Rekrutacja 2017: Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuDziesięć kierunków studiów i blisko sto specjalności pozwolą znaleźć coś dla siebie nawet najbardziej wymagającym. Również tym, którzy chcą studiować w języku angielskim. Jeśli chcesz dołączyć do grona studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, to masz właśnie ku temu okazję! Internetowa rejestracja kandydatów potrwa do 7 lipca.

O najwyższej jakości edukacji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu świadczy fakt, że dwa kierunki otrzymały od Polskiej Komisji Akredytacyjnej ocenę wyróżniającą - finanse i rachunkowość na wydziale ZIF oