Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczny

adres:
 ul. Stwosza 51
 80-308 Gdańsk
 Gdańsk
 pomorskie

kontakt:
 tel. 585232053

fil.ug.edu.pl


Opis

 Studiuj na najlepszej filologii w Polsce Północnej!
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

www.fil.ug.edu.pl
23 kierunki studiów * 100 specjalności * 23 języki obce
Wydział Filologiczny to największa i jedna z najnowocześniejszych części
Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie
5 000 studentów * 350 wykładowców * 3 budynki

 

Możesz wybrać spośród 23 kierunków
związanych z językami i kulturą świata oraz komunikacją międzykulturową.
Nasza oferta mieści się w obszarze filologii, neofilologii (nowożytnych języków obcych),
kulturoznawstwa, zarządzania, nauk o sztuce: filmie i teatrze.
Studia mają charakter międzyobszarowy, interdyscyplinarny i praktyczny.
Są prowadzone na 100 specjalnościach.

 

Wykreuj swoja przyszłość za pomocą języka w kulturze i kultury w języku!

Oferujemy 14 kierunków FILOLOGICZNYCH:

 

12 kierunków NEOFILOLOGICZNYCH:

 

8 kierunków KULTUROZNAWCZYCH:

 

1 międzyuczelniany kierunek FILOLOGICZNO-MEDYCZNY:

 • logopedię (we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym)

 

2 nowe UNIKATOWE SPECJALNOŚCI:

 • Przetwarzanie języka naturalnego (z Instytutem Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego (na II stopniu filologii polskiej

 

Czy studia na Wydziale Filologicznym UG cieszą się popularnością?

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego prowadzi najpopularniejsze kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim, a co za tym idzie na Pomorzu. Spośród 14 cieszących się największym powodzeniem kierunków na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2013/2014 na Uniwersytecie Gdańskim, aż 6 prowadzonych było przez nasz Wydział. Startowało na nie od 10,5 do 5 kandydatów na jedno miejsce.
Najbardziej popularnym kierunkiem jest sinologia (filologia chińska), a kolejnymi iberystyka (filologia hiszpańska), zarządzanie instytucjami artystycznymi (kierunek aktorsko-menedżerski), skandynawistyka, filologia angielska oraz amerykanistyka.

 

Sinologia to jeden z najbardziej popularnych kierunków na Uniwersytecie Gdańskim. Nasi chińscy studenci nauczyli się polskiego i tańczyć krakowiaka, język chiński to wyzwanie dla Ciebie.

 

Co jest podstawą kształcenia?

 

Podstawą kształcenia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego są języki oraz kultura świata, Polski, obszaru krajów nadbałtyckich i regionu Pomorza. Wydział Filologiczny kształci studentów w czterech nurtach:

 1. Filologicznym:
  Najstarszą jest filologia klasyczna, nowszymi nowożytne języki obce. Ojczystą dla polskich studentów jest filologia polska - kierunek zorientowany na język, literaturę polską, teorię literatury oraz praktyczne zastosowanie języka i komunikacji w procesach społecznych i edukacyjnych
 2. Należącym do filologii nowożytnych nurcie Neofilologicznym:
  Na Wydziale Filologicznym możesz nauczyć się kilkunastu języków obcych, m.in.: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, portugalskiego, rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego, serbskiego, chorwackiego, szwedzkiego, duńskiego, fińskiego, norweskiego, kaszubskiego oraz poznać szeroki wachlarz języków i kultur europejskich, i nie tylko europejskich, jak: język chiński na sinologii czy turecki na studiach bałkańskich.
 3. Kulturoznawczym.
  W ofercie mamy studia artystyczne, aktorskie, kulturoznawcze, filmoznawcze i teatrologiczne. Tak szeroki zakres kierunków kulturoznawczych i artystycznych można studiować na: kulturoznawstwie, wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej (filmoznawstwie praktycznym), I stopniu wiedzy o teatrze, II stopniu teatrologii, zarządzaniu instytucjami artystycznymi o specjalnościach sceniczno-menedżerskiej i menedżerskiej.
 4. Filologiczno-medycznym - międzyuczelniany kierunek logopedia prowadzony jest wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

W nowym gmachu Neofilologii Wydziału Filologicznego UG będzie można uczyć się kilkudziesięciu języków europejskich i pozaeuropejskich.

 

Studiuj na najnowocześniejszym Kampusie w Polsce Północnej

Od roku akademickiego 2015/16 studenci kierunków neofilologicznych rozpoczną studia w nowym budynku na Bałtyckim Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. Jest on wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt i wszelkie technologiczne udogodnienia, umożliwiające prowadzenie zajęć na europejskim poziomie. Szczególnie istotne dla studiów językowych i nauki języków obcych są pomieszczenia laboratoryjne przeznaczone do prowadzenia ćwiczeń praktycznych: nauki fonetyki oraz tłumaczeń ustnych, symultanicznych, konsekutywnych czy konferencyjnych.
W nowym budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego znajdą się także: Biblioteka Neofilologiczna oraz profesjonalna, nowoczesna sala teatralna i kinowa.
Sercem studiów filologicznych jest jak wiadomo dobrze wyposażona biblioteka. Zapraszamy Was do nowoczesnej Biblioteki Uniwersytetu - BUG-u, posiadającej ponad 500 miejsc dla czytelników i 170 stanowisk komputerowych. Z większości zbiorów korzystać można w tzw. w wolnym dostępie, co niezwykle ułatwia studiowanie i rozwijanie zainteresowań. Księgozbiór liczy ok. 1,5 miliona woluminów, w tym ponad milion książek. Biblioteka oferuje dostęp do ponad 3 mln. e-książek oraz 100 tys. tytułów czasopism elektronicznych.

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego liczy 1,5 miliona woluminów.

 

Kadra i absolwenci

 

Kadra naukowa składa się z 310 nauczycieli akademickich, wśród których jest 90 znakomitych, doświadczonych profesorów: literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców o światowym i ogólnopolskim autorytecie naukowym, a także 160 młodych pełnych pasji naukowej i edukacyjnej doktorów nauk humanistycznych o szerokich zainteresowaniach i wysokich kwalifikacjach. Wśród kadry są praktycy kierunków artystycznych i wolnych zawodów: aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, pisarze, dziennikarze, krytycy sztuki oraz dyrektorzy instytucji artystycznych. Pracownikami Wydziału Filologicznego są takie sławy jak: pisarz prof. dr hab. Stefan Chwin oraz prezes Fundacji Theatrum Gedanense - twórca Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku prof. dr hab. Jerzy Limon.
Znanymi absolwentami Wydziału są m.in. politycy: premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk, wojewoda pomorski Ryszard Stachurski, pisarze: Paweł Huelle, Hanna Cygler, Barbara Piórkowska, Andrzej Kasperek; reżyser Krzysztof Babicki, dziennikarz TVP Kultura Michał Chaciński (w minionych latach dyrektor artystyczny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni) czy aktorka Julia Kamińska.

 

Co po studiach?

 

Studia neofilologiczne na Wydziale Filologicznym dają absolwentom doskonałe przygotowanie i profesjonalne narzędzia do nauczania języków obcych i tłumaczeń obcojęzycznych zarówno tekstów specjalistycznych, jak i literackich. Znając specyfikę różnych krajów absolwenci najczęściej podejmują pracę w zawodach: tłumacza, specjalisty w branży reklamowej i public relations, rzecznika prasowego, konsultanta biznesowego w obszarze różnych języków i kultur. Bardzo często rozpoczynają pracę także jako nauczyciele języków obcych lub języka polskiego jako obcego.

Studia na filologii polskiej, wiedzy o teatrze, teatrologii, wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej kulturoznawstwie, zarządzaniu instytucjami artystycznymi lub logopedii dają szeroką gamę specjalności przygotowujących nie tylko do zawodów: nauczyciela i logopedy, ale także szeroko pojętego kulturoznawcy i twórcy kultury, m.in. aktora dramatycznego, musicalowego, komediowego, menadżera w instytucjach kultury, teatrologa czy filmoznawcy, krytyka sztuki, dziennikarza, publicysty, scenarzysty lub animatora kultury.

