Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Krośnie


 ul. Bohaterów Westerplatte 20
 38-402 Krosno
 Krosno
 podkarpackie

tel. 126172200

www.agh.edu.pl/wydzial-wiertnictwa-nafty-i-gazu/