Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Chemii

 pl. Curie-Skłodowskiej 2
 20-031 Lublin
 Lublin
 lubelskie

tel. 815375716

www.umcs.pl/pl/chemii,42.htm


Oferta edukacyjna

CHEMIA

Studia I stopnia stacjonarne
Specjalności:

  • analityka chemiczna
  • chemia kryminalistyczna
  • chemia podstawowa i stosowana
  • chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

 

Studia I stopnia niestacjonarne
Specjalność:

  • chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

 

Studia II stopnia stacjonarne
Specjalności:

  • analityka chemiczna
  • chemia kryminalistyczna
  • chemia podstawowa i stosowana
  • chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

 

Studia II stopnia niestacjonarne
Specjalność:

  • chemia środków bioaktywnych i kosmetyków

 

MONITORING I ANALITYKA ŚRODOWISKA
Studia I stopnia stacjonarne

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia II stopnia stacjonarne

Pod lupą

Monitoring i Analityka Środowiska na UMCS
Nowy kierunek na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie skupia się na praktycznym wykorzystaniu badań naukowych w rozwiązywaniu problemów środowiska naturalnego. Wydział Chemii, jako jeden z 12 wydziałów UMCS wpisuje się swoimi działaniami w priorytety wysokiej jakości kształcenia oraz rozwoju naukowego i zawodowego studentów.