Rekrutacja 2017: Uniwersytet WrocławskiNa tegorocznych kandydatów, którzy chcą rozpocząć studia na Uniwersytecie Wrocławskim, czeka ponad 80 zróżnicowanych kierunków oraz ponad 200 specjalności. Rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie potrwa do 6 lipca, na studia drugiego stopnia oraz kierunki prowadzone w trybie niestacjonarnym do września.

Co przygotował Uniwersytet Wrocławski z myślą o kandydatach na studia w roku akademickim 2017/2018?
 • blisko 80 kierunków studiów pierwszego stopnia (licencjackich),
 • 4 kierunki studiów pierwszego stopnia (inżynierskich),
 • 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich,
 • blisko 60 kierunków studiów drugiego stopnia (magisterskich),
 • międzyobszarowe studia indywidualne pierwszego oraz drugiego stopnia.

W ramach tych kierunków oferta obejmuje ponad 250 specjalności i specjalizacji, studia interdyscyplinarne, miedzyobszarowe, indywidualne oraz blisko 30 programów w języku angielskim. Kształcenie prowadzone jest zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.
Studia na Uniwersytecie WrocławskimUniwersytet Wrocławski prowadzi kształcenia w pięciu obszarach:
 • przyrodniczym,
 • ścisłym i technicznym,
 • prawnym i społecznym,
 • humanistycznym,
 • filologicznym.

Link do Internetowej Rejestracji Kandydatów: www.rekrutacja.uni.wroc.pl

Harmonogram rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018:
 • Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK: 1 kwietnia 2017
 • Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 6 lipca 2017
 • Postępowanie rekrutacyjne (konkurs świadectw, egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne): 7, 10 lipca 2017
 • Ogłoszenie I listy osób do przyjęcia na studia: 11 lipca 2017
 • Ogłoszenie I listy rezerwowej: 11 lipca 2017
 • Przyjmowanie dokumentów przez WKR: 12, 13, 14, 17 lipca 2017
 • Ogłoszenie I listy przyjętych na studia: 18 lipca 2017

Opłata rekrutacyjna dla kandydatów na studia wynosi 85 zł za jeden kierunek. Należy ją wnieść do ostatniego dnia trwania rejestracji. Z opłaty zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad. Rekrutację na niektóre kierunki uzupełnia dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna.

Komentarze obsługiwane przez CComment