Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktyczne


 ul. Konarskiego 22b
 44-100 Gliwice
 Gliwice
 slaskie

tel. 322372216

fizyka.polsl.pl/index.php/pl/