 • Absolwent I stopnia studiów filologicznych lub kulturoznawczych dysponuje umiejętnościami kluczowymi do rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia oraz komunikacji międzykulturowej, jest przygotowany do wykonywania zadań profesjonalnych w wymianie międzynarodowej: kulturalnej, gospodarczej, turystycznej i oświatowej. W obliczu boomu edukacyjnego dzieci i młodzieży może podjąć pracę nauczyciela języków obcych przedszkolach i szkołach podstawowych. Jest do tego w pełni przygotowany zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli określonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Absolwent II stopnia studiów filologicznych lub kulturoznawczych w ciągu dwóch lat studiów zdobywa bardzo wysokie kompetencje w zakresie wybranego obszaru kulturowego i językowego, a także w zależności od wybranej specjalności uzyskuje kwalifikacje do nauczania języków obcych we wszystkich typach i poziomach szkół. Posiada specjalistyczną wiedzę o języku, literaturze, kulturze i zarządzaniu.
  Może podjąć pracę w wydawnictwach, redakcjach, placówkach dyplomatycznych: ambasadach, konsulatach oraz instytucjach związanych z Unią Europejską, a także w instytucjach o charakterze naukowym: szkołach wyższych, bibliotekach, wydawnictwach, archiwach; w środkach masowego przekazu jako dziennikarz, reporter, publicysta; w międzynarodowych firmach handlowych, turystycznych, reklamowych, konsultingowych, biurach tłumaczeń; instytucjach oraz centrach kultury i sztuki: teatrach, muzeach; w instytucjach administracji publicznej. Może także działać na rzecz współpracy międzynarodowej, upowszechniania i animacji kultury.
 • Absolwent studiów II stopnia może kontynuować karierę naukową na czteroletnich Filologicznych Studiach Doktoranckich (studiach III stopnia) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach studiów doktoranckich można studiować dwie dyscypliny naukowe: językoznawstwo i literaturoznawstwo w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na naszych studiach doktoranckich studiuje obecnie 380 doktorantów.

 

Zajęcia w laboratorium do nauki tłumaczeń ustnych.

 

 

Jak się dostać?

 

Wszystkie informacje o rekrutacji:

 

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 58 523 23 32
 • Rekrutacja odbywa się za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów: https://irk.ug.edu.pl/index.web

 

Nasz przyszły Studencie!
Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
spotkasz społeczność liczącą 5 tysięcy studentów, Twoich starszych kolegów,
którzy już wybrali swoją drogę kształcenia. Dołącz do nich!

 

 • Więcej informacji o Wydziale Filologicznym na Stronie Wydziału: www.fil.ug.edu.pl
 • Szczegółowy opis kierunków studiów. Czytaj w zakładce: OFERTA EDUKACYJNA
 • Więcej na temat rekrutacji życiu studenckim i możliwościach studiowania za granicą w ramach studiów na Wydziale Filologicznym UG. Czytaj w zakładce: SPECYFIKA WYDZIAŁU

 

Oferta edukacyjna

Studiuj 23 kierunki studiów na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Gdańskiego
(www.fil.ug.edu.pl)

 

1. AMERYKANISTYKA (I i II stopień)
Kierunek amerykanistyka realizowany jest na poziomie licencjackim i magisterskim. Ma on charakter filologiczno-kulturoznawczy z nastawieniem na Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Zajęcia obejmują praktyczną naukę języka angielskiego w wymiarze identycznym z filologią angielską (zajęcia z fonetyki praktycznej prowadzone są przez Amerykanów), gramatykę opisową, socjolingwistykę z uwzględnieniem różnych współczesnych odmian angielszczyzny, historię Wielkiej Brytanii i USA (w tym osobno historię społeczną USA), historię literatury brytyjskiej i amerykańskiej oraz szeroki wachlarz zajęć z kultury amerykańskiej (w tym historii sztuki dawniejszej i współczesnej, filmu, teatru, kultur mniejszości etnicznych i mediów). Ponadto na program studiów składają się seminaria licencjackie oraz magisterskie (do wyboru). Łącznie w formie zajęć fakultatywnych pozostaje 30% ich ogółu. Absolwenci kierunku zdobywają rozległą i pogłębioną znajomość kultury i realiów USA i przygotowani są do pracy w mediach, wydawnictwach, w obszarze public relations, a także w biznesie i na innych płaszczyznach kontaktów polsko-amerykańskich.

 

2. ETNOFILOLOGIA KASZUBSKA
Etnofilologia kaszubska to nowy kierunek studiów łączący nauki humanistyczne oraz nauki społeczne. To studia interdyscyplinarne, a przez to bardziej otwarte i ciekawe. Kierunek ma profil praktyczny, jest odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące nauczycieli języka kaszubskiego oraz specjalistów w zakresie animacji kulturowej i medialnej, potrafiących pracować w środowisku kaszubskim, a więc legitymujących się biegłą znajomością języka kaszubskiego, którego znajomość od podstaw studenci będą mieli szansę opanować podczas studiów. Żeby uatrakcyjnić i nadać zajęciom profil praktyczny, część z nich będzie się odbywać poza uczelnią m.in. w siedzibie muzeum, w radiu, w szkole. Głównymi interesariuszami zewnętrznymi dla etnofilologii kaszubskiej są: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Radio Gdańsk, Radio Kaszëbë oraz szkoły podstawowe. Nasi studenci będą się kształcić w dwóch profesjonalnych specjalnościach: specjalności nauczycielskiej i specjalności animacyjno-medialnej. Poznają historyczne i współczesne procesy kształtowania się społeczności kaszubskiej, zmiany w niej zachodzące, specyfikę kultury i systemu komunikacji, uwarunkowania funkcjonowania kaszubskich instytucji, ideowy i organizacyjny wymiar kaszubskiego ruchu regionalnego, by móc wykazać się pełnymi kompetencjami na regionalnym rynku pracy.

3. FILOLOGIA ANGIELSKA(I i II stopień)
Kierunek filologia angielska realizowany jest na poziomie licencjackim i magisterskim w dwóch specjalnościach: nauczycielskiej i translatorycznej. Studia w ramach specjalności nauczycielskiej obejmują praktyczną naukę języka angielskiego, gramatykę opisową, historię Wielkiej Brytanii i USA, historię literatury brytyjskiej, irlandzkiej i amerykańskiej, kulturę brytyjską i amerykańską, dydaktykę języka angielskiego oraz blok przedmiotów pedagogicznych niezbędnych do uzyskania uprawnień do nauczania w przedszkolach i szkołach podstawowych (I stopień), gimnazjach i liceach (II stopień). Ponadto na program studiów składają się seminaria licencjackie oraz magisterskie (do wyboru). Łącznie w formie zajęć fakultatywnych pozostaje 30% ich ogółu. Specjalność translatoryczna oferowana jest na obu poziomach studiów i obejmuje: zajęcia z tłumaczeń ogólnych, specjalistycznych (m.in. prawniczych i medycznych oraz literackich) oraz teorię tłumaczenia, a także szereg zajęć fakultatywnych i warsztatów tłumaczeniowych do wyboru. Absolwenci kierunku są dobrze przygotowani do zawodu nauczyciela języka angielskiego lub tłumacza, biegłego w przekładzie ustnym i pisemnym.

 

4.FILOLOGIA GERMAŃSKA(I i II stopień)
Czy wiesz, że Niemcy to najważniejszy partner ekonomiczny i polityczny Polski? A co jest kluczem do zrozumienia sąsiada? Język!
Studiując germanistykę staniesz się tłumaczem kultur - specjalistą w zakresie języka niemieckiego, kultury i literatury krajów niemieckojęzycznych, poznasz historię polsko-niemieckiego sąsiedztwa, zrozumiesz polsko-niemieckie pogranicze kulturowe. Na zajęciach prowadzonych przez native speakerów i doświadczonych wykładowców zdobędziesz wiedzę i kompetencje, które przydadzą Ci się w pracy w wielu dziedzinach opartych o kontakty międzynarodowe.
Marzysz o pracy nauczyciela lub lektora języka niemieckiego? Dwujęzyczna specjalność nauczycielska na I stopniu studiów przygotuje Cię do kreatywnego i nowoczesnego nauczania języka niemieckiego i angielskiego w szkole podstawowej, zaś na II stopniu do pracy nauczyciela języka niemieckiego we wszystkich typach szkół.
Marzysz o karierze tłumacza? Na specjalności translatorycznej poznasz tajniki tłumaczenia tekstów ogólnych i specjalistycznych. Może poczujesz smak przekładu literackiego? Poznasz zasady i teorię tłumaczenia i zrozumiesz rolę tłumacza w komunikacji wielojęzycznej. Dołącz do nas!

