Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

 ul. Willowa 2
 43-309 Bielsko-Biała
 Bielsko-Biała
 slaskie

tel. 338279204

www.wbmii.ath.bielsko.pl


Opis

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Humanistyczno-Technicznej w Bielsku Białej to jeden z najbardziej dynamicznych wydziałów technicznych w Polsce. Naszą ambicją jest kształcenie inżynierów w całym słowa tego znaczeniu. Sprofilowaliśmy programy studiów w taki sposób, aby skupić się na rozwiązaniach informatycznych wykorzystywanych w przemyśle. Nasi absolwenci dzięki temu łatwo znajdują pracę zarówno w dużych firmach, sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i w instytucjach wspierających gospodarkę.

 

Inżynier politechniczny. Kierunki studiów naszego Wydziału należą do grupy studiów technicznych, matematyczno-informatycznych oraz zarządzanie i marketing. Znajdziesz u nas kierunki, którymi szczycą się wszystkie politechniki - automatykę i robotykę, informatykę, mechanikę i budowę maszyn, zarządzanie i inżynierię produkcji. W sumie możesz wybrać na naszym Wydziale kilkanaście różnych specjalności i programów zdobywania kwalifikacji na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

 

Inżynier praktyczny. Programy studiów na naszym Wydziale ukierunkowane są przede wszystkim na zdobycie praktycznych umiejętności oraz zdobycie użytecznej wiedzy . Studiując u nas większość czasu spędzisz w laboratoriach i salach ćwiczeń w małych grupach. Możesz liczyć na silne wsparcie nie tylko wykładowców, ale i kolegów ze starszych roczników. Wspólne projekty będziesz z nimi realizować np. podczas pracy w wydziałowych kołach naukowych: Interdyscyplinarnym KN "Inżynier na miarę XXI wieku", KN Podstaw Konstrukcji Maszyn, KN Studentów Informatyki, Zarządzania i Inżynierii Produkcji TRYBIK, KN Grafiki Inżynierskiej CAD oraz MES, KN Informatyki RESET oraz Kole Naukowo-Technicznym ZDERZAK.

 

Inżynier robotny. Nie interesuje nas produkowanie dyplomów dla przyszłych bezrobotnych. Skupiamy się w kształceniu studentów w bezpośrednim kontakcie z realną gospodarką. Oczywiście wykorzystujemy atut bliskich kontaktów z przemysłem motoryzacyjnym - w tym koncernem FIAT. Jesteśmy np. w elitarnym gronie tylko trzech polskich uczelni, których studenci i pracownicy mogą brać udział w innowacyjnym Konkursie Nagród Fiata (wraz z Politechniką Śląską w Gliwicach i Politechniką Warszawską). Co roku wśród nagrodzonych znajdują się studenci naszego Wydziału. Jednak absolwenci naszych studiów znajdują możliwość staży i praktyk, a potem pracy także w innych sferach produkcji materialnej, przetwórstwa surowców, budownictwa i transportu. Naszych absolwentów znajdziesz m.in. w takich firmach, jak - AVIO Polska Sp. z o.o., BELOS-PLP S.A., Fiat Auto Poland S.A., Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o., Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o., Valeo Electric and Electronic Systems Sp. z o.o, Nemak Poland Sp. z o.o., GE Power Controls Sp. z o.o., REKORD Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

 

Inżynier z doktoratem. Nasz Wydział ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz występowania z wnioskiem o mianowania profesorskie w dziedzinie nauk technicznych. Dzięki naszym uprawnieniom ATH jest jedną z trzech w województwie śląskim i jedną z siedmiu w południowej Polsce o statusie technicznej uczelni akademickiej. Jeśli myślisz po ukończeniu studiów inżynierskich magisterskich o zdobyciu stopnia doktora nauk technicznych - nasz wydział będzie dla Ciebie naturalnym wyborem.

 

Inżynier w Beskidach. Wielu studentów naszego Wydziału spoza Podbeskidzia przyjeżdża na studia skuszonych możliwością uprawiania turystyki górskiej oraz sportów zimowych. Mamy dla nich możliwość zakwaterowania w domu studenckim. Przyjezdni mają szansę na zwiększone stypendium socjalne. Możesz spędzać aktywność w Beskidach samodzielnie lub np. w sekcji narciarstwa alpejskiego i snowboardu uczelnianego AZS i w Kole Turystycznym PŁATEK.

Oferta edukacyjna

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - inżynierskie stacjonarne (3,5-letnie), inżynierskie niestacjonarne - wieczorowe (4,5-letnie), magisterskie stacjonarne (1,5-roczne), magisterskie niestacjonarne - wieczorowe (2-letnie).
Specjalności:

 • komputerowo wspomagane konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM)
 • samochody i silniki
 • eksploatacja i rzeczoznawstwo samochodowe
 • automatyka przemysłowa

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - inżynierskie stacjonarne (3,5-letnie), inżynierskie niestacjonarne - zaoczne (3,5-letnie), magisterskie stacjonarne (1,5-roczne), magisterskie niestacjonarne - zaoczne (1,5-roczne).
Specjalności:

 • inżynieria zarządzania produkcją
 • systemy logistyczne przedsiębiorstwa
 • inżynieria administracji gospodarczej
 • informatyczne systemy zarządzania

 

INFORMATYKA - inżynierskie stacjonarne (3,5-letnie), inżynierskie niestacjonarne - zaoczne (3,5-letnie),
Specjalności:

 • inżynieria oprogramowania i systemy informatyczne
 • telekomunikacja i sieci komputerowe
 • zastosowanie informatyki w zarządzaniu

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA - inżynierskie stacjonarne (3,5-letnie), inżynierskie niestacjonarne - zaoczne (4-letnie),
Specjalności:

 • mechatronika i robotyka
 • automatyka elektrotechniczna i systemy informatyczno-pomiarowe
 • automatyka i sterowanie w pojazdach samochodowych

 

STUDIA DOKTORANCKIE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH

 • budowa i eksploatacja maszyn
 • inżynieria produkcji