Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy

 ul. Ćwiklińskiej 1
 35-601 Rzeszów
 Rzeszów
 podkarpackie

tel. 178721797

www.wbr.ur.edu.pl


Studia I st.

studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

 • BIOLOGIA

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

specjalizacja (licencjat):

  • Biologia w Ochronie Środowiska
  • Nauki Rolnicze w Ochronie Środowiska

specjalizacja (inżynier):

  • Ochrona i Kształtowanie Terenów Rolniczych
  • Ochrona Zasobów Przyrodniczych

 

 • ODNAWIALNEŹRÓDŁAENERGIIi GOSPODARKA ODPADAMI

 

 • ROLNICTWO

specjalność:

  • Agronomia z Agrobiznesem
  • Kształtowanie Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej
  • Rolnictwo Ekologiczne z Agroturystyką

 

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Studia II st.

studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

specjalność:

  • Architektura Krajobrazu Terenów Miejskich
  • Kształtowanie Krajobrazu Terenów Niezurbanizowanych
 • BIOLOGIA

specjalność:

  • Biologia Eksperymentalna
  • Biologia Stosowana
  • Biologia Środowiskowa

 

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

specjalność:

  • Analityka i Toksykologia Środowiska
  • Ochrona Środowiska Agrarnego
  • Ochrona Wód Powierzchniowych i Terenów Podmokłych
  • Ochrona i Zarządzanie Zasobami Przyrody

 

 • ROLNICTWO

specjalność:

  • Agronomia z Agrobiznesem
  • Kształtowanie Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej
  • Rolnictwo Ekologiczne z Agroturystyką

 

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI i ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

specjalność:

  • Analiza Żywności
  • Biotechnologia Żywności
  • Żywienie Człowieka w Gastronomii
  • Żywność Pochodzenia Roślinnego
  • Żywność Pochodzenia Zwierzęcego
  • Żywność Prozdrowotna

 

Zasady rekrutacji

Zasady i terminy rekrutacji oraz rejestracja elektroniczna:www.ur.edu.pl