 

5. FILOLOGIA KLASYCZNA(I i II stopień)
Specjalności: I stopień: cywilizacja śródziemnomorska; wiedza o literaturze, książce i teatrze. II stopień: studia klasyczne (w dwóch wersjach: dla filologów klasycznych z dyplomem licencjata i dla absolwentów wszystkich innych kierunków uniwersyteckich ) lub studia renesansowe
Najstarsza ze wszystkich dyscyplin filologicznych, wspaniale rozwija się także dzisiaj, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jej przedmiotem jest nie tylko starożytność grecko-rzymska, ale cała kultura europejska. Wszystkie duże biblioteki i archiwa pełne są napisanych po łacinie (i po grecku) książek i dokumentów, które powstawały od czasów najdawniejszych po współczesność, a literatury w językach narodowych, teatr i film, sztuka i architektura, filozofia i prawo korzystają nieustannie z tradycji antycznej. We wszystkich językach europejskich ogromna część słownictwa pochodzi z greki i z łaciny. Jeśli chcesz naprawdę rozumieć świat dawny i współczesny, wybierz filologię klasyczną. Przygotowujemy nowość: Studium Humanitatis - interdyscyplinarne studia humanistyczne. W ofercie jest również specjalizacja nauczycielska. Odważ się być mądrym, mierz wysoko!

 

6. FILOLOGIA POLSKA(I i II stopień)
Filologia polska to nowoczesny, otwarty na wyzwania dzisiejszego świata kierunek studiów, o interdyscyplinarnym charakterze. Nauki o literaturze i języku spotykają się tu z naukami o człowieku, kulturze, filmie, teatrze, Internecie i współczesnych środkach masowego przekazu. Kierunek oferuje szeroką gamę specjalności. Oprócz gruntowego wykształcenia filologicznego: literaturoznawczego, językoznawczego i kulturoznawczego, zdobędziesz wiedzę m.in. z krytyki artystycznej, filmoznawstwa, kultury, publicystyki i dziennikarstwa. Oferujemy wielorakie - tradycyjne i najnowsze - sposoby rozumienia tekstów i rzeczywistości: semiotykę strukturalną i poststrukturalną, fenomenologię i hermeneutykę, psychoanalizę freudowską i lacanowską, antropologię kulturową, krytykę gender i queer, krytykę postkolonialną, visual, urban i media studies, kognitywizm, pragmatykę i tekstologię lingwistyczną oraz socjolingwistykę. Nasi absolwenci pracują jako naukowcy, dziennikarze, publicyści, krytycy, nauczyciele, wydawcy, redaktorzy, menadżerowie placówek kulturalnych. Mają umiejętność interpretowania przeróżnych tekstów, szybkiego docierania do informacji i syntetycznego ich przekazywania, a także są świetnymi kompetentnymi pracownikami tam, gdzie potrzebna jest kreatywność i praca z ludźmi - nauczyli się bowiem przyjmowania różnych punktów widzenia, wielostronnego rozpatrywania problemów, a w związku z tym skutecznej mediacji. Umiejętność interpretowania tekstów uczy również długotrwałej koncentracji na jednym zadaniu oraz wnikliwości - umiejętności coraz rzadszych w świecie pełnym wielozadaniowych wyzwań zawodowych.

 

7. FILOLOGIA ROMAŃSKA(I i II stopień)
Na filologii romańskiej poznasz biegle język francuski oraz odkryjesz fascynującą literaturę i kulturę krajów francuskojęzycznych. Ponadto, na specjalności: translatoryka zdobędziesz umiejętność tłumaczenia francuskich tekstów literackich i specjalistycznych, poznasz warsztat tłumacza ustnego oraz język francuski biznesowy. Na specjalności: kultura i media poznasz tajniki współczesnej kultury mediów oraz rozwiniesz umiejętność analizy i interpretacji tekstów kultury - od literatury i malarstwa po reklamę i komiks. W trakcie studiów poznasz również drugi, wybrany przez ciebie język romański w stopniu komunikatywnym, a na studiach magisterskich będziesz miał możliwość zdobycia uprawnień nauczycielskich. Nasi absolwenci nie mają kłopotów ze znalezieniem zatrudnienia. Pracują w szkołach, biurach tłumaczeń, wydawnictwach, placówkach kulturalnych i dyplomatycznych, biurach turystycznych, we francuskich przedsiębiorstwach oraz we wszelkiego rodzaju instytucjach, w których używa się języka francuskiego.

 

8. FILOLOGIA ROSYJSKA(I i II stopień)
Studia na filologii rosyjskiej to doskonała inwestycja w przyszłą karierę zawodową. Język rosyjski z roku na rok staje się coraz bardziej cenionym przez pracodawców. Dlatego proponujemy studia, podczas których opanujesz biegle (nawet od podstaw) współczesny język rosyjski. Wybierając jedną z trzech proponowanych specjalności, język biznesu i translatoryka, studia międzykulturowe czy specjalność nauczycielska, będziesz mógł w przyszłości zdobyć umiejętności tłumacza podjąć pracę w turystyce, przedsiębiorstwach, instytucjach kulturalnych, wydawnictwach, redakcjach czasopism, w szkolnictwie (uzyskawszy bezpłatnie zawodowe uprawnienia do nauczania).
Studia na filologii rosyjskiej dają też szansę opanowania innych języków: możesz kontynuować naukę języka zachodniego (angielskiego, niemieckiego) lub wybrać i rozpoczynać "od zera" lektorat mało dostępnych na rynku kursów języka ukraińskiego, białoruskiego czy fińskiego.
Dobrze jest znać język i mentalność sąsiada, a taką możliwość - poznania i zrozumienia języka i kultury rosyjskiej dają Ci studia na filologii rosyjskiej, których celem jest przygotowanie wykwalifikowanego specjalisty-filologa, posiadającego wiedzę ogólnohumanistyczną, a także specjalistyczną w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii rosyjskiego obszaru językowego, a także z zakresu współczesnych kierunków lingwistycznych (psycholingwistyka, socjolingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka itd.) oraz wiedzę językoznawczą. Nie przegap szansy!

 

9. IBERYSTYKA(I stopień)
Na iberystyce będziesz mógł nie tylko biegle opanować język hiszpański. Poznasz również język portugalski w stopniu komunikatywnym, odkryjesz fascynującą kulturę i literaturę Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej, a dzięki bogatej ofercie zajęć fakultatywnych będziesz mógł poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia prawne i społeczno-gospodarcze. Na specjalności translatorycznej zdobędziesz umiejętność tłumaczenia tekstów literackich i specjalistycznych, poznasz warsztat tłumacza ustnego oraz język hiszpański biznesowy. Na specjalności międzykulturowej pogłębisz swoją wiedzę na temat krajów postkolonialnych, będziesz mógł doskonalić umiejętność analizy i interpretacji tekstów kultury oraz lepiej zrozumieć problemy komunikacji międzykulturowej. Językiem hiszpańskim mówi ponad pół miliarda ludzi na świecie. Po studiach będziesz mógł podjąć pracę w szkole językowej, biurze tłumaczeń, wydawnictwie, instytucji kultury, biurze turystycznym lub w międzynarodowej firmie, w której używa się języka hiszpańskiego.

