Uniwersytet Rzeszowski Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii


 ul. Pigonia 1
 35-310 Rzeszów
 Rzeszów
 podkarpackie

tel. 178518764

www.ur.edu.pl/wydzialy/pozawydzialowy-instytut-biotechnologii