Uniwersytet Rzeszowski Wydział Sztuki


  Kopisto 2a
 35-315 Rzeszów
 Rzeszów
 podkarpackie

tel. 178721174

www.ur.edu.pl/wydzialy/sztuki/aktualnosci