 

10. KULTUROZNAWSTWO(I i II stopień)
Kulturoznawstwo jako odrębny kierunek studiów na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęło kształcenie studentów w 2005 roku. Tradycje badań kultury są w regionie gdańskim jednak dużo starsze i sięgają dalej, niż czasy chociażby Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, uczelni działającej od 1580 roku, która miała zaspokoić uniwersyteckie ambicje i potrzeby mieszkańców Gdańska i Pomorza. Pierwsze zajęcia na naszym kierunku rozpoczęły się zaledwie osiem lat temu, a dzisiaj prowadzimy badania w Ekwadorze, Indiach, Nepalu i Japonii, na Syberii, na Łotwie i na Jamajce. Do Ekwadoru, Łotwy i na Syberię pojechali na badania terenowe również studenci naszego kierunku. Mamy podpisane umowy międzynarodowe z Háskóli Íslands (University of Iceland) w Reykjaviku na Islandii, z Latvijas Kulturas Akademija w Rydze (Łotwa), ze Stanowym Uniwersytetem Pedagogicznym w Krasnojarsku (Rosja) i Universität Potsdam - Uniwersytetem w Poczdamie (Niemcy). Stale współpracujemy z Fundacją Sumak Allpa (Ekwador). W ramach programu stypendialnego Erasmus nasi studenci mają możliwość wyjazdu na studia zagraniczne do: Latvijas Kulturas Akademija w Rydze oraz Universität Potsdam w Poczdamie -InstitutfürSlavistik. W Poczdamie realizowany jest program kierunków partnerskich - polonistyka oraz język polski jako język obcy. Przedmiotem zainteresowań badawczych gdańskiego kulturoznawstwa jest także zjawisko szeroko rozumianych nowych mediów.

 

11. LINGWISTYKA STOSOWANA(I i II stopień)
Lingwistyka stosowana jest jedynym kierunkiem, który umożliwi Ci uzyskanie zaawansowanych kompetencji w zakresie języka angielskiego i niemieckiego, ponieważ wszystkie przedmioty teoretyczne i praktyczne prowadzone są równolegle w obu tych językach. Student lingwistyki zdobywa wiedzę o społeczeństwie, historii, kulturze i literaturze krajów anglo- i niemieckojęzycznych. Po ukończeniu studiów stacjonarnych I i II stopnia o specjalności translatorycznej absolwent potrafi tłumaczyć m.in. różne teksty użytkowe, ekonomiczno-prawnicze oraz artykuły prasowe z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego na każdy z tych języków. Na drugim roku studiów nasi studenci rozpoczynają również naukę wybranego przez siebie języka - francuskiego lub hiszpańskiego. Absolwenci lingwistyki stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie niezbędna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego, np.: w biurach tłumaczeń i wydawnictwach, w mediach, w sektorze usług edukacyjnych, w filiach firm zagranicznych w Polsce, w instytucjach Unii Europejskiej, na lotniskach i w obsłudze ruchu turystycznego. Jeśli zaś zamierzasz zostać nauczycielem języka angielskiego i niemieckiego w szkole podstawowej proponujemy Ci rozpoczęcie nauki na studiach niestacjonarnych I stopnia o specjalności nauczycielskiej.

 

12. LOGOPEDIA(I i II stopień)
Po ukończeniu kierunku logopedia zostaniesz logopedą - specjalistą w zakresie kształtowania, uczenia, korygowania i diagnozowania języka polskiego. Będziesz studiował praktyczny kierunek, na którym zdobędziesz uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia terapii logopedycznej w przedszkolach, szkołach, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, poradniach specjalistycznych, szpitalach, możesz także prowadzić prywatny gabinet logopedyczny. Na pierwszym stopniu studia prowadzone są dwukierunkowo. Kierunek podstawowy to logopedia, dodatkowy to filologia polska. Po ukończeniu studiów II stopnia będziesz miał profesjonalne kompetencje w zakresie specjalności neurologopedycznej lub specjalności wczesna interwencja logopedyczna. Kierunek prowadzony jest we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

 

13. ROSJOZNAWSTWO(I stopień)
Rosjoznawstwo to nowoczesny interdyscyplinarny kierunek, który zapewnia wykształcenie na poziomie licencjackim i magisterskim, proponując duży zakres wiedzy historycznej, kulturoznawczej, ekonomicznej, gospodarczej, prawniczej, medioznawczej, literaturoznawczej i językowej. Zapoznaje studentów z problemami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi Rosji a także z podstawowymi zasadami prawnymi regulującymi stosunki polsko-rosyjskie. Przygotowuje studentów do zawodowego funkcjonowania w realiach gospodarczych, politycznych, kulturowych i medialnych Polski i Rosji. Zapewnia również naukę języka angielskiego, niemieckiego i ukraińskiego, a przede wszystkim - biegłe opanowanie języka rosyjskiego. Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia można kształcić się w zakresie dwóch specjalności: biznesowo-gospodarczej i medioznawczej. Studia stacjonarne drugiego stopnia także oferują dwie specjalności: biznesowo-medioznawczą i historyczną. Studiując rosjoznawstwo zdobywasz również wiedzę łączącą perspektywę filologiczną z podejściem wypracowanym przez nauki społeczne i im pokrewne: politykę, prawo, komunikację społeczną, socjologię i antropologię oraz historię Rosji.

 

14. SINOLOGIA(I stopień)
Sinologia na Uniwersytecie Gdańskim to unikatowa propozycja dla kandydatów na studia w skali kraju. Programy studiów na kierunku sinologia w innych uczelniach są skoncentrowane wyłącznie na praktycznej nauce języka oraz zajęciach z zakresu historii i kultury Chin. Absolwenci sinologii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego uzyskają dodatkowo wiedzę z takich dziedzin, jak: kulturoznawstwo, historia, historia sztuki, nauki o polityce, prawo i ekonomia. Połączenie praktycznej nauki języka z wieloma dziedzinami nauki podniesie kwalifikacje absolwentów sinologii, zwiększając ich szanse na rynku pracy.
Sinologia na Wydziale Filologicznym UG otrzymała wsparcie Hanbanu (Chińskiego Krajowego Urzędu do Nauczania Chińskiego Jako Języka Obcego). Uzyskała także pomoc w postaci finansowania lektorów języka chińskiego a także materiały dydaktyczne, w tym audiowizualne, do nauki języka chińskiego. Warto dodać, że zaawansowane są także starania o powołanie na Uniwersytecie Gdańskim Instytutu Konfucjusza lub Klasy Konfucjusza - naszym partnerem w tym zakresie jest Liaoning Normal University z Dalianu, a rozmowy wspomaga Kwatera Główna Instytutu Konfucjusza w Hanbanie.

 

15. SKANDYNAWISTYKA(I i II stopień)
Na studiach I stopnia o profilu praktycznym, między innymi dzięki zajęciom z native speakerami, nauczysz się od podstaw jednego z języków skandynawskich: szwedzkiego, duńskiego albo norweskiego. Poznawszy realia, zweryfikujesz stereotypy poprzez wiedzę o kulturach i społeczeństwach Skandynawii. Możesz wybrać specjalność: komunikacja międzykulturowa lub media i społeczeństwo w krajach nordyckich. Na studiach II stopnia o profilu akademickim udoskonalisz kompetencje komunikacyjne, stając się ekspertem od kontaktów międzykulturowych ze szczególnym uwzględnieniem Polski i północnych regionów Morza Bałtyckiego. Ponadto będziesz mógł pracować jako tłumacz jednego z języków skandynawskich. Proponujemy dwie specjalności: studia regionalne lub specjalność translatoryczna. Oferta na I i II stopniu studiów ma charakter interdyscyplinarny (filologia, kulturoznawstwo, nauki społeczne), uwzględniający między innymi wiedzę o dobrych wzorcach życia społecznego, kulturze pracy, umiejętności samoorganizowania się i edukacji ustawicznej w krajach skandynawskich. Na obu stopniach studia umożliwiają doskonalenie języka angielskiego na poziomie akademickim.

