Rekrutacja 2017: Politechnika GdańskaPolitechnika Gdańska przygotowała dla tegorocznych kandydatów 35 zróżnicowanych kierunków studiów. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia przygotowano łącznie 5215 miejsc. Rejestracja kandydatów zostanie zamknięta w dniu 6 lipca.

Lista kierunków studiów, które zostaną uruchomione w roku akademickim 2017/2018 na Politechnice Gdańskiej:
 1. Architektura
 2. Gospodarka przestrzenna
 3. Biotechnologia
 4. Chemia
 5. Chemia budowlana
 6. Korozja
 7. Technologia chemiczna
 8. Zielone technologie i monitoring
 9. Automatyka i robotyka
 10. Elektronika i telekomunikacja
 11. Informatyka
 12. Inżynieria biomedyczna
 13. Inżynieria danych
 14. Automatyka i robotyka
 15. Elektrotechnika
 16. Energetyka
 17. Fizyka techniczna
 18. Inżynieria materiałowa
 19. Matematyka
 20. Nanotechnologia
 21. Budownictwo
 22. Geodezja i kartografia
 23. Inżynieria środowiska
 24. Transport
 25. Energetyka
 26. Inżynieria mechaniczno-medyczna
 27. Mechanika i budowa maszyn
 28. Mechatronika
 29. Zarządzanie i inżynieria produkcji
 30. Energetyka
 31. Oceanotechnika
 32. Analityka gospodarcza
 33. Ekonomia
 34. Zarządzanie w jęz. angielskim
 35. Zarządzanie inżynierskie
Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny
Harmonogram rekrutacji na Politechnikę Gdańską w roku akademickim 2017/2018:
11.05.2017: Uruchomienie elektronicznego naboru na studia stacjonarne I stopnia. Kandydaci na kierunek Architektura mają czas na elektroniczną rejestrację do 1.06.2017, pozostali kandydaci do 6.07.2017.
1.06.2017: Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na kierunek Architektura.
6.06.2017: Publikacja na stronie http://pg.edu.pl/rekrutacja/aktualnosci list uczestników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta.
8.06.2017: Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta, cz. 1 rysunek odręczny (grupa 1).
9.06.2017: Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta, cz. 1 rysunek odręczny (grupa 2).
10.06.2017 Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta, cz. 2 test.
26.06.2017: Publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji do zawodu architekta na koncie rekrutacyjnym kandydata.
6.07.2017: Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia stacjonarne I stopnia. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata. Pamiętaj, żeby uzupełnić wyniki maturalne. UWAGA! Jest to ostatni dzień na dokonanie opłaty za rekrutację.
7.07.2017: Uruchomienie elektronicznego naboru na studia niestacjonarne I stopnia.
14.07.2017: Ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia niestacjonarne I stopnia. Blokada opcji edycji i modyfikacji danych na koncie kandydata. Pamiętaj, żeby uzupełnić wyniki maturalne.
19.07.2017: Publikacja wyników rekrutacji na studia, na koncie rekrutacyjnym kandydata (wszystkie tryby i rodzaje studiów).
Politechnika Gdańska Wydział ArchitekturyWysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia ustala się w wysokości:
150 zł – kierunek architektura (w przypadku kandydatów na studia I stopnia)
85 zł – pozostałe kierunki studiów

Na Politechnice Gdańskiej obowiązuje jednokrotna opłata rekrutacyjna bez względu na liczbę kierunków wybranych przez kandydata w danej formie studiów oraz formie kształcenia.
Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Komentarze obsługiwane przez CComment