Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny


 ul. Narutowicza 11/12
 80-233 Gdańsk
 Gdańsk
 pomorskie

tel. 583472330

mech.pg.edu.pl