 

16. SLAWISTYKA(I i II stopień)
Na studiach licencjackich kierunku slawistyka nauczysz się języka serbskiego lub chorwackiego, a dodatkowo poznasz podstawy języka słoweńskiego lub rosyjskiego. Będziesz miał także lektorat z języka zachodniego. Zdobędziesz orientację historyczno-polityczną dotyczącą zagadnień regionu Bałkanów i mieszkających tam Słowian Południowych. Poznasz kulturę tych narodów, ich literaturę i oczywiście - języki. Na studiach magisterskich będziesz kontynuował wybrany przez siebie język (serbski lub chorwacki na poziomie C2) oraz kontynuował naukę języka słoweńskiego lub rosyjskiego na poziomie C1. Wśród wykładowców naszego kierunku studiów będziesz miał zajęcia z native speakerami, z wykładowcami z innych kierunków m.in.: historii sztuki, historii, filologii polskiej oraz filologii klasycznej. Absolwent slawistyki staje się specjalistą w zakresie literatur, języków i kultur (w tym kultury mediów), wiedzy o społeczeństwie i historii krajów słowiańskich. Jako student Katedry Slawistyki swoje zainteresowania i talenty będziesz mógł rozwijać w czterech kołach naukowych Katedry: w Kole Naukowym Kroatystów, Naukowym Kole Slawistów P.P. Njegoša, Translatorycznym Kole Serbistów, Naukowym Kole "Karantania". Będziesz mógł wyjechać m.in. na Festiwal do Rijeki, na ciekawą wyprawę naukową do Serbii, zgłosić się do stypendium z puli Erasmusa.

 

17.STUDIA BAŁKAŃSKIE- NOWOŚĆ! (I stopień)
Studia bałkańskie pozwalają na zdobycie umiejętności językowych, pogłębionej wiedzy z zakresu kultury, komunikacji międzykulturowej, realioznawstwa oraz podstawowej wiedzy z zakresu prawa, biznesu, handlu, dyplomacji, stosunków etnicznych i gospodarki obszaru Półwyspu Bałkańskiego. Studenci zdobędą umiejętności tłumacza z jednego języka słowiańskiego z regionu Bałkanów (serbskiego lub chorwackiego) oraz jednego języka niesłowiańskiego z obszaru Europy Południowej (włoskiego lub tureckiego). Pozostałe przedmioty zapewniają rzetelną wiedzę o krajach bałkańskich, którą student pogłębi i rozwinie realizując swoją ścieżkę zawodową. Państwa i narody Półwyspu Bałkańskiego tworzą skomplikowaną, a zarazem niezwykle interesującą mozaikę geopolityczną, multietniczną i wielokulturową, która jest polem ścierania się europejskich i światowych wpływów i interesów, a w konsekwencji dynamicznych zmian, są obiektem zainteresowań różnych dziedzin gospodarki, polityki i kultury. Absolwent Studiów bałkańskich znajdzie zatrudnienie w wielu dziedzinach gospodarki i kultury, zarówno w kraju, jak i w instytucjach UE m.in.: jako konsultant ds. regionu przy instytucjach europejskich, pracownik służb dyplomatycznych, specjalista w przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych współpracujących lub inwestujących w regionie, ekspert i negocjator ds. mniejszości narodowych regionu, animator kultury, redaktor portali internetowych, przedstawiciel handlowy, pracownik sektora turystycznego, specjalista ds. wymiany zagranicznej w regionie. Absolwent Studiów bałkańskich może kontynuować kształcenie na II stopniu oraz na kierunkach związanych z prawem, ekonomią, politologią, socjologią.

 

18.STUDIA WSCHODNIE (język rosyjski z językiem chińskim ) - NOWOŚĆ! (I stopień)
To nowatorski kierunek, który jest odpowiedzią na aktualne potrzeby pracodawców, przede wszystkim firm prowadzących działalność na ?rynkach wschodnich? - w Rosji i państwach azjatyckich. Program studiów zakłada intensywną naukę dwóch języków od podstaw: języka rosyjskiego i chińskiego, a także doskonalenie języka angielskiego w zakresie komunikacji biznesowej. Studenci zdobędą nie tylko poszukiwane umiejętności językowe, ale także wiedzę ekonomiczną i prawną, dzięki przedmiotom wyjaśniającym szeroko te konteksty. Atutem kierunku będzie możliwość realizowania części programu studiów w uczelniach zagranicznych, np. w Chinach. Kierunek przygotowuje do zawodowego funkcjonowania w międzynarodowych relacjach gospodarczych i kulturowych związanych z szeroko rozumianym obszarem Wschodu. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w korporacjach, firmach handlowych, agencjach reklamowych i informacyjnych, mediach, obsłudze ruchu turystycznego, izbach gospodarczych, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach konsularnych, w dyplomacji i instytucjach politycznych, poszukujących osób posiadających nie tylko kompetencje w zakresie języka rosyjskiego i drugiego języka wschodniego, np. chińskiego, lecz także mających wiedzę i umiejętności realizacji zadań gospodarczych oraz orientację w regulacjach prawa handlowego i różnych aspektach kultury Wschodu.

19.STUDIUM HUMANITATIS - TRADYCJE CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ - NOWOŚĆ! (I stopień)
Celem studiów jest poznanie i zrozumienie istoty cywilizacji europejskiej, którą tworzyły dwa zasadnicze nurty wywodzące się ze starożytności - kultura grecko-rzymska i chrześcijaństwo.

Kierunek ma charakter międzywydziałowy (Wydział Filologiczny z Wydziałem Historycznym), interdyscyplinarny, daje nie tylko dużą porcję konkretnej i ugruntowanej wiedzy z zakresu literatury, historii, historii sztuki, historii myśli religijnej i filozoficznej, rozwoju kultury, zjawisk społecznych, ale także - zależnie od wyboru specjalności - wprowadza w warsztat badawczy filologa lub historyka. Pozwala też oswoić się z problematyką i nabyć sprawność w posługiwaniu się pojęciami z zakresu prawa i ekonomii, dzięki czemu absolwenci będą mogli w pełni świadomie uczestniczyć w różnych formach współczesnego życia społecznego i gospodarczego oraz realizować się w najrozmaitszych zawodach z korzyścią dla rozwoju własnej osobowości i społeczeństwa.

Absolwenci mogą podjąć pracę zawodową w instytucjach kultury, takich jak: biblioteki, muzea, w jednostkach samorządu terytorialnego i organizacjach pozarządowych, m.in. w fundacjach, które wśród form i celów swej działalności uwzględniają kulturę, w turystyce krajowej i zagranicznej, w szkolnictwie lub w świetlicach i klubach środowiskowych (po zaliczeniu dodatkowej specjalności nauczycielskiej).

Kierunek przygotowuje do zdobywania dalszego wykształcenia na studiach II stopnia na innych kierunkach o profilu humanistycznym m.in. na Wydziale Filologicznym UG.

 

20. WIEDZA O TEATRZE(I stopień)
Wiedza o teatrze nowoczesny kierunek łączący tradycyjną teatrologię z filmoznawstwem i wiedzą z zakresu dyscyplin będących odbiciem dynamicznych zmian społecznych i kulturowych charakterystycznych dla XXI wieku: medioznawstwa, refleksji nad kulturą audiowizualną, socjologii i antropologii widowisk To także profil studiów praktycznie zorientowanych na wykształcenie ludzi dobrze znających się na specyfice i trendach współczesnej kultury widowisk, w jej uwarunkowaniach społecznych i gospodarczych. Absolwenci wiedzy o teatrze przygotowani są do pracy w zawodach związanych z szeroko rozumianą domeną współczesnej kultury audiowizualnej: teatrem i filmem, a także radiem, telewizją, mediami elektronicznymi i sferą organizacji widowisk. Dysponują pogłębioną wiedzą nie tylko z zakresu dramatu, teatru i filmu, ale także z wielu dyscyplin humanistycznych, których refleksja ogniskuje się wokół zagadnień spektakularnego, widowiskowego charakteru społeczeństwa i kultury współczesnej. Ukończenie kierunku umożliwia podjęcie pracy w szerokim spektrum zawodów: od krytyki teatralnej i filmowej, poprzez dziennikarstwo i publicystykę kulturalną, logopedię medialną, reklamę, aż po impresariat, management, zarządzanie kulturą.

