ul logoUniwersytet Łódzki to 12 wydziałów i ponad 40 tysięcy studentów, którzy kształcą się na 80 kierunkach studiów i 177 specjalnościach. Dlaczego warto rozpocząć studia właśnie tutaj? Uczelnia dysponuje jednymi z najnowocześniejszych sal dydaktycznych oraz świetnie wyposażonymi laboratoriami, gdzie studenci kierunków ścisłych odbywają zajęcia. Tegorocznych maturzystów, którzy planują rozpoczęcie studiów w Łodzi, zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem procesu rekrutacyjnego 2017/2018 na Uniwersytecie Łódzkim.

Obszary kształcenia na Uniwersytecie Łódzkim obejmują nauki przyrodnicze, ścisłe, humanistyczne, ekonomiczne, społeczne, prawne oraz zagadnienia artystyczne. W ramach 80 kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, uczelnia oferuje studia prowadzone w językach obcych, studia trzeciego stopnia oraz międzywydziałowe studia.

Uniwersytet Łódzki składa się z 12 wydziałów, są to:
  • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
  • Wydział Chemii,
  • Wydział Filozoficzno-Historyczny,
  • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,
  • Wydział Matematyki i Informatyki,
  • Wydział Nauk Geograficznych,
  • Wydział Nauk o Wychowaniu,
  • Wydział Prawa i Administracji,
  • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych,
  • Wydział Zarządzania.


Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie rozpoczęła się już 9 maja. Kandydaci mogą rejestrować się w systemie i wybrać wymarzony kierunek najpóźniej do 10 lipca. Do 13 lipca należy dokonać wpłaty rekrutacyjnej i przypisać ją do wybranego kierunku studiów. Opłata wynosi 60 zł za każdy kierunek studiów. Pierwsza lista rankingowa zostanie ogłoszona 18 lipca. Do 22 lipca kandydaci są zobowiązani do złożenia kompletu dokumentów. 27 lipca zostanie ogłoszona druga lista rankingowa. Uczelnia z pewnością będzie prowadzić również kolejne rekrutacje na te kierunki studiów, na których będą jeszcze wolne miejsca. Kandydaci na studia I stopnia na kierunku logopedia z audiologia są zobligowani do przystąpienia do egzaminu wstępnego.
uł chemia pakietRekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczęła się 9 maja i potrwa do 17 lipca. Aby wziąć udział w rekrutacji, kandydaci powinni najpóźniej do 20 lipca dokonać wpłaty i przypisać ją do wybranego kierunku studiów. Na 21 lipca zostały zaplanowane egzaminy wstępne (dotyczy to tylko wybranych kierunków studiów). 26 lipca uczelnia opublikuje listę rankingową. Zakwalifikowani kandydaci do 3 sierpnia powinni dostarczyć komplet dokumentów. 4 sierpnia uczelnia przedstawi ostateczną listę przyjętych. Jeśli planujesz rozpoczęcie studiów drugiego stopnia na kierunku Business Management, który prowadzony jest na Wydziale Zarządzania, czeka Cię egzamin wstępny.
uł zarządzanie pakietUczelnia będzie również prowadzić rekrutację na studia niestacjonarne I i II stopnia, która potrwa do 18 września. Ostateczna lista przyjętych na poszczególne kierunki zostanie udostępniona dla kandydatów 26 września.