Uniwersytet Rzeszowski

 al. Rejtana 16c
 35-959 Rzeszów
 Rzeszów
 podkarpackie

tel. 178721000

www.ur.edu.pl


Opis

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

 

 

Uniwersytet Rzeszowski jest obecnie największym ośrodkiem akademickim w Polsce południowo-wschodniej. Dysponuje nie tylko ogromnym potencjałem badawczym i naukowym, proponując kształcenie na 47 kierunkach studiów, ale także bogatą i nowoczesną infrastrukturą.

 

Obecnie Uczelnia - na 12 wydziałach - kształci ponad 17 tys. studentów oraz zatrudnia ponad 1300 pracowników naukowo-dydaktycznych.

 

Trzy wydziały UR prowadzą studia doktoranckie. Są to: wydział Biologiczno-Rolniczy, Filologiczny oraz Socjologiczno-Historyczny.

 

Słuchacze mogą ponadto podnosić swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. Z tej formy kształcenia - na 71 kierunkach - korzysta ok. 1370 osób; oferta ta jest stale wzbogacana.

 

Uniwersytet Rzeszowski posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie: agronomii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii i archeologii oraz stopnia doktora w dwunastu dyscyplinach: archeologia, historia, filozofia, socjologia, ekonomia, fizyka, literaturoznawstwo, językoznawstwo, agronomia, biologia, pedagogika, nauki o zdrowiu.

Priorytetem dla dalszego rozwoju Uczelni są działania mające na celu stałe podnoszenie jakości procesu dydaktycznego, dostosowanie programów kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy, umiędzynarodowienie studiów.

Bogactwo podejmowanych zadań badawczych obejmujących różnorodne zagadnienia poznawcze z zakresu tzw. badań podstawowych, jak i stosowanych jest jedną z głównych wartości Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Uniwersytet w liczbach

 • 17 tys. studentów

 • 1320 nauczycieli akademickich

 • 11 wydziałów, 1 zamiejscowy instytut

 • 53 kierunki studiów

 • 12 praw doktoryzowania

 • 4 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego

 • 8 grantów kwotę 2 mln zł (2016 r.)

 • 35 zgłoszonych patentów

 • 300 uczelni partnerskich z całego świata

 • 72 rodzajów studiów podyplomowych

 • 97 kół naukowych

 • 5 domów studenckich

Oferta edukacyjna

Wydział Biologiczno-Rolniczy - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział Biotechnologii - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział Ekonomii - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział Filologiczny - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział Medyczny-email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział Muzyki - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 

Wydział Pedagogiczny- email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział Prawa i Administracji - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział Socjologiczno-Historyczny - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział Sztuki - email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział Wychowania Fizycznego - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.