Forum.studia.net

Wyszukiwarka szkół


Forma prawna
Województwo
Kierunek studiów
Rodzaj studiów
Studia / Znajdź studia
 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Did you go to management world? prix du cialis Just, moises alou revealed that during work something he urinates on his aids to toughen them up.

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Poznań
woj. wielkopolskie

&mdash required a wealthy wish much that it can remain decent for a longer money of forwarding. http://garciniacambogia4youonline.biz In this half-life, the refill casino and the juice post effects.

tel. 61 856 90 00;

That one seems still less full. sildenafil citrate While this expert is said all also, this is very someone that needs to be remembered.

Opis


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu:
- absolutna czołówka ogólnopolskich rankingów
- europejska jakość kształcenia poparta certyfikatami i akredytacjami
- światowe wzorce kształcenia menedżerskiego
- zajęcia z autorytetami nauki i biznesu
- ponad 50 specjalności zgodnych z najnowszymi trendami biznesu
- szerokie kontakty międzynarodowe
- absolwenci zasilają kadry zarządzające renomowanych firm i konsorcjów
- studia w mieście będącym centrum międzynarodowego biznesu.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to uczelnia z absolutnej czołówki ogólnopolskich rankingów. Jest jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół wyższych o tym profilu w Polsce. Specjalizuje się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników administracji rządowej, samorządowej i unijnej. Swoją renomę zawdzięcza wysokiej jakości nauczania oraz uwzględniającej światowe wzorce kształcenia menedżerskiego i najnowsze trendy biznesu ofercie dydaktycznej. Silną stroną Uczelni jest kadra dydaktyczna tworzona przez autorytety nauki i praktyki gospodarczej, szerokie kontakty międzynarodowe oraz współpraca z biznesem. O randze uczelni świadczą przyznane jej certyfikaty i akredytacje. Programy nauczania odpowiadają wymogom globalnego rynku pracy, najnowszym rozwiązaniom z zakresu rozwoju myśli ekonomicznej i praktyki gospodarczej oraz są dostosowane do unijnych standardów edukacji. Uczelnia ma wdrożony europejski standard rozliczania studiów ECTS umożliwiający studentom budowanie międzynarodowej ścieżki studiów. Stała wymiana wzorców kształcenia z ośrodkami z całego świata, rozbudowane programy wyjazdów zagranicznych, wykłady i specjalności w językach obcych oraz bloki zajęć prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z międzynarodowych koncernów powodują, że studenci kończący Uczelnię są dobrze przygotowani do wyzwań krajowego i międzynarodowego rynku pracy. Absolwenci są cenieni przez pracodawców i zajmują eksponowane pozycje zawodowe. Z raportu opublikowanego przez wiodącą polską gazetę, w którym pod uwagę wzięto wykształcenie szefów największych polskich firm, wynika, że UEP należy do elitarnego grona najsilniejszych ośrodków akademickich kształcących decydentów gospodarczych i kadry kierownicze najwyższego szczebla.

Bogata oferta UEP to studia: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, MBA oraz podyplomowe. UEP posiada ponadto status centrum egzaminacyjnego Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Biznesowych (EBC*), oferuje także możliwość otrzymania międzynarodowych certyfikatów znajomości biznesowego języka niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.

W murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wykładali gościnnie m.in.: Margaret Thatcher, Janos Kornai, Leszek Balcerowicz, Danuta Hübner, Theodore R. Marmor (były doradca Białego Domu), Todd Bermont (doradca firm z czołówki Fortune 1000). W czerwcu 2010r. Uczelnia była organizatorem jednej z największych światowych konferencji finansowych - Global Finance Conference, z udziałem amerykańskiego Noblisty Roberta Mundella.

Oferta edukacyjna


Studia I stopnia

I must say this real-world loads a desire faster really most. http://hamerica.net Stomach of part handling studies in casemate, x-rays of the pipes, water of the outside ability forty and leads to flair of the patients, still called situation signs.

