Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki


  Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
 25-314 Kielce
 Kielce
 swietokrzyskie

tel. 413424850

www.tu.kielce.pl/wydzial-inzynierii-srodowiska-geomatyki-i-energetyki/