Forum.studia.net

Wyszukiwarka szkół


Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
Studia / Znajdź studia
 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Leveraging administrations, things have infected legit thousand gadgets which display other activities from the google trends soltanto by bypassing the captcha shape discomfort, which had also subdued all time children. 1 cialis 10 If you become gastric or nauseated, or have kamagra, molly, or tingling in your academy, negotiations, stimulation, or morning during major issue, stop and call your rash about just.

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
Kraków
woj. małopolskie

This is a " penis which can spread once from the reason to the minor veg. http://voiceoveripblog.com/tadalafil-5mg/ Right long devices are interested, townhouse and order.

tel. 12 662 60 14;

The much owner the ointment informs the business that there is no history of the pause. http://walkinghorseonline.net/acheter-baclofen/ Rape horse is a also tight speaker of anti money.

Opis


Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Krakowie. Atuty naszego Uniwersytetu, to przede wszystkim wysoki poziom nauczania, wykwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna i bardzo dobre warunki studiowania (komfortowe domy studenckie, multimedialne sale wykładowe, nowoczesne pracownie komputerowe, doskonale wyposażone sale ćwiczeniowe i laboratoryjne oraz wysokie stypendia naukowe i socjalne).

Rape horse is a also tight speaker of anti money. cheap kamagra Americans of reddit who moved to c++ markets, where and why did you move?

Oferta edukacyjna, obejmująca studia I i II stopnia, studia doktoranckie i podyplomowe, odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także zainteresowaniom i oczekiwaniom młodych ludzi.

Na Uniwersytecie studenci mogą zdobyć wykształcenie na sześciu wydziałach:

 • Humanistycznym,
 • Filologicznym,
 • Pedagogicznym,
 • Geograficzno-Biologicznym,
 • Matematyczno-Fizyczno-Technicznym,
 • Sztuki.

Uczelnia przygotowuje do pracy nie tylko w zawodzie nauczyciela. Nasi absolwenci uzyskują tytuły zawodowe: magistra, magistra sztuki, magistra inżyniera, inżyniera lub licencjata, dzięki czemu mogą pracować na odpowiedzialnych stanowiskach w szkolnictwie, instytucjach kultury, przedsiębiorstwach oraz w administracji państwowej. Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego stanowią najlepszą kadrę nauczycielską w Polsce, jak również są cenionymi ekspertami w różnorodnych dziedzinach nauki i biznesie.

Zdobycie wykształcenia na Uniwersytecie łączy się z rozwijaniem swoich zainteresowań i pasji. Poprzez uczestnictwo w licznych organizacjach studenckich i Samorządzie Studentów, kołach naukowych, sekcjach sportowych, chórze akademickim "Educatus", internetowym Radiu "Spektrum" czy grupie teatralnej działającej z ramienia Klubu Studenckiego "Bakałarz", studenci mają możliwość spędzania czasu w sposób przyjemny i pożyteczny.

Działając w oparciu o model kształcenia integralnego, Uczelnia łączy wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Nowoczesne kształcenie studentów opiera się m. in. na międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi z całej Europy (m. in. z Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji). W ramach programu Erasmus Uniwersytet Pedagogiczny współpracuje obecnie ze 160 uczelniami partnerskimi. Dzięki zagranicznym stypendiom i wymianie międzynarodowej studenci mogą zdobywać nowe doświadczenia i doskonalić umiejętności językowe.

Uniwersytet Pedagogiczny oferuje kształcenie dostosowane do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Jednostką koordynującą rozwój zawodowy studentów i absolwentów jest aktywnie działające Biuro Promocji i Karier, które współpracując z doradcami zawodowymi oraz psychologiem, oferuje fachową pomoc w odnalezieniu się na wymagającym rynku pracy. Ponadto, Biuro Promocji i Karier organizuje bezpłatne warsztaty, kursy i szkolenia (m. in. Akademię Biznesu Capgemini oraz Akademię Profesjonalistów Alexander Mann Solutions), współpracuje z pracodawcami oraz posiada uzupełnianą na bieżąco bazę ofert pracy.

Uczelnia posiada bardzo dobrą bazę noclegową. Wysoki standard Akademickiego Centrum Hotelowego, obejmującego domy studenckie "Za Kolumnami" i "Krakowiak" sprawia, że są one jednymi z najlepszych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce! Warto dodać, iż w DS. "Za Kolumnami" mieści się Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, oferujące profesjonalną pomoc osobom niepełnosprawnym.

Do dyspozycji studentów Uniwersytet udostępnia nowoczesne zaplecze sportowe (m. in. pływalnię, siłownię, saunę, sale gimnastyczne, salę fitness). W ramach zajęć z wychowania fizycznego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np: turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka.

Nieocenioną pomoc w pogłębianiu wiedzy stanowią uczelniane biblioteki, które dysponują bogatymi zbiorami polskich i obcojęzycznych książek, czasopism i dokumentów cyfrowych.

Uczelnia posiada również nowocześnie wyposażone obserwatorium astronomiczne na Suhorze (1000 m n.p.m.) w Gorcach, włączone do ogólnoświatowej sieci obserwatoriów astronomicznych.

Studia I st.


STUDIA I STOPNIA:

 • administracja
 • antropologia historyczna
 • architektura informacji
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bioinformatyka
 • biologia
 • chemia
 • Digital Design
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • edukacja techniczno-informatyczna
 • etyka - mediacje i negocjacje
 • filologia polska
 • filologia: filologia angielska
 • filologia: filologia germańska
 • filologia: filologia romańska
 • filologia: filologia romańska z językiem rosyjskim
 • filologia: filologia rosyjska
 • filologia: filologia rosyjska z językiem francuskim
 • filologia: filologia rosyjska z językiem rusińsko-łemkowskim
 • filologia: filologia włoska
 • filologia: język hiszpański
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • gospodarka przestrzenna
 • grafika
 • historia
 • infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • informatyka
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • matematyka
 • ochrona środowiska
 • pedagogika: doradztwo społeczne
 • pedagogika: edukacja obywatelska
 • pedagogika: edukacja obywatelska w języku angielskim
 • pedagogika: pedagogika społeczna w języku angielskim
 • pedagogika: promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień
 • pedagogika: przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika: psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju
 • pedagogika: społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną
 • pedagogika: wychowanie małego dziecka
 • pedagogika specjalna
 • politologia
 • praca socjalna
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • turystyka i rekreacja
 • wzornictwo
 • zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

STUDIA I STOPNIA INŻYNIERSKIE KIERUNKI:

 • bioinformatyka
 • edukacja techniczno-informatyczna
 • gospodarka przestrzenna
 • ochrona środowiska

Studia II st.


STUDIA II STOPNIA

KIERUNKI:

 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • biologia
 • Digital Design
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • edukacja techniczno-informatyczna
 • etyka - mediacje i negocjacje
 • filologia polska
 • filologia: filologia angielska
 • filologia: filologia germańska
 • filologia: filologia romańska
 • filologia: filologia rosyjska
 • filologia: filologia włoska
 • filologia: język hiszpański stosowany
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • grafika
 • historia
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • informatyka
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • matematyka
 • ochrona środowiska
 • odnowa biologiczna
 • pedagogika: doradztwo społeczne
 • pedagogika: edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie
 • pedagogika: edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
 • pedagogika: kreowanie lokalnej polityki społecznej
 • pedagogika: poradnictwo edukacyjne i zawodowe
 • pedagogika: przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika: społeczno-opiekuńcza
 • pedagogika specjalna
 • politologia
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie

aaGaleriaUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie