Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 ul. Cieplaka 1c
 41-300 Dąbrowa Górnicza
 Dąbrowa Górnicza
 slaskie

tel. 322622805

www.wsb.edu.pl


Opis

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - renomowana uczelnia wyższa. Oferuje studia wyższe i podyplomowe, a także kursy i profesjonalne szkolenia.
W roku akademickim 2012/2013 na studentów czeka 13 kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, oraz ponad 60 kierunków studiów podyplomowych.

WSB jako jedyna Uczelnia niepubliczna na Śląsku i w Zagłębiu została kategoryzowana przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, co stanowi uhonorowanie dla dorobku naukowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Dlaczego warto wybrać WSB w Dąbrowie Górniczej?

 

Dowiadczenie,
Gwarantujące najwyższą jakość kształcenia , ciągle aktualizowaną i poszerzaną ofertę programową, kształtowaną w oparciu o analizę rynku, profesjonalną kadrę dydaktyczną, świetną obsługę administracyjną.

 

3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz,
Uczelnia umożliwia podjęcie pracy przez studentów studiów dziennych dzięki funkcjonowaniu autorskiego programu "3 dni studiujesz 2 dni pracujesz". Program zakłada, iż 3 dni w tygodniu student poświęca na zajęcia na Uczelni a w pozostałe dni pracuje.

 

Nowoczesne metody nauczania,
wykorzystywane przez wykładowców w ramach zajęć. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi, tj. case studiem, symulacje, metoda projektu, dyskusje, praca w małych grupach przy wykorzystaniu nowoczesnych środków wspomagających i nowoczesnego oprogramowania.

Organizacje studenckie
W uczelni działają: Samorząd Studencki, Koła Naukowe oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WSB, w których studenci mogą realizować swoje zainteresowania, pasje ale również poszerzać kompetencje interpersonalne. W WSB działają koła zarządzania, PR, pedagogiczne, podróżnicze, stosunków międzynarodowych, informatyczne oraz logistyczne.

 

Nowoczesna biblioteka,
Nowoczesna biblioteka , której księgozbiór liczy ponad 60 000 woluminów książek oraz ponad 300 tytułów czasopism naukowych w języku polskim i angielskim. W pełni skomputeryzowana biblioteka pozwala na zdalne przeszukiwanie katalogu bibliotecznego jak również na zdalne składanie zamówień i rezerwacji drogą elektroniczną.

 

Z myślą o niepełnosprawnych
Uczelnia jest doskonale przygotowana do kształcenia osób niepełnosprawnych ruchowo oraz z dysfunkcja słuchu i wzroku. Na uczelni działa zintegrowany system pomocy osobom niepełnosprawnym.

60 milionów
W ostatnich kilku latach uczelnia pozyskała ze środków Unii Europejskiej blisko 60 milionów złotych. To dzięki funduszom unijnym oraz profesjonalnej kadrze pracowników dydaktycznych uczelnia zawdzięcza dynamiczny rozwój w ostatnich latach.

 

Bezpłatna siłownia i fitness
Studenci mają do dyspozycji bezpłatną siłownię i klub fitness. Sala treningowa jest zaopatrzona w dużą ilość markowego sprzętu oraz maszyn, za pomocą których można wytrenować dowolna grupę mięśniową.

 

Z WSB na studia za granicą
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej stwarza studentom niepowtarzalną szansę odbycie części studiów w uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus i innych programów wymiany studenckiej. Obecnie WSB współpracuje z ponad 60 uczelniami na całym świecie

Partnerzy,
współpracujący z WSB, to prestiżowe firmy i instytucje, m.in. Doradztwo Personalne Menedżer, Polska Izba Coachingu, TUV Nord Polska, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Bielsko -Częstochowsko -Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Górnośląskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Katowicach, Agencja IArt w Częstochowie,

 

Języki obce na najwyższym poziomie
WSB kładzie szczególnie duży nacisk na intensywną naukę języków obcych. Zadanie to realizuje Studium Języków Obcych, elastycznie dostosowując ofertę kształcenia do kierunku studiów. Co ważne, w Uczelni działają Międzynarodowe Centra Egzaminacyjne LCCI ? London Chamber of Commerce and Industry oraz ETS ? Educational Testing Service. Studenci łatwo i na miejscu mogą zdobyć prestiżowe certyfikaty potwierdzające znajomość języka obcego takie jak: TOEIC, TOEIC Bridge, LCCI, WIDAF (j. niemiecki) oraz TFI (j. francuski)

