Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

adres:
 ul. 1 Maja 50
 40-287 Katowice
 Katowice
 slaskie

kontakt:
 tel. 322577000

www.ue.katowice.pl


Opis

Uniwersytet Ekonomiczny to uczelnia z wieloletnią tradycją i nowoczesnymi metodami kształcenia, która od lat przyciąga najzdolniejszych kandydatów na studia z kraju i zagranicy. Jesteśmy jedną z pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w kraju, największą i najstarszą na Śląsku. Nasz kampus znajduje się w sercu Katowic - jednego z najenergiczniej rozwijających się miast, zarówno pod względem ekonomicznym jak i kulturalno-sportowym oraz w Rybniku. Na pięciu wydziałach: Biznesu, Finansów i Administracji, Ekonomii, Finansów i Ubezpieczeń, Informatyki i Komunikacji oraz Zarządzania skrzydła rozwijają przyszli prezesi, członkowie rad nadzorczych, przedsiębiorcy i menedżerowie.

 

Konsekwentnie realizując nasze motto: "blisko, międzynarodowo, przez całe życie" wspieramy mobilność naszych studentów i pracowników. Biorą oni udział w licznych międzynarodowych wyjazdach i wymianach. Co roku gościmy u nas studentów i przedstawicieli z zagranicznych ośrodków kształcenia, wymieniając tym samym doświadczenia i wiedzę.

UE Katowice docenia w sposób szczególny najzdolniejszych kandydatów i studentów. Nasze główne atuty to:

 • gwarancja miejsca na studiach dla laureatów olimpiad na szczeblu centralnym
 • program tutoringu akademickiego dla najzdolniejszych maturzystów
 • stypendium naukowe Rektora dla studentów za wysoką średnią
 • prestiżowy dyplom renomowanej uczelni publicznej,
 • możliwość rozwijania pasji (koła naukowe, organizacje studenckie, sport)
 • stypendia na studia i praktyki zagraniczne np. Erasmus na ponad 500 partnerskich uczelniach/firmach na całym świecie
 • rozbudowana infrastruktura (nowoczesne biblioteki, sale multimedialne, basen, sale gimnastyczne, siłownia)
 • nauka 2 języków obcych w ramach Centrum Języków Obcych
 • strefy wypoczynku, parkingi i darmowe Wi-Fi (w głównych budynkach),
 • uczelniane konto gmail bez limitu danych,
 • kontakt z uczelnią na Snapchacie, Instagramie, Facebooku itp.
 • zaplecze gastronomiczne oferujące smaczne i zdrowe przekąski.

Dla osób aktywnych, które nie mają czasu na zajęcia 5 dni w tygodniu polecamy nasze studia niestacjonarne (zaoczne). Wachlarz kierunków i specjalności pozwoli każdemu odnaleźć coś dla siebie a dogodne terminy zajęć zoptymalizują maksymalnie proces zdobywania wykształcenia. Więcej informacji na portalu studiuj, pracuj, zarabiaj.

 

Poznaj naszą ofertę: www.ue.katowice.pl/kandydaci 

 

 

www.ue.katowice.pl

Oferta edukacyjna

Legenda: I-studia pierwszego stopnia, II-studia drugiego stopnia

 

Analityka Gospodarcza
Na studiach na kierunku Analityka gospodarcza studenci uzyskują umiejętność diagnozowania sytuacji społeczno-ekonomicznej dla różnych podmiotów, dokonywania interpretacji wyników różnorodnych analiz ekonomicznych, a także podejmowania ważnych decyzji gospodarczych i przewidywania ich skutków dzięki odpowiednim prognozom ekonomicznym. [więcej]
Specjalności:
Kierunek prowadzony bez specjalności.

