Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 ul. Cieplaka 1c
 41-300 Dąbrowa Górnicza
 Dąbrowa Górnicza
 slaskie

tel. 322622805

www.wsb.edu.pl


Opis

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej to renomowana uczelnia wyższa w województwie śląskim. Oferuje studia wyższe i podyplomowe, a także kursy i profesjonalne szkolenia.

 

W roku akademickim 2016/2017 na studentów czeka 14 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich oraz ponad 60 kierunków studiów podyplomowych.

WSB jako jedyna uczelnia niepubliczna na Śląsku i w Zagłębiu została kategoryzowana przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w kategorii A, co stanowi wiarygodne potwierdzenie dorobku naukowego placówki.

 

Dlaczego warto wybrać WSB w Dąbrowie Górniczej?

Doświadczenie naszej kadry wykładowców gwarantuje najwyższą jakość kształcenia. Oferta programowa uczelni jest na bieżąco aktualizowana i doskonalona, aby absolwenci WSB z łatwością funkcjonowali na wymagającym rynku pracy i mogli realizować swój potencjał.

 

"3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz"

Uczelnia umożliwia podjęcie pracy przez studentów studiów dziennych dzięki funkcjonowaniu autorskiego programu "3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz". Program zakłada, iż 3 dni w tygodniu student poświęca na zajęcia na Uczelni, a w pozostałe dni pracuje, doskonaląc praktyczne umiejętności i nabywając cenne doświadczenie zawodowe.

 

Nowoczesne metody nauczania
W ramach zajęć wykładowcy stosują innowacyjne metody kształcenia. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, tj. case studies, symulacje, metoda projektu, dyskusje czy praca w małych grupach przy wykorzystaniu nowoczesnych środków wspomagających i nowoczesnego oprogramowania.

 

Organizacje studenckie

W uczelni działają: Samorząd Studencki, Koła Naukowe oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WSB, w których studenci mogą realizować swoje zainteresowania, pasje, ale także poszerzać kompetencje interpersonalne. W WSB działają koła zarządzania, PR, pedagogiczne, podróżnicze, stosunków międzynarodowych, informatyczne oraz logistyczne.

Nowoczesna biblioteka
Nowoczesna biblioteka zawiera księgozbiór, który liczy ponad 60 000 woluminów książek oraz ponad 300 tytułów czasopism naukowych w języku polskim i angielskim. W pełni skomputeryzowana biblioteka pozwala na komfortowe przeglądanie katalogu bibliotecznego jak również na zdalne składanie zamówień i rezerwacji drogą elektroniczną. Z myślą o niepełnosprawnych

 

Uczelnia jest doskonale przygotowana do kształcenia osób niepełnosprawnych ruchowo oraz z dysfunkcjami słuchu i wzroku. Na uczelni działa zintegrowany system pomocy osobom niepełnosprawnym.

60 milionów
W ubiegłych latach uczelnia pozyskała ze środków Unii Europejskiej blisko 60 milionów złotych. To dzięki funduszom unijnym oraz profesjonalnej kadrze pracowników dydaktycznych uczelnia zawdzięcza dynamiczny rozwój w krótkim czasie.

 

Bezpłatna siłownia i fitness
Studenci mają do dyspozycji bezpłatną siłownię i klub fitness. Sala treningowa jest zaopatrzona w dużą ilość markowego sprzętu oraz maszyn, za pomocą których można wytrenować dowolną grupę mięśniową.

 

Z WSB na studia za granicą

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej stwarza studentom niepowtarzalną szansę na odbycie części studiów w uczelni zagranicznej w ramach projektu Erasmus i innych programów wymiany studenckiej. Obecnie

WSB współpracuje z ponad 60 uczelniami na całym świecie

 

Partnerzy
WSB współpracuje z licznymi prestiżowymi instytucjami i firmami, takimi jak m.in. Doradztwo Personalne Menedżer, Polska Izba Coachingu, TUV Nord Polska, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Bielsko -Częstochowsko -Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Górnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Katowicach czy Agencja IArt w Częstochowie.

 

Języki obce na najwyższym poziomie

WSB kładzie szczególnie duży nacisk na intensywną naukę języków obcych. Zadanie to realizuje Studium Języków Obcych, elastycznie dostosowując ofertę kształcenia do kierunku studiów. Co ważne, studenci mają możliwość zdobyć prestiżowe certyfikaty, potwierdzające znajomość języka obcego.

 

Możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów
W ramach funkcjonującej w WSB jednostki, Centrum Certyfikowania i Szkoleń WSB, studenci mają możliwość uzyskania rozmaitych certyfikatów, które niejednokrotnie stanowią przepustkę do pracy w prestiżowej firmie lub dają możliwość awansu. Są potwierdzeniem posiadanej wiedzy oraz kompetencji. Poprzez uczestnictwo w dodatkowych warsztatach, WSB daje zainteresowanym możliwość doskonalenia zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji. Jest to możliwe m.in. dzięki współpracy z największymi światowymi ośrodkami certyfikowania.


Wykaz wszystkich certyfikatów do uzyskania na naszej uczelni: http://rekrutacja.wsb.edu.pl/atuty-uczelni/certyfikaty-w-wsb


Dojazd
Do WSB można dojechać praktycznie każdym środkiem transportu. Bliskie położenie tras szybkiego ruchu oraz magistrali kolejowej pozwala bezproblemowo dotrzeć do Uczelni. W przypadku utrudnionego dojazdu do WSB istnieje możliwość ubiegania się o stypendium Rektora Uczelni.

