokojach jedno-, dwu- lub trzyosobowych o regularnym, wysokim lub podwyższonym standardzie. Wybrane akademiki w Gliwicach i Zabrzu dysponują pokojami zdrowotnymi dla osób niepełnosprawnych ruchowo, które poruszają się na wózku. Dzięki stworzeniu studentom znakomitych warunków Politechnika Śląska otrzymała tytuł ?Uczelni Przyjaznej Studentom? przyznawany przez Parlament Studentów RP.

Dla najpilniejszych przewidziane są stypendia rektora za najlepsze wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz za wysokie wyniki w sporcie. Dofinansowanie przewidziane jest również dla osób niepełnosprawnych, do potrzeb których Politechnika Śląska na bieżąco dostosowuje zarówno możliwości lokalowe, jak i ofertę edukacyjną. Studenci mogą korzystać z tablic interaktywnych, urządzeń do prezentacji grafiki dotykowej, a także z systemów, które pozwalają na bezprzewodową transmisję głosu wykładowcy bezpośrednio do odbiornika współpracującego ze słuchawkami lub aparatem słuchowym.

Według raportu przygotowanego przez firmę Sedlak&Sedlak, co dwunasty prezes w Polsce ukończył studia na Politechnice Śląskiej. W rankingu wynagrodzeń osiągniętych przez absolwentów szkół wyższych przygotowanym przez tę samą wywiadownię, wychowankowie Politechniki Śląskiej znaleźli się na pierwszym miejscu spośród absolwentów wszystkich śląskich uczelni. Według dziennika ?Rzeczpospolita ?gliwicka uczelnia znajduje się na czwartym miejscu w Polsce pod względem kształcenia ludzi sukcesu, według magazynu ?Wprost? natomiast zajmuje czwarte miejsce wśród szkół, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców.

Silną stroną Politechniki Śląskiej jest bogata oferta dydaktyczna i wysoka jakość kształcenia. Nowością w ofercie dydaktycznej uczelni są studia dualne, które stwarzają studentom możliwość jednoczesnego studiowania i pracy - za wynagrodzeniem - już od pierwszego roku studiów. W roku akademickim 2017/2018 możliwość studiowania w takim systemie oferuje Wydział Mechaniczny Technologiczny na kierunku mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym. Politechnika Śląska niezmiennie należy do ścisłej czołówki polskich uczelni technicznych, o czym świadczą wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. Swoją silną pozycję potwierdza dorobkiem naukowym wybitnych specjalistów oraz licznymi sukcesami na skalę ogólnopolską i międzynarodową. Wysoki poziom nauczania zapewnia znakomicie wykwalifikowana kadra naukowa, a także szerokie kontakty z wieloma środkami naukowymi w kraju i za granicą oraz badania naukowe realizowane z myślą o i we współpracy z przemysłem.

 

Oferta edukacyjna

Wydział Architektury

 

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 

Wydział Budownictwa

 

Wydział Chemiczny

 

Wydział Elektryczny

 

Wydział Górnictwa i Geologii

 

Wydział Inżynierii Biomedycznej

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

Wydział Matematyki Stosowanej

 

Wydział Mechaniczny Technologiczny

 

Wydział Organizacji i Zarządzania

 

Wydział Transportu

 

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych

 

Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne

 

 Legenda:
S - studia stacjonarne (dzienne)
NZ - studia niestacjonarne zaoczne
NW - studia niestacjonarne wieczorowe
I - studia pierwszego stopnia
II - studia drugiego stopnia

 

* studia zostaną uruchomione po uzyskaniu uprawnienia na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zasady rekrutacji

Politechnika Śląska kształci na poziomach inżynierskim, licencjackim, magisterskim i doktoranckim na blisko 60 kierunkach, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej, ale także socjologię, zarządzanie, w tym zarządzanie projektami, administrację, analitykę biznesową oraz wybrane filologie i pedagogikę.

 

Zasady rekrutacji na studia oraz informacje o poszczególnych kierunkach studiów: http://rekrutacja.polsl.pl

 

Nowe zasady rekrutacji - możesz aplikować na więcej niż jeden kierunek!

Od najbliższego roku akademickiego kandydat może aplikować na więcej niż jeden kierunek studiów na Politechnice Śląskiej w ramach jednego naboru. Rejestrując się w Systemie Obsługi Rekrutacji SOREK, może więc wybrać jeden kierunek studiów - podstawowy - na aplikowaniu, na który najbardziej nam zależy, a także maksymalnie trzy kierunki tzw. kolejnego wyboru. Istotne jest jednak, aby dokonując wyboru, ustalić kolejność ważności dodatkowych kierunków. W przypadku, kiedy kandydat nie zostanie pozytywnie zakwalifikowany na pierwszy wybrany przez siebie kierunek studiów, jego kandydatura będzie rozpatrywana w kontekście kolejnego, uwzględniając wcześniej ustaloną przez niego gradację. Wybór więcej niż jednego kierunku studiów w ramach jednego naboru nie wiąże się z dodatkowa opłatą rekrutacyjną. W ramach jednego naboru kandydat uiszcza jednorazową wpłatę rekrutacyjną na specjalnie wygenerowany dla niego numer konta bankowego.

 

Obowiązują trzy nabory na studia

Politechnika Śląska prowadzi rekrutację na studia w ramach trzech naborów. Zatem jeśli w pierwszym naborze, który zostanie uruchomiony 4 maja 2017 r., kandydat nie dostanie się na wybrany przez siebie kierunek studiów, w ramach drugiego naboru może aplikować na kierunki, na których pozostaną wolne miejsca. Jeżeli nie uda się w ramach drugiego naboru, pozostaje jeszcze trzeci nabór, który kończy się we wrześniu. Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji dostępnym na stronie internetowej. Podczas rekrutacji na stronie internetowej: www.rekrutacja.polsl.pl na bieżąco są publikowane informacje na temat kierunków studiów dysponujących wolnymi miejscami.

 

Gospodarka surowcami mineralnymi - inne zasady rekrutacji

Biorąc pod uwagę specyfikę studiów na kierunku gospodarka surowcami mineralnymi (profil ogólnoakademicki), oferowanym przez Wydział Górnictwa i Geologii, na ten kierunek obowiązują inne zasady rekrutacji niż na pozostałe kierunki techniczne. W przypadku gospodarki surowcami mineralnymi w postępowaniu rekrutacyjnym jako przedmiot dodatkowy do wyboru przez kandydata - oprócz matematyki, fizyki, biologii, chemii lub informatyki - liczy się również geografia na poziomie rozszerzonym. Jako przedmiot główny, tak jak dotychczas, liczy się ocena z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym.

 

Bezpłatne studia w języku angielskim

Na sześciu wydziałach Politechniki Śląskiej prowadzone są studia I stopnia w języku angielskim: