Uniwersytet Rzeszowski Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych


  Werynia 502
 36-100 Kolbuszowa
 Werynia
 podkarpackie

tel. 178723265

www.ur.edu.pl/wydzialy/zamiejscowy-instytut-biotechnologii