Oferta edukacyjna

Przejdź na stronę zawierającą infomacje o kierunkach studiów

 

ADMINISTRACJA
studia I stopnia

 

EKONOMIA
studia I stopnia

 

FILOLOGIA ANGIELSKA
studia I stopnia

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
studia I stopnia

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
studia II stopnia

 

INFORMATYKA
studia I stopnia

Studia II sptopnia

 

LOGISTYKA
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, inzynier (7 sem.)

 

PEDAGOGIKA
studia I stopnia

Studia II sptopnia

 

SOCJOLOGIA
studia I stopnia

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
studia I stopnia

 

ZARZĄDZANIE
studia I stopnia

studia II stopnia

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - WSB w Cieszynie
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, inżynier (7 sem.)

FIZJOTERAPIA
studia I stopnia

Fizjoterapia

 

Wyższa Szkoła Biznesu Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji tryb studiów: studia inżynierskie stacjonarne/niestacjonarne;
czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów); studia I-go stopnia

uzyskiwany tytuł: inżynier

Specjalności w ramach studiów inżynierskich, stacjonarne/niestacjonarne:

 • inżynier jakości (we współpracy TÜV NORD Polska)
 • inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 • logistyka i transport
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • zarządzanie energią - nowość
 • zarządzanie środowiskiem i recycling - nowość
 • Czyste technologie w energetyce i motoryzacji studia dofinansowane ze środków UE

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

tryb studiów: studia licencjackie stacjonarne/niestacjonarne;
Specjalnościw ramach studiów licencjackich:

 • administracja publiczna i gospodarka samorządowa
 • marketing i zarządzanie sprzedażą
 • psychologia w biznesie
 • rachunkowość i podatki
 • zarządzanie biznesem polsko-czeskim
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

tryb studiów: studia magisterskie niestacjonarne;
czas trwania:
- 2 lata (4 semestry) - dla osób z tytułem zawodowym "licencjat"
- 1,5 roku (3 semestry) - dla osób z tytułem zawodowym "inżynier"

Specjalności w ramach studiów magisterskich:

 • administracja publiczna i gospodarka samorządowa
 • kady i płace w praktyce
 • technologie informatyczne w inżynierii produkcji
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie w logistyce i transporcie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie

 

Informatyka


Informatyka WSB w Cieszynietryb studiów: studia inżynierskie stacjonarne/niestacjonarne;
czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów); studia I-go stopnia

Specjalnościw ramach studiów inżynierskich:

 • administrator sieci i sytemów komputerowych
 • grafika i animacje komputerowe
 • oprogramowanie systemów
 • urządzania i systemy teleinformatyczne - nowość

 

Wyższa Szkoła Biznesu Wydział Zamiejscowy w Olkuszu

Zarządzanie

studia I-go stopnia licencjackie niestacjonarne;

Specjalności w ramach studiów licencjackich:

 • rachunkowość i podatki
 • marketing i zarządzanie sprzedażą
 • administracja publiczna i gospodarka samorządowa
 • psychologia w biznesie

studia I stopnia inżynierskie niestacjonarne; czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów) ;

Specjalności w ramach studiów inżynierskich:

 • zarządzanie jakością (we współpracy z TUV NORD Polska)
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • logistyka i transport

 

Wyższa Szkoła Biznesu Wydział Zamiejscowy w Żywcu

Zarządzanie

tryb studiów: studia licencjackie i inżynierskie niestacjonarne;
czas trwania: 6 lub 7 semestrów ; studia I-go stopnia

Specjalności w ramach studiów licencjackich:

 • rachunkowość i podatki
 • marketing i zarządzanie sprzedażą
 • administracja publiczna i gospodarka samorządowa
 • psychologia w biznesie

Specjalności w ramach studiów inżynierskich:

 • zarządzanie jakością (we współpracy z TUV NORD Polska)
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • logistyka i transport

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

 

Podstawowym kryterium przyjęć na studia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest kolejność zgłoszeń.

Aby zostać studentem kandydat zobowiązany jest do rejestracji on-line, złożenia kompletu dokumentów wraz ze świadectwem maturalnym oraz dokonanie niezbędnych opłat.
System rekrutacji on-line

Wyniki maturalne
Wyniki maturalne nie wpływają na decyzję o przyjęciu kandydata na studia. Osoby, które uzyskały bardzo dobre i dobre wyniki mogą uzyskać specjalne stypendium.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w języku obcym - Filologia angielska lub International Business - zobowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym (świadectwo maturalne, certyfikaty językowe) lub przystąpić do testu kwalifikacyjnego organizowanego przez WSB. Uczelnia organizuje intensywne kursy przygotowujące do studiów anglojęzycznych.

 

Dokumenty rekrutacyjne
Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni dostarcz osobiście do Biura Rekrutacji WSB komplet dokumentów zgodnie z wykazem:

 

Studia I stopnia (licencjat, inżynier)

 • podanie do rektora,
 • oryginał świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
 • kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers),
 • jedno podpisane zdjęcie(35mm x 45mm),
 • jedną fotografie w formie elektronicznej (format 20mm x 25mm, rozdzielczość 300dpi),
 • potwierdzenie wpłaty kwoty wpisowej na konto Uczelni.

 

Studia II stopnia (magister)

 • podanie do rektora,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych wraz z kserokopią,
 • oryginał świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
 • kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers),
 • jedno zdjęcie(35mm x 45mm),
 • jedną podpisana fotografię w formie elektronicznej (format 20mm x 25mm, rozdzielczość 300dpi),
 • potwierdzenie wpłaty kwoty wpisowej na konto Uczelni.