 

21. TEATROLOGIA (II stopień Wiedzy o teatrze)

Specjalność dramaturgiczno-krytyczna

Studia na Teatrologii poszerzają wiedzę historyczną i teoretyczną w zakresie teatru i dramatu. Oferują w pełni oryginalny i przekrojowy kurs poświęcony rozmaitym formom i tradycjom widowiskowo-dramaturgicznym, połączony z obszernym blokiem specjalistycznych zajęć warsztatowych, prowadzonych przez uznanych artystów i praktyków piszących o teatrze i dla teatru. Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności umożliwiających zawodowe zajmowanie się teatrem na polu dramaturgii, krytyki teatralnej, dokumentacji teatralnej, promocji i animacji życia teatralnego, a także edytorstwa ukierunkowanego na prace z zakresu teatru. Absolwent jest przygotowany do pracy w teatrach oraz instytucjach kultury, prasie teatralnej i kulturalnej, archiwach artystycznych oraz wydawnictwach zajmujących się wydawaniem publikacji z dziedziny humanistyki. Ukończenie kierunku umożliwia zajęcie się krytyką artystyczną i szeroko pojętą popularyzacją kultury teatralnej w charakterze krytyka/ recenzenta komentującego spektakle i zdarzenia teatralne, a także podjęcie pracy dramaturga jako głównego partnera reżysera lub sekretarza/ kierownika literackiego, do którego obowiązków należy pozyskiwanie licencji autorskich, redagowanie wydawnictw, promocja teatru w mediach, a także dokumentowanie spektakli.

 

22. WIEDZA O FILMIE I KULTURZE AUDIOWIZUALNEJ(filmoznawstwo praktyczne I stopień)

Kierunek wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej łączy zajęcia teoretyczne z praktycznymi. Dlatego studia mają charakter filmoznawstwa praktycznego. Studiując filmoznawstwo można zdobyć gruntowną wiedzę teoretyczną z zakresu historii i teorii kina oraz nowych mediów, mieć rozeznanie w zakresie historii sztuki i literatury, języków teatru, filozofii i antropologii kultury. Wiedzę praktyczną zdobywa się w trakcie realizacji pięciu bloków zajęć: warsztaty artystyczne (creative writing, scenopisarstwo, aktorstwo, reżyseria, scenografia, sztuka operatorska, montaż, fotografia, krótkie formy audiowizualne i wideoklip, film dokumentalny), podstawy organizacji produkcji filmowej,popularyzacja i animacja kultury filmowej (warsztaty: krytyki filmowej, translatorski, turystyki filmowej, edukacji filmowej młodzieży, prawa autorskiego, historyka kina, prelegencki). artystyczne praktyki filmowe (przygotowanie scenariusza, przygotowanie produkcyjne i artystyczne własnych etiud filmowych, pisanie tekstu krytyczno-filmowego); praktyki w instytucjach upowszechniania kultury filmowej (festiwale, kluby filmowe, przeglądy, instytucje upowszechniania kultury itp.)

 

22. ZARZĄDZANIE INSTYTUTCJAMI ARTYSTYCZNYMI(I stopień)
Zarządzanie instytucjami artystycznymi łączy w sobie wiele dyscyplin nauki i sztuki, takich jak: kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, teatrologia, historia i teoria sztuki oraz zarządzanie. Absolwenci kierunku będą mogli pracować w instytucjach artystycznych, urzędach, agencjach, fundacjach, stowarzyszeniach, departamentach kultury oraz przy organizacji festiwali i wydarzeń artystycznych. Studia będą prowadzone w dwóch specjalnościach: sceniczno-menedżerska (we współpracy z Teatrem Muzycznym i istniejącym przy nim Studium Wokalno-Aktorskim) - rozbudowana o cykl przedmiotów artystycznych, takich jak: śpiew, gra aktorska, kształcenie słuchu, dykcja, wiersz oraz wiele rodzajów tańca; oraz menedżerska (we współpracy z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim) -poszerzona o wiedzę z zakresu działania międzynarodowych instytucji i organizacji artystycznych, a także wybrane zajęcia artystyczne. Przedmioty wspólne dla obu specjalności to: krytyka artystyczna, teoria sztuki i teatru, zarządzanie instytucjami artystycznymi, zarządzanie projektami i rozbudowany moduł języka angielskiego. Dla studentów przewidujemy wiele praktyk w różnych działach polskich i zagranicznych instytucji artystycznych m.in. w Teatrze Muzycznym w Gdyni oraz Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Przewidziane są też praktyki festiwalowe, także zagraniczne, np. w ramach Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich.

Życie studenckie

Na Wydziale FilologicznymUniwersytetu Gdańskiego
spotkasz rzeszę 5 tysięcy studentów, starszych kolegów,
którzy już wybrali swoją drogę kształcenia. Dołącz do nich!

 

Jak się dostać?

Rekrutacja

 

Rekrutacja na I stopień studiów licencjackich odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości z wyjątkiem Logopedii, gdzie na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzane są predyspozycje kandydata do zawodu logopedy oraz kierunku Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi, gdzie na specjalność sceniczno-menedżerską obowiązuje sprawdzian przydatności do zawodu (aktorski, ruchowo-taneczny, predyspozycji słuchowych i wokalnych, praktyczny ze śpiewu oraz dykcji).
Rekrutacja na II stopień studiów magisterskich odbywa się na podstawie konkursu dyplomów licencjackich. Na niektóre kierunki obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna lub/i test ze znajomości języka obcego.

 

Studiuj bawiąc się, baw się studiując czyli jak twórczo się rozerwać?
Na Wydziale Filologicznym działają:
Akademickie Centrum Kultury - ACK UG Alternator
oraz 30 studenckich kół naukowych, teatrów i czasopism studenckich i naukowych

 

Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego tętni życie studenckie. Tu działa prawie 20 kół naukowych, teatrów oraz  czasopism studenckich i naukowych, w których studenci mogą rozwijać swoje pasje i zdobywać umiejętności zawodowe. Studenckie koła naukowe organizują niezwykle interesujące przedsięwzięcia, m.in.: naukowe wyprawy terenowe w egzotyczne miejsca, konkursy translatoryczne we współpracy z zagranicznymi partnerami, tematyczne studencko-doktoranckie konferencje naukowe. Studenci Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki prowadzą znany w Trójmieście anglojęzyczny teatr Maybe Theatre Company.

 

Oto kilka najciekawszych kół naukowych i przedsięwzięć studenckich:

