Rekrutacja 2017: Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuNa tegorocznych kandydatów czeka 27 zróżnicowanych kierunków studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Od nowego roku akademickiego do oferty kształcenia włączony zostanie również jeden nowy kierunek studiów: żywienie człowieka i dietetyka. W ofercie UPWr znajdują się ponadto studia II stopnia, niestacjonarne oraz podyplomowe. Pierwsza tura rekrutacji potrwa do 6 lipca.

W trakcie ubiegłorocznej rekrutacji największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się: weterynaria (9,1 kandydata na jedno miejsce), biologia (2,7), żywienie człowieka (2,6) i biotechnologia (2,6).

Tegoroczna nowość "Żywienie człowieka i dietetyka", prowadzona na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności, to pierwsze w Polsce studia pierwszego stopnia, które łączą wiedzę z zakresu żywienia człowieka i dietetyki, jakości zdrowotnej żywności oraz technologii żywności gastronomicznej. W trakcie studiów studenci będą mogli gruntownie poznać tajniki produkcji i przetwarzanie żywności, jej przechowywania, dystrybucji oraz wykorzystania żywności w żywieniu indywidualnym i zbiorowym. Zapoznają się ponadto z zasadami żywienia w rożnych chorobach, zaburzeniach metabolicznych, zaburzeniach odżywiania o podłożu psychogennym.

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie
System Internetowej Rejestracji Kandydatów otwarty będzie do 6 lipca do godz. 12:00. Do tego dnia kandydaci będą mogli zapisywać się na wszystkie kierunki z wyjątkiem architektury krajobrazu, gdzie rejestracja zostanie zakończona w dniu 3 lipca o godzinie 12:00. 4 lipca o godz. 9:00 organizowany będzie bowiem egzamin z rysunku odręcznego.

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia ogłoszone zostaną 7 lipca. Komplet dokumentów należy dostarczyć do uczelni do dnia 12 lipca. Ostateczna lista przyjętych zostanie opublikowana w dniu 17 lipca.
Rekrutacja 2017: Uniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuKandydaci na stacjonarne studia pierwszego i jednolite studia magisterskie mają do wyboru 27 zróżnicowanych kierunków studiów:
 • agrobiznes
 • architektura krajobrazu
 • bezpieczeństwo żywności
 • bioinformatyka
 • biologia
 • biologia człowieka
 • biotechnologia
 • biotechnologia stosowana roślin
 • budownictwo
 • ekonomia
 • geodezja i kartografia
 • gospodarka przestrzenna
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • inżynieria środowiska
 • medycyna roślin
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 • ogrodnictwo
 • rolnictwo
 • technika rolnicza i leśna
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • weterynaria
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie jakością i analiza żywności
 • zootechnika
 • żywienie człowieka i dietetyka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Przyrodniczo-TechnologicznyRekrutacja na studia stacjonarne II stopnia
Kandydaci na studia drugiego stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym, mogą w październiku rozpocząć naukę na trzech kierunkach:
 • bioinformatyce
 • biologii
 • ekonomii

Rekrutacja potrwa do 29 września. Do tego dnia osoby zakwalifikowane na studia muszą dostarczyć wszystkie, wymagane dokumenty.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Komentarze obsługiwane przez CComment