Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Pedagogicznych


ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
Warszawa
mazowieckie

tel. 225699672

www.pedagogika.uksw.edu.pl