 • Studenckie Koło Naukowe Mozaika działa przy Katedrze Kulturoznawstwa http://www.kulturoznawstwo.fil.ug.edu.pl/. Organizuje wydarzenia, imprezy, kwesty, badania i wyprawy naukowe w różne zakątki świata. Bierze udział w wielu akcjach społeczno-kulturalnych m.in. : Studenckie Badania Naukowe Ekwador 2012 (dotyczące wpływu globalizacji na rękodzieło Indian Quichua) oraz badania terenowe na Syberii i Kociewiu. Za egzotyczne badania Naukowe w Ekwadorze Koło otrzymało wyróżnienie Wyprawa roku 2012 w konkursie StRuNa. Mozaika zorganizowała także m.in. cykl koncertów i imprez "Solidarni z Białorusią", sympozjum naukowe "Regionalia", warsztaty tradycyjnego rękodzieła kultur całego świata. Za swoją działalność otrzymało w 2008 roku nominację do Nagrody Czerwonej Róży.
 • Koło Naukowe Filmoznawców zrzesza miłośników dziesiątej muzy. Koło studentów specjalności filmoznawczej dążyło do powołania nowego kierunku studiów Filmoznawstwo. Stanie się to w nowym roku akademickim 2014/2015. Koło wydaje od dwóch lat almanach filmowy "Przezrocze", w którym podsumowuje ubiegły rok w światowym kinie. Młodzi filmoznawcy współpracują z Dyskusyjnym Klubem Filmowym UG Miłość Blondynki oraz Festiwalem Kultury Azjatyckiej Made in Azja. Co roku odwiedzają festiwale: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych oraz T-mobile Nowe Horyzonty.
 • Koło Naukowe Tłumaczeń Specjalistycznych Linguanadziała przy Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki. Jego celem jest zgłębianie tajników tłumaczeń specjalistycznych z zakresu tematyki prawnej, ekonomicznej i unijnej. W roku akademickim 2005/06 zorganizowało pierwszy, cykliczny konkurs na tłumaczenie specjalistyczne w dwóch konkurencjach z języka angielskiego na języka polski i vice-versa. Koło wydaje biuletyn lingwistycznych pod nazwą "Linguana".
 • Koło Filozoficzno-antropologiczne LeMonada zajmuje się szeroko rozumianą kulturą współczesną. Studenci prowadzą spotkania dyskusje inspirowane filmami dokumentalnymi lub opowieściami zapraszanych podróżników. Organizują i prowadzą spotkania z wybitnymi uczonymi i pracownikami Katedry Kulturoznawstwa, zatytułowane "Poznaj mistrza". Uczestniczą także Festiwalu Filmu Filozoficznego w Krakowie.
 • Koło Naukowe Leksykografów i Translatoryków Traslationis działa przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej. Studenci filologii rosyjskiej i rosjoznawstwa zajmują się zgłębianiem tajników przekładu literackiego i specjalistycznego, organizują zagraniczne obozy naukowe i spotkania z tłumaczami.
 • Koło Naukowe Routa działa przy Katedrze Skandynawistyki, skupia studentów wszystkich kierunków zainteresowanych kulturą, historią Finlandii oraz językiem fińskim. Organizuje projekcje filmowe oraz kształcące dyskusje.
 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Filologicznych Studiów Doktoranckichw ciągu 5 lat działalności zorganizowało 11 ogólnopolskich konferencji naukowych dla studentów, doktorantów i młodych naukowców, w większości zwieńczonych tomami pokonferencyjnymi. Tematy konferencji to: Lustro - język, kultura, literatura; Zbliżenie; Wynaturzenie; Ucieczka; Furia, Komedie (nie)ludzkie; Sacrum w kinie - dekadę później; Dwudziestolecie mniej znane. Koło zorganizowało też 3 konferencje z cyklu Bestiarium pod nazwami: Kot, Ptaszarnia, Owady-robaki-insekty, Akwarium. Stwarza ono studentom i doktorantom możliwość debiutu naukowego prowadzenia własnych badań naukowych.

 

Imprezy, konferencje i konkursy naukowe na okrągło

 

Imprezą skierowaną do naszych kandydatów jest Dzień Otwarty Wydziału Filologicznego, który odbywa się cyklicznie podczas Targów Akademia (30-31 marca 2015) - największych targów edukacyjnych na Pomorzu organizowanych przez Uniwersytet Gdański. W tym roku Dzień Otwarty naszego Wydziału odbędzie się 30 marca 2015. Kandydatów na studia filologiczne i kulturoznawcze już dziś zapraszamy do odwiedzenia naszego Wydziału.
W powiązaniu z misją kształcenia humanistycznego na Wydziale organizujemy cykliczne międzynarodowe konferencje, sympozja oraz panele naukowe.
Oto kilka najważniejszych takich wydarzeń:

 • Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej wspólnie z  Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie organizuje co roku Międzynarodową Olimpiadę z Języka Rosyjskiego Literatury i Kultury oraz konkurs Dyktando z Języka Rosyjskiego. We współpracy ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Urzędem Miejskim w Gdańsku organizujemy spotkania Szkoły Polsko-Rosyjskiej.
 • Instytut Anglistyki i Amerykanistyki organizuje Międzynarodowy Festiwal Literatury i Teatru Beetween/Pomiędzy połączony z międzynarodową interdyscyplinarną konferencją naukową, w której biorą udział wybitni literaturoznawcy i teatrolodzy z całego świata.

 

Studiując w Gdańsku studiujesz za granicą!

 

Międzynarodowa wymiana studentów prowadzona jest na Wydziale Filologicznym UG w ramach programów: Erasmus, Program Mobilności Studentów Most i DAAD, a także w ramach indywidualnych umów. Daje ona studentom szerokie możliwości rozwoju własnych pasji, wyjazdów zagranicznych, kształcenia na uczelniach partnerskich, a nawet zdobycia dyplomu dwóch uczelni Uniwersytetu Gdańskiego i uczelni zagranicznej:

W ramach współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Duisburg-Essen studenci, którzy studiują co najmniej jeden semestr na kierunku komunikacja międzykulturowa specjalizację germanistyka lub anglistyka w Niemczech zdobywają dwa dyplomy: Uniwersytetu Gdańskiego i uczelni niemieckiej.

Instytut Filologii Germańskiej w ramach programu Erasmus współpracuje z kilkoma uczelniami w Berlinie, Wiedniu, Kolonii, Duisburg-Essen, Lipsku, Veronie. Ma też wymianę praktykantów z Uniwersytetem w Getyndze.

The University of Gdańsk Samuel Beckett Research Group z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki stale współpracuje z wybitnymi badaczami twórczości Becketta m.in.: prof. Stanley'em Gontarskim, prof. H. Porterem Abbottem, prof. Enochem Braterem oraz dr Markiem Nixonem. Każdego roku grupa badawcza organizuje międzynarodowe seminaria poświęcone twórczości Becketta.

Translatoryka anglistyczna jest członkiem sieci akademickiej Erasmus Optimale (Erasmus Network for Professional Translator Training) finansowanej przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury i zrzeszającej 70 partnerów z 31 krajów europejskich. Od 4 lat ma także, w ramach Erasmusa, umowę (Staff Mobility) z City University w Londynie, UK. Wykładowcy translatoryki są promotorami prac magisterskich studentów City University (specjalność: tłumaczenia prawnicze, specjalność: przekład literatury popularnej). Wykładowcy City University prowadzą zajęcia z przekładu literatury popularnej i tłumaczeń tekstów prawnych i prawniczych na naszej translatoryce.

Instytut Filologii Polskiej utrzymuje kontakty z Państwowym Uniwersytetem Grodzieńskim im. Janki Kupały (Białoruś) oraz Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina). Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Grodzieńskim jest realizowane poprzez wymianę grup studenckich i towarzyszących im opiekunów naukowych, przyjmowanie na staże naukowe pracowników grodzieńskiej Katedry Filologii Polskiej, promocję doktoratów, wyjazdy pracowników IFP do Grodna z wykładami monograficznymi, uczestnictwo w corocznych, organizowanych przez grodzieńską uczelnię, międzynarodowych konferencjach naukowych. Instytut uczestniczy w programie Erasmus, prowadząc semestralną wymianę studentów oraz wymianę pracowników naukowych w ramach wyjazdów Teaching Staff Mobility z uczelniami partnerskimi: Humboldt-Universtät zu Berlin (Niemcy), Universität Leipzig (Niemcy), Ostravská Univerzita v Ostravé (Czechy). We współpracy z Instytutem Łużyckim w Budziszynie (Niemcy) organizowane są cykliczne seminaria słowotwórstwa łużyckiego. Od 2009 roku Instytut współpracuje z Harbin Normal University w Harbinie (Chiny), współtworząc uruchomioną tam polonistykę (studia licencjackie). W ramach umowy między uczelniami polscy lektorzy, pracownicy Instytutu, prowadzą w Harbinie zajęcia ze studentami jako native speakerzy, a chińscy studenci II i III roku studiują przez rok na filologii polskiej w Gdańsku.

Instytut Filologii Romańskiej współpracuje z CEDEFLES przy Université Catholique de Louvain-la-Neuve w Belgii, Groupe de Recherche sur l'Image et le Texte (GRIT) przy Université Catholique de Louvain-la-Neuve.

