Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Wydział Grafiki


 ul. Targ Węglowy 6
 80-836 Gdańsk
 Gdańsk
 pomorskie

tel. 583202801

asp.gda.pl/pl/wydzial_grafiki