Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu Wydział Transportu i Elektrotechniki Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Nisku


 ul. Sandomierska 1
 37-400 Nisko
 Nisko
 podkarpackie

tel. 483618000

www.uniwersytetradom.pl/redirect.php?action=setcategory&id=962