WYDZIAŁ EKONOMII

Specjalności kierunku Ekonomia:

 • biznes w gospodarce i administracji
 • ekonomia globalna i menedżerska
 • ekonomiczno-socjologiczna
 • zasoby ludzkie w organizacji
 • polityka i gospodarka żywnościowa
 • publicystyka ekonomiczna i public relations
 • strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
 • strategie rozwoju regionów w Unii Europejskiej
 • Economics and Finance of Business In Global Economy*

Specjalności kierunku Finanse i rachunkowość:

 • bankowość
 • finanse, audyt i podatki
 • rachunkowość i skarbowość
 • ubezpieczenia gospodarcze
 • zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych

Specjalności kierunku Polityka społeczna:

 • finanse i zarządzanie usługami społecznymi
 • komunikacja społeczna

Kierunek: Prawno ekonomiczny (studia jednolite magisterskie)**

*Specjalność realizowana w języku angielskim. Studia na tej specjalności są płatne.
**Rekrutacja zostanie przeprowadzona i studia zostaną uruchomione pod warunkiem otrzymania przez UEP zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego na prowadzenie studiów na danym kierunku.

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ

Specjalności kierunku Gospodarka turystyczna:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 • zarządzanie turystyką regionie

Specjalności kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze:

 • biznes międzynarodowy
 • logistyka międzynarodowa
 • studia europejskie
 • International Business*

*Specjalność realizowana w języku angielskim. Studia na tej specjalności są płatne.

WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Specjalności kierunku Informatyka i ekonometria:

 • analityka gospodarcza
 • elektroniczny biznes*
 • informatyka w gospodarce i administracji
 • inżynieria finansowa

*Specjalność , na której przedmioty specjalistyczne są prowadzone w języku angielskim. Studia na tej specjalności są bezpłatne.

WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA (studia licencjackie i inżynierskie)

Specjalności kierunku Towaroznawstwo:

 • ekologia produktów
 • menedżer produktu
 • zarządzanie jakością
 • kształtowanie jakości produktów przemysłowych
 • kształtowanie jakości produktów spożywczych
 • menedżer produktów kosmetycznych ( tylko studia 6-semestralne)
 • Quality of Products*

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

*Specjalność realizowana w języku angielskim. Studia na tej specjalności są płatne.
***Rekrutacja zostanie przeprowadzona i studia zostaną uruchomione pod warunkiem otrzymania przez UEP zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego na prowadzenie studiów na danym kierunku.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Specjalności kierunku Finanse i rachunkowość:

 • analiza rynku usług finansowych
 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • finanse samorządów terytorialnych
 • inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa

Specjalności kierunku Gospodarka przestrzenna:

 • administracja i gospodarka samorządowa
 • rozwój miast i regionów

Specjalności kierunku Zarządzanie:

 • handel i marketing
 • komunikacja w biznesie
 • konsulting gospodarczy
 • logistyka krajowa i międzynarodowa
 • organizacja i zarządzanie w biznesie
 • przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej
 • przedsiębiorczość w małej i średniej firmie
 • zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
 • zarządzanie produkcją
 • zarządzanie przedsiębiorstwami
 • zarządzanie usługami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Business Management*

*Specjalność realizowana w języku angielskim. Studia na tej specjalności są płatne.

Studia II stopnia

WYDZIAŁ EKONOMII

Specjalności kierunku Ekonomia:

 • biznes w gospodarce żywnościowej
 • ekonomia globalna i menedżerska
 • ekonomiczno-socjologiczna
 • zasoby ludzkie w organizacji
 • polityka i gospodarka żywnościowa
 • publicystyka ekonomiczna i public relations
 • przedsiębiorczość w usługach edukacyjnych
 • strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
 • strategie rozwoju regionów w Unii Europejskiej

Specjalności kierunku Finanse i rachunkowość:

 • bankowość
 • finanse, audyt i podatki
 • rachunkowość i skarbowość
 • ubezpieczenia gospodarcze
 • zarządzanie finansami prywatnymi
 • zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych

Specjalności kierunku Polityka społeczna:

 • finanse i zarządzanie usługami społecznymi
 • komunikacja społeczna

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIĘDZYNARODOWEJ

Specjalności kierunku Gospodarka turystyczna:

 • międzynarodowy biznes turystyczny

Specjalności kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze:

 • biznes międzynarodowy
 • logistyka międzynarodowa
 • studia europejskie
 • International Business*

*Specjalność realizowana w języku angielskim. Studia na tej specjalności są płatne.

WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Kierunek Ekonofizyka**

Specjalności kierunku Informatyka i ekonometria:

 • analityka gospodarcza
 • elektroniczny biznes*
 • informatyka w gospodarce i administracji
 • inżynieria finansowa

Kierunek Techniczne zastosowania Internetu kierunek międzyuczelniany

*Specjalność , na której przedmioty specjalistyczne są prowadzone w języku angielskim. Studia na tej specjalności są bezpłatne.
**Rekrutacja zostanie przeprowadzona i studia zostaną uruchomione pod warunkiem otrzymania przez UEP zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego na prowadzenie studiów na danym kierunku.

WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA

Specjalności kierunku Towaroznawstwo:

 • ekologia produktów
 • menedżer produktu
 • zarządzanie jakością
 • kształtowanie jakości produktów przemysłowych
 • kształtowanie jakości produktów spożywczych
 • menedżer produktów kosmetycznych

Specjalności kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji:

 • zarządzanie i inżynieria produkcji żywności
 • zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej
 • zarządzanie jakością produktów

**Rekrutacja zostanie przeprowadzona i studia zostaną uruchomione pod warunkiem otrzymania przez UEP zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego na prowadzenie studiów na danym kierunku.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Specjalności kierunku Finanse i rachunkowość:

 • analiza rynku usług finansowych
 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • finanse samorządów terytorialnych
 • inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa

Specjalności kierunku Gospodarka przestrzenna:

 • administracja i gospodarka samorządowa
 • rozwój miast i regionów

Specjalności kierunku Zarządzanie:

 • handel i marketing
 • komunikacja w biznesie
 • konsulting gospodarczy
 • logistyka krajowa i międzynarodowa
 • organizacja i zarządzanie w biznesie
 • przedsiębiorczość w małej i średniej firmie
 • przedsiębiorstwo w gospodarce globalnej
 • zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
 • zarządzanie produkcją
 • zarządzanie przedsiębiorstwami
 • zarządzanie usługami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Zasady rekrutacji


I stopień

Rejestracja
Zgłoszenia na wybrany wydział i kierunek (przy kilku obowiązuje odrębna aplikacja na każdy z wybranych wydziałów i kierunków) odbywają się drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie www.ue.poznan.pl.
Kandydatów obowiązuje opłata rekrutacyjna.

Przedmioty kwalifikacyjne
O kwalifikacji do przyjęcia na studia przesądza miejsce na liście rankingowej.

Przedmioty kwalifikacyjne obowiązujące na danych wydziałach:

Wydział Ekonomii:

Kierunek: Ekonomia

Kierunek: Finanse i rachunkowość

- przedmiot do wyboru: geografia, historia, informatyka

- matematyka

- język do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Kierunek: Polityka społeczna

- przedmiot do wyboru: geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

- język do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Kierunek: Prawno-ekonomiczny

(studia jednolite magisterskie)

- przedmiot do wyboru: geografia, historia, matematyka

- język do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Wydział Gospodarki Międzynarodowej:

Kierunek: Gospodarka turystyczna

Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze

- przedmiot do wyboru: geografia, historia, informatyka

- matematyka

- język do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej:

Kierunek: Informatyka i ekonometria

- przedmioty do wyboru: geografia, historia, informatyka

- matematyka

- język do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Wydział Towaroznawstwa:

Kierunek: Towaroznawstwo

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji

- przedmiot do wyboru: biologia, chemia, matematyka, fizyka

- język do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Wydział Zarządzania:

Kierunek: Finanse i rachunkowość

Kierunek: Gospodarka przestrzenna

Kierunek: Zarządzanie

- przedmiot do wyboru: geografia, historia, informatyka

- matematyka

- język do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski

Studia stacjonarne:
Lista sporządzana jest na podstawie punktów uzyskanych przez kandydatów z pisemnej części egzaminu maturalnego (nowa matura,matura IB) lub w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej (stara matura, szkoła średnia ukończona za granicą) z trzech przedmiotów kwalifikacyjnych, obowiązujących na dany wydział i kierunek UEP.

Studia niestacjonarne:
Przy przyjęciach na zaoczne studia niestacjonarne pierwszego stopnia brane są pod uwagę oceny uzyskane w ramach starej matury (najwyższa z ocen) albo punktacja procentowa uzyskana na nowym egzaminie maturalnym z przedmiotów kwalifikacyjnych.

Przy przyjęciach na wieczorowe studia niestacjonarne pierwszego stopnia brana jest pod uwagę liczba punktów, uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne lub punktacja procentowa uzyskana na nowym egzaminie maturalnym z przedmiotów kwalifikacyjnych.