 

Możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów,
w ramach funkcjonującej w WSB jednostki - Centrum Certyfikowania i Szkoleń WSB. Certyfikaty niejednokrotnie stanowią przepustkę do pracy w prestiżowej firmie lub dają możliwość awansu. Są potwierdzeniem posiadanej wiedzy, umiejętności, kompetencji. Poprzez uczestnictwo w dodatkowych warsztatach WSB daje zainteresowanym możliwość doskonalenia zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji. Jest to możliwe m.in. dzięki współpracy z największymi światowymi ośrodkami certyfikowania. Wśród certyfikatów możliwych do zdobycia znajdują się:

Certyfikaty w zakresie zarządzania jakością oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy TÜV Nord Polska (Certyfikat Pełnomocnika Jakości TÜV (QB), Certyfikat Menedżera Systemu Zarządzania Jakością (QM), Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w Placówkach Medycznych, Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania BHP wg wymagań PN-N-18001 i OHSAS 18001, Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w Placówkach Oświatowych , Certyfikat Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001, Certyfikat Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w transporcie wg ISO 9001),

 

Certyfikaty informatyczne: MCTPS (Microsoft Certified Technology Specialist), MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator), MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer), Certyfikat Cisco CCNA (Cisco Certified Networking Associate)
Certyfikat SUN Microsystems - SAI , Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL - European Computer Driving Licence),
Certyfikaty z zakresu zarządzania i ekonomii: Certyfikat CDN Optima , Certyfikat SPSS , Certyfikat CRM-Simple, Certyfikat APM Group "Prince 2 Foundation" , Certified Associate in Project Management (CAPM) , MIcrosoft Operations Framework,

Certyfikaty językowe:Certyfikat LCCI, Certyfikat TELC (Certificate in English; Zertifikat Deutsch), Certyfikat TOEIC? Bridge, Certyfikat TOEIC, Certyfikat TOEFL, Certyfikat TFI, Certyfikat WiDaF.
Wykaz wszystkich certyfikatów: www.wsb.edu.pl/certyfikaty

Dojazd
Do WSB dojedziesz praktycznie każdym środkiem transportu. Bliskie położenie tras szybkiego ruchu oraz magistrali kolejowej pozwala bezproblemowo dotrzeć do Uczelni.

 

Oferta edukacyjna

Przejdź na stronę zawierającą infomacje o kierunkach studiów

 

ADMINISTRACJA
studia I stopnia

 

EKONOMIA
studia I stopnia

 

FILOLOGIA ANGIELSKA
studia I stopnia

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
studia I stopnia

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
studia II stopnia

 

INFORMATYKA
studia I stopnia

Studia II sptopnia

 

LOGISTYKA
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, inzynier (7 sem.)

 

PEDAGOGIKA
studia I stopnia

Studia II sptopnia

 

SOCJOLOGIA
studia I stopnia

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
studia I stopnia

 

ZARZĄDZANIE
studia I stopnia

studia II stopnia

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - WSB w Cieszynie
studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, inżynier (7 sem.)

FIZJOTERAPIA
studia I stopnia

Fizjoterapia

 

Wyższa Szkoła Biznesu Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Zarządzanie i inżynieria produkcji tryb studiów: studia inżynierskie stacjonarne/niestacjonarne;
czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów); studia I-go stopnia

uzyskiwany tytuł: inżynier

Specjalności w ramach studiów inżynierskich, stacjonarne/niestacjonarne:

 • inżynier jakości (we współpracy TÜV NORD Polska)
 • inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 • logistyka i transport
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • zarządzanie energią - nowość
 • zarządzanie środowiskiem i recycling - nowość
 • Czyste technologie w energetyce i motoryzacji studia dofinansowane ze środków UE

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

tryb studiów: studia licencjackie stacjonarne/niestacjonarne;
Specjalnościw ramach studiów licencjackich:

