Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Nowym Targu


 pl. Krasińskiego 1
 34-400 Nowy Targ
 Nowy Targ
 malopolskie

tel. 182662955

www.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/inne-jedn-naukowo-dydaktyczne/zamiejscowe-osrodki-dydaktyczne/nowy-targ.html