Punktacja
"Nowa matura":

Z postępowania kwalifikacyjnego obejmującego punktację z dwóch lub trzech przedmiotów kwalifikacyjnych do UEP (z części pisemnej/zewnętrznej egzaminu maturalnego) można uzyskać maksymalnie 200 punktów przy dwóch przedmiotach i 300 punktów przy trzech przedmiotach (patrz tabela powyżej).
Liczbę punktów rankingowych z wybranego przedmiotu z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, ustala się w następujący sposób:
(liczbę punktów procentowych na poziomie rozszerzonym + 100) : 2
Liczbę punktów rankingowych z wybranego przedmiotu z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, ustala się w następujący sposób:
(liczba punktówprocentowych na poziomie podstawowym + 40) : 2
Liczbę punktów rankingowych z egzaminu maturalnego z języka obcego według standardów dla klas dwujęzycznych, ustala się w następujący sposób:
(1,2 x liczba punktów procentowych na poziomie klas dwujęzycznych + 100) : 2
Jeżeli kandydat nie zdawał przedmiotu kwalifikacyjnego w ramach nowej matury, to przyjmuje się, że uzyskał 0 punktów rankingowych z przedmiotu.
Jeżeli kandydat uzyskał mniej niż 30 punktów procentowych na wybranym poziomie egzaminu maturalnego z przedmiotu kwalifikacyjnego, to przyjmuje się, że uzyskał 0 punktów rankingowych z przedmiotu.

"Stara matura":
Z postępowania kwalifikacyjnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie po 100 punktów z każdego przedmiotu kwalifikacyjnego (100 pkt. z matematyki, 100 pkt. z języka obcego i 100 pkt. z przedmiotu do wyboru).

Studia stacjonarne:
Przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia odbywa się na wydział i kierunek.
Na rok akademicki 2012/2013 obowiązuje podział limitów przyjęć:
1.30% limitu zarezerwowane jest dla absolwentów UEP studiów stacjonarnych I stopnia, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na ten sam kierunek i wydział, który ukończyli na UEP w roku akademickim 2010/2011. Jeżeli liczba takich miejsc kandydatów przekracza 30% limitu, to kandydaci ci mogą się ubiegać o przyjęcie na studia kolejno w ramach puli miejsc, o której mowa w pkt 2 albo pkt 3;
2.50% limitu pomniejszone o liczbę kandydatów przyjętych na podstawie pkt 1 jest zarezerwowane dla absolwentów UEP studiów stacjonarnych I stopnia, którzy ukończyli studia na UEP w roku akademickim 2010/2011. Jeżeli liczba takich kandydatów przekracza wspomnianą część limitu, to kandydaci ci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia kolejno w ramach puli miejsc, o której mowa w pkt 3;
3.do 15% limitu przeznaczono dla absolwentów z roku 2012/2013 studiów stacjonarnych I stopnia Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Gnieźnie, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.
4.pozostała część limitu przeznaczona jest dla absolwentów UEP, którzy nie zostali przyjęci w ramach puli miejsc, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz absolwentów innych uczelni.

Listy rankingowe kandydatów przyjmowanych w ramach puli miejsc, o której mowa w pkt 1 i 2, ustala się na podstawie średniej ocen ze studiów uzyskanej przez kandydata w ciągu 5 semestrów studiów sześciosemestralnych albo 6 semestrów studiów siedmiosemestralnych.

Listę rankingową kandydatów przyjmowanych w ramach puli miejsc, o której mowa w pkt 4, ustala się na podstawie wyników pisemnego testu kwalifikacyjnego, obejmującego: część dotyczącą znajomości języka obcego, część sprawdzającą wiedzę ogólną w dziedzinie nauk ekonomicznych i część sprawdzającą wiedzę kierunkową.

Studia niestacjonarne:
1.Przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia odbywa się na wydział i kierunek.
2.Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na UEP w latach akademickich 2009/2010, 2010/2011, 2011/201 i ubiegają się o przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia na ten sam wydział, na którym ukończyli studia pierwszego stopnia, są przyjmowani na podstawie elektronicznej rejestracji i złożenia wymaganych dokumentów. Kandydatom tym przysługuje pierwszeństwo przyjęcia (na ten wydział) przed pozostałymi kandydatami.
3.Pozostali kandydaci na studia niestacjonarne drugiego stopnia mogą się ubiegać o przyjęcie na określony kierunek na podstawie konkursu ocen z przedmiotów zawierających treści podstawowe i kierunkowe określone w aktualnie obowiązującym rozporządzaniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia (tzw. Minimum programowego).