 

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
Absolwenci tego kierunku są przygotowani zarówno do pracy w mediach, do współpracy z portalami internetowymi, a także do zawodów związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną. Zostanie wyposażony także w podstawy wiedzy ekonomicznej. Wyróżniać się będą wysoką sprawnością językową, praktyką w posługiwaniu się różnymi narzędziami komunikacji elektronicznej oraz niezbędnymi umiejętnościami pozwalającymi na funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym. [więcej]

Specjalności:

 • Dziennikarstwo ekonomiczne i nowe media (II)
 • Dziennikarstwo ekonomiczne i public relations (I)
 • Nowe media i komunikacja elektroniczna w organizacjach (I)
 • Projektowanie komunikacji wizualnej i narracji (I, II)
 • Zarządzanie komunikacją organizacji (II)

 

Ekonomia
Na kierunku Ekonomia kształci się wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, bardzo dobrze przygotowanych do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych. Atrakcyjne programy kształcenia uwzględniają zmiany rzeczywistości gospodarczej w regionie, w kraju i we współczesnym świecie. Tym samym odpowiadają one aktualnemu zapotrzebowaniu na rynku pracy. [więcej]
Specjalności:

 • Analityk rynku (II)
 • Badania rynku - market research (I)
 • Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych (I, II)
 • Ekobiznes (I, II)
 • Ekonomia menedżerska (I)
 • Global Economy - nowość (II)
 • Gospodarka elektroniczna (I, II)
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim (I, II)
 • Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne (I, II)
 • Handel zagraniczny (I, II)
 • Innowacyjny biznes (I, II)
 • International Commerce - nowość! (I)
 • Programowanie rozwoju miast - nowość! (I, II)
 • Transport i logistyka (I, II)

 

Finanse i Rachunkowość
Studiowanie na kierunku Finanse i Rachunkowość umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz instytucji ubezpieczeniowych, finansowych, funkcjonowania rynków finansowych i wykorzystywania ich instrumentów. Uczymy naszych studentów przygotowywania informacji finansowych, ich analizowania, oceniania ryzyka, podejmowania trafnych decyzji finansowych, znajdowania optymalnych rozwiązań w różnych warunkach gospodarczych. [więcej]

Specjalności:

 • Analityk finansowy (I, II)
 • Controlling - nowość! (II)
 • European Business and Finance (II)
 • Finance and Accounting for Business (I)
 • Finance and Accounting for International Business - nowość! (II)
 • Innowacje i ryzyko w ubezpieczeniach (II)
 • Inżynieria finansowa (I)
 • Menedżer bankowy - nowość! (II)
 • Menedżer finansowy (II)
 • Międzynarodowa rachunkowość i sprawozdawczość - nowość! (II)
 • Quantitative Asset and Risk Management (II)
 • Rachunkowość - ścieżka ACCA (II)
 • Rachunkowość i podatki (I, II)
 • Rachunkowość i rewizja finansowa (I, II)
 • Specjalista bankowy - nowość! (I)
 • Ubezpieczenia (I)

 

Finanse i Rachunkowość w Rybniku
Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość o profilu praktycznym, realizowane są przy udziale praktyków gospodarczych regionu. Studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 3 miesięcy, częściowo w trakcie ostatniego semestru studiów. W programie kształcenia dominują zajęcia ćwiczeniowe i warsztatowe. Znaczna ich część wymaga użycia technik i narzędzi informatycznych. [więcej]

Specjalności:

 • Analityk rynkowy i finansowy - nowość! (I)
 • Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw - nowość! (I)
 • Inwestycje przedsiębiorstw i gospodarstw domowych - nowość! (I)

Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Studenci tego kierunku będą mieli okazję poznać zagadnienia z zakresu finansów i zarządzania dotyczące istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych z uwzględnieniem specyfiki sektora ochrony zdrowia, polityki społecznej oraz zdrowia publicznego. Nauczą się analizować i oceniać zjawiska gospodarcze i sytuację ekonomiczno-finansową jednostek gospodarczych i innych podmiotów, które świadczą usługi w zakresie ochrony zdrowia. [więcej]

Specjalności:

 • Finanse ochrony zdrowia (II)
 • Gospodarowanie zasobami w ochronie zdrowia (II)
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia (II)

 

Finanse Menedżerskie
Studia na kierunku Finanse Menedżerskie pozwalają zrozumieć i pozyskać wiedzę dotyczącą społecznych i rynkowych zjawisk występujących w otoczeniu podmiotów gospodarczych. Po ukończeniu studiów Absolwent będzie przygotowany do pracy w krajowych i międzynarodowych korporacjach inwestujących w regionie, kraju i za granicą. Kierunek finanse menedżerskie oferuje absolwentom efekty kształcenia wyspecjalizowane w sferze finansów korporacyjnych, a jednocześnie uniwersalne, dające możliwość nabywania kompetencji przenośnych wykorzystywanych w różnych branżach i rodzajach przedsiębiorstw. [więcej]

Specjalności:

Kierunek prowadzony bez specjalności.

 

Gospodarka i Zarządzanie Publiczne
Kierunek ten jest dedykowany osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych. Na kierunku tym kształtowane są umiejętności identyfikowania relacji między położeniem jednostek i grup społecznych, działań podejmowanych przez podmioty publiczne i społeczne. [więcej]
Specjalności:

 • Public relations w organizacjach (I, II)
 • Strategie społecznej odpowiedzialności (II)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym (II)
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacjach - nowość! (I)
 • Zarządzanie strategiczne w organizacjach non-profit (II)
 • Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych (I)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej (I)

 

Gospodarka Przestrzenna
W takcie zajęć na kierunku Gospodarka Przestrzenna studenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające między innymi na przygotowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz formułowanie strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. Kierunek ma charakter studiów interdyscyplinarnych z pogranicza ekonomii, innych nauk społecznych oraz nauk technicznych. [więcej]

Specjalności:

 • Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami (I, II)
 • Studia miejskie i regionalne (I, II)
 • Zarządzanie środowiskiem i przestrzenią (I, II)

 

Gospodarka Turystyczna
Studiując na tym kierunku student zyskuje wiedzę z zakresu ekonomiki i finansów turystyki, geografii turystycznej, prawa, zarządzania i marketingu w turystyce. Po ukończeniu kierunków absolwent będzie mógł podjąć pracę na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne, organach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych, stowarzyszeniach i instytucjach upowszechniania turystyki. [więcej]

Specjalności:

Kierunek prowadzony bez specjalności.

 

Informatyka

Studia na kierunku Informatyka przygotowują poszukiwanych na rynku pracy specjalistów potrafiących wykorzystywać najnowsze osiągnięcia technologiczne z zakresu informatyki oraz integrować wiedzę z różnych dziedzin. Kształcenie ma charakter praktyczny. Podczas studiów studenci poznają metody i narzędzia informatyczne oraz matematyczne. Wiedza z zakresu informatyki, zwłaszcza teorii baz danych i hurtowni danych, projektowania i programowania aplikacji, a także analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych pozwala na podjęcie pracy we wszelkiego rodzaju organizacjach, w tym zwłaszcza w przedsiębiorstwach działających na dynamicznie rozwijającym się rynku IT. [więcej]

Specjalności:

 • Bazy danych i hurtownie danych (I)
 • Programowanie gier i aplikacji mobilnych (I)
 • Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania (I)
 • Analiza dużych zbiorów danych - nowość! (II)
 • Gry i aplikacje mobilne - nowość! (II)

 

Informatyka i Ekonometria
Student tego kierunku pozna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych. Wiedza z zakresu informatyki ekonomicznej zwłaszcza projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi pozwala na podjęcie pracy we wszelkiego rodzaju organizacjach, takich jak przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, placówki ochrony zdrowia, biura konsultingowe, organizacje pozarządowe. Oprócz umiejętności informatycznych student zdobędzie również podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, które pozwalają mu sprawnie poruszać się w sferze biznesu. [więcej]

Specjalności:

 • Analityka danych - nowość! (I)
 • Audyt informatyczny - nowość! (II)
 • Biznes elektroniczny (I, II)
 • Inżynieria systemów informatycznych zarządzania (I, II)
 • Inżynieria wiedzy (I, II)
 • Metody i systemy wspomagania decyzji (I, II)
 • Zarządzanie badaniami i projektami - nowość! (II)
 • Zarządzanie projektami (II)

 

International Business

Studia na kierunku International Business oferują unikalny i nowoczesny program z zakresu biznesu międzynarodowego oparty na solidnych podstawach ekonomii, prawa, finansów i zarządzania. W trakcie realizacji programu International Business student poznaje najbardziej aktualne zjawiska zachodzące w europejskiej i globalnej gospodarce oraz międzynarodowe uwarunkowania prowadzenia biznesu. [więcej]

Specjalności:

Kierunek prowadzony bez specjalności.