Instytut Filologii Wschodniosłowańskiej prowadzi współpracę z: Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (Rosja) w zakresie organizacji konferencji naukowych, opracowywania wspólnych publikacji książkowych, cyklicznej organizacji dla studentów Międzynarodowej Olimpiady z Języka Rosyjskiego Literatury i Kultury, a także Dyktanda z języka rosyjskiego, wyjazdów studentów filologii rosyjskiej na praktyki i staże językowe do Kaliningradu; członkostwa w komitetach redakcyjnych czasopism; z New Bulgarian University (Sofia, Bułgaria) oraz Uniwersytetem w Ostrawie (Czechy) - umowa bilateralna programu Erasmus, wymiana młodzieżowa, wyjazdy pracowników naukowych; z Turun Ammatti-instituutti (Turku Vocational Institute) w Finlandii; Centre for International Mobility / Finnish Studies at Universities abroad w Helsinkach (Finlandia) - współpraca w zakresie przygotowań do nauczania języka fińskiego na UG, projekt naukowy European Acoustics Association; Uniwersytetem Saratowskim (Rosja); Syberyjskim Uniwersytetem Federalnym (Rosja); Charkowskim Towarzystwem Leksykograficznym (Ukraina) - członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism oraz Rosyjskim Centrum Nauki i Kultury w Gdańsku i w Warszawie, a także w zakresie organizacji konferencji naukowych ze Związkiem Pisarzy Moskwy.

Katedra Skandynawistyki w Instytucie Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej jest inicjatorem projektu Polska i jej północni sąsiedzi we współpracy z Uniwersytetem w Sztokholmie i Uniwersytetem w Berlinie oraz projektu Komparatystyczna analiza kultury i literatury polskiej i szwedzkiej po roku 1989 wraz uniwersytetami w Sztokholmie i Lund, współpracuje także z polskimi skandynawistami z Uniwersytetu w Trondheim w Norwegii.

Katedra Filologii Klasycznej utrzymuje kontakty z filologami klasycznymi w Finlandii (Helsinki, Oulu). Dwaj spośród nich są członkami kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego "Studia Classica et Neolatina" wydawanego na Wydziale Filologicznym. Finowie biorą także udział w organizowanych przez Katedrę Filologii Klasycznej corocznych konferencjach z cyklu Colloquia Neolatina.

Katedra Logopedii w ramach podpisanych umów międzyuczelnianych współpracuje z Moskiewskim Uniwersytetem Pedagogicznym im. A. Szołochowa, Instytutem Pedagogiki Korekcyjnej Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Leningradzkim Państwowym Uniwersytetem im. A. Puszkina w Sankt-Petersburgu oraz z Universitas Studiorum Polonia Vilnensis w Wilnie.

Nowopowstała Katedra Sztuk Scenicznych, prowadząca kierunek zarządzanie instytucjami artystycznymi, ma współpracę z Uniwersytetem Birmingham, King's College w Londynie oraz z Europejską Siecią Festiwali Szekspirowskich.

 

Ucz się nie wychodząc z domu
Jak studiować przez Internet?

 

W każdym roku akademickim w ofercie Wydziału Filologicznego poza zajęciami obligatoryjnymi przygotowywana internetowa, fakultatywna oferta kształcenia m.in. e-learning i interdyscyplinarne wykłady wydziałowe. Kursy e-learningowe dostępne są na Portalu Edukacyjnym UG. Można tam skorzystać z kursów e-learningowych wspomagających lub zastępujących kształcenie na kierunku filologia.

 

Rozszerz swoje kompetencje na studiach podyplomowych

 

Po ukończeniu dwustopniowych studiów magisterskich możesz rozwijać dalsze kompetencje zawodowe. W oferciestudiów podyplomowych Wydział Filologiczny UG ma 15 kierunków studiów podyplomowych m.in. logopedyczne, translatoryczne, skandynawistyczne, zarządzania projektami jednostek naukowo-badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych. Nowością są studia z metodyki nauczania języka angielskiego i niemieckiego, na których można uzupełnić i rozszerzyć kompetencje do nauczania języków obcych.

Studia Podyplomowe na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

 

Gerontologopedyczne

Telefon:

+48 58 523 23 63,
+48 58 523 23 74

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Emisji i Higieny Głosu

Telefon:

+48 58 523 23 63,
+48 58 523 23 74

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Logopedii Medialnej

Telefon:

+48 58 523 23 63,
+48 58 523 23 74

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Logopedyczne

Telefon:

+48 58 523 23 74,
+48 58 523 23 63

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nauczanie języka kaszubskiego

Telefon:

+48 58 523 21 85

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Neurologopedyczne

Telefon:

+48 58 523 23 63,
+48 58 523 23 74

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oligofrenologopedyczne

Telefon:

+48 58 523 23 63,
+48 58 523 23 74

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skandynawistyczne

Telefon:

+48 58 523 21 22

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Surdologopedyczne

Telefon:

+48 58 523 23 63,
+48 58 523 23 74

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terapii Zaburzeń Czytania i Pisania

Telefon:

+48 58 523 21 39,
+48 501 109 260

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Translatoryka - przekład literacki

Telefon:

+48 668 176 286

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Translatoryka - przekład medyczny

Telefon:

+48 668 176 286

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Translatoryka - przekład specjalistyczny

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Translatoryka - przekład literatury popularnej

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tłumaczenia ustne

Telefon:

+48 668 176 286

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uzupełniające Terapii Logopedycznej

Telefon:

+48 58 523 23 63,
+48 58 523 23 74

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wczesnej Interwencji Logopedycznej

Telefon:

+48 58 523 23 63,
+48 58 523 23 74

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarządzanie projektami jednostek naukowo-badawczych, dydaktycznych i edukacyjnych

Telefon:

+48 58 523 21 39

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Chcesz więcej informacji o życiu studenckim, specyfice kierunków i rekrutacji?

 

Więcej informacji o życiu studenckim, specyfice kierunków i rekrutacji na stronach internetowych sześciu instytutów i pięciu katedr na Wydziale Filologicznym, mającym swoją główną siedzibę w sercu Bałtyckiego Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie przy ul. Wita Stwosza 55.

lub na stronach jednej z pięciu Katedr:

 

Więcej informacji o życiu naukowym i studenckim Wydziału Filologicznego na stronie internetowej Wydziału Filologicznego: www.fil.ug.edu.pl

Pod lupą

Studiuj Filologię polską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego to nowoczesny, otwarty na wyzwania dzisiejszego świata kierunek studiów, nastawiony na łączenie teorii z praktyką. Nauki o literaturze i o języku spotykają się tu z naukami o kulturze, filmie, teatrze, Internecie i współczesnych środkach masowego przekazu. Filologia polska jest kierunkiem zapewniającym dużą liczbę zajęć praktycznych, przygotowujących do wykonywania konkretnych zawodów. Oferuje szeroki wybór specjalności. Ułatwia start tym, którzy myślą o literackim, dziennikarskim bądż scenicznym debiucie.


Studiuj Iberystykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
Na iberystyce na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego będziesz mógł nie tylko biegle opanować język hiszpański. Poznasz również język portugalski w stopniu komunikatywnym, odkryjesz fascynującą kulturę i literaturę Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej, a dzięki bogatej ofercie zajęć fakultatywnych będziesz mógł poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia prawne i społeczno-gospodarcze. Poza zajęciami dydaktycznymi będziesz mógł rozwijać swój talent w kole teatralnym, grać w spektaklach w języku hiszpańskim, występować publicznie. Będziesz miał okazję stać się częścią grupy osób kreatywnych, która osiąga sukces poprzez dobrą zabawę.

Studiuj Slawistykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Na studiach licencjackich kierunku Slawistyka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego nauczysz się języka serbskiego lub chorwackiego, a dodatkowo poznasz podstawy języka słoweńskiego lub rosyjskiego. Będziesz miał także lektorat z języka zachodniego. Zapraszamy na studia nad Bałtykiem o krajach nad Adriatykiem!


Studiuj Filologię germańską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
Na germanistyce masz szansę opanować język niemiecki, tzn. zdobyć klucz do poznania literatury i kultury krajów niemieckojęzycznych. Tu także pełniej zrozumiesz fascynującą i poplątaną historię polsko-niemieckiego sąsiedztwa, której swoistym laboratorium są Gdańsk, Pomorze i Kaszuby, Warmia i Mazury. Może dotyczy ona także historii Twojej rodziny...