 • administracja publiczna i gospodarka samorządowa
 • marketing i zarządzanie sprzedażą
 • psychologia w biznesie
 • rachunkowość i podatki
 • zarządzanie biznesem polsko-czeskim
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

tryb studiów: studia magisterskie niestacjonarne;
czas trwania:
- 2 lata (4 semestry) - dla osób z tytułem zawodowym "licencjat"
- 1,5 roku (3 semestry) - dla osób z tytułem zawodowym "inżynier"

Specjalności w ramach studiów magisterskich:

 • administracja publiczna i gospodarka samorządowa
 • kady i płace w praktyce
 • technologie informatyczne w inżynierii produkcji
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie w logistyce i transporcie
 • zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia w biznesie

 

Informatyka


Informatyka WSB w Cieszynietryb studiów: studia inżynierskie stacjonarne/niestacjonarne;
czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów); studia I-go stopnia

Specjalnościw ramach studiów inżynierskich:

 • administrator sieci i sytemów komputerowych
 • grafika i animacje komputerowe
 • oprogramowanie systemów
 • urządzania i systemy teleinformatyczne - nowość

 

Wyższa Szkoła Biznesu Wydział Zamiejscowy w Olkuszu

Zarządzanie

studia I-go stopnia licencjackie niestacjonarne;

Specjalności w ramach studiów licencjackich:

 • rachunkowość i podatki
 • marketing i zarządzanie sprzedażą
 • administracja publiczna i gospodarka samorządowa
 • psychologia w biznesie

studia I stopnia inżynierskie niestacjonarne; czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów) ;

Specjalności w ramach studiów inżynierskich:

 • zarządzanie jakością (we współpracy z TUV NORD Polska)
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • logistyka i transport

 

Wyższa Szkoła Biznesu Wydział Zamiejscowy w Żywcu

Zarządzanie

tryb studiów: studia licencjackie i inżynierskie niestacjonarne;
czas trwania: 6 lub 7 semestrów ; studia I-go stopnia

Specjalności w ramach studiów licencjackich:

 • rachunkowość i podatki
 • marketing i zarządzanie sprzedażą
 • administracja publiczna i gospodarka samorządowa
 • psychologia w biznesie

Specjalności w ramach studiów inżynierskich:

 • zarządzanie jakością (we współpracy z TUV NORD Polska)
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • logistyka i transport

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

 

Podstawowym kryterium przyjęć na studia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest kolejność zgłoszeń.

Aby zostać studentem kandydat zobowiązany jest do rejestracji on-line, złożenia kompletu dokumentów wraz ze świadectwem maturalnym oraz dokonanie niezbędnych opłat.
System rekrutacji on-line

Wyniki maturalne
Wyniki maturalne nie wpływają na decyzję o przyjęciu kandydata na studia. Osoby, które uzyskały bardzo dobre i dobre wyniki mogą uzyskać specjalne stypendium.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w języku obcym - Filologia angielska lub International Business - zobowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym (świadectwo maturalne, certyfikaty językowe) lub przystąpić do testu kwalifikacyjnego organizowanego przez WSB. Uczelnia organizuje intensywne kursy przygotowujące do studiów anglojęzycznych.

 

Dokumenty rekrutacyjne
Po wypełnieniu kwestionariusza rekrutacji on-line w ciągu 14 dni dostarcz osobiście do Biura Rekrutacji WSB komplet dokumentów zgodnie z wykazem:

 

Studia I stopnia (licencjat, inżynier)

 • podanie do rektora,
 • oryginał świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
 • kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers),
 • jedno podpisane zdjęcie(35mm x 45mm),
 • jedną fotografie w formie elektronicznej (format 20mm x 25mm, rozdzielczość 300dpi),
 • potwierdzenie wpłaty kwoty wpisowej na konto Uczelni.

 

Studia II stopnia (magister)

 • podanie do rektora,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych wraz z kserokopią,
 • oryginał świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią,
 • kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers),
 • jedno zdjęcie(35mm x 45mm),
 • jedną podpisana fotografię w formie elektronicznej (format 20mm x 25mm, rozdzielczość 300dpi),
 • potwierdzenie wpłaty kwoty wpisowej na konto Uczelni.