 

Logistyka

Kierunek ten jest dedykowany osobom, które chcą się nauczyć sterowania przepływem informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, logistyczną obsługą klienta, a także organizować operacyjną działalność oraz usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Studiując na tym kierunku student zdobędzie wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania. [więcej]

Specjalności:

 • Analiza i projektowanie systemów logistycznych - nowość! (II)
 • Zarządzanie krajowymi i międzynarodowymi łańcuchami dostaw - nowość! (II)

 

Logistyka Inżynierska
Kierunek Logistyka, pozwoli studentom na zdobycie wiedzy z zakresu projektowania oraz funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, podstaw nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu, a także umiejętności menedżerskich. Absolwenci kierunku będą posiadać wiedzę i umiejętności rozwiązywania problemów praktyki gospodarowania w organizacjach gospodarczych, administracji publicznej i organizacjach społecznych non-profit, których działalność dotyczy sektora TSL. [więcej]
Specjalności:

 • Telematyka transportu i logistyki (I)
 • Transport w systemach logistycznych (I)

 

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Celem kierunku jest przekazanie wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków jak również nabycie umiejętności praktycznych, potrzebnych do pełnienia funkcji analitycznych, operacyjnych i menedżerskich na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych oraz organizacjach i instytucjach o międzynarodowym charakterze. [więcej]
Specjalności:

 • Biznes międzynarodowy (Wydział Ekonomii)
 • Zarządzanie biznesem międzynarodowym (Wydział Zarządzania)

 

Przedsiębiorczość i Finanse
Celem kierunku Przedsiębiorczość i Finanse o charakterze praktycznym jest przekazanie wiedzy z zakresu prowadzenia przedsięwzięć biznesowych oraz wykształcenie umiejętności prowadzenia firmy. Studenci poznają zagadnienia z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości, podatków, analizy ekonomicznej, analizy rynku, informatyki i biznesu międzynarodowego. Cechą charakterystyczną tego kierunku jest kształtowanie przedsiębiorczej postawy w tym w szczególności kierowania ludźmi, gotowości do podejmowania ryzyka, zdolności do kreowania pomysłów i wykorzystania potencjalnych okazji rynkowych. [więcej]

Specjalności:

Kierunek prowadzony bez specjalności.

 

 

Zarządzanie
Na kierunku Zarządzanie student zostanie przygotowany do pracy zarówno w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, menedżera średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Dzięki wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu skutecznie będzie umiał rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. [więcej]

Specjalności:

 • Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych (I, II)
 • Menedżer w administracji publicznej - nowość! (I)
 • Specjalność menedżerska (II)
 • Zarządzanie finansowe (II)
 • Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach (I, II)
 • Zarządzanie projektami międzynarodowymi (II)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem (I, II)
 • Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej (II)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (I, II)

 

Zasady rekrutacji

 1. Zasady rekrutacji: studia pierwszego stopnia stacjonarne
  Szczegóły na stronie: www.ue.katowice.pl/przewodniki
 1. Elektroniczna rejestracja kandydata w ISR (podanie będzie dostępne od 22 maja 2017r)
 1. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy Uniwersytetu (do 7 lipca 2017).
 1. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (14 lipca 2017 po godz. 17.00).
 • informacje dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów
 • informacje dla osób, które nie zostały zakwalifikowane w pierwszym etapie
 1. Złożenie kompletu dokumentów (15,17-20 lipca 2017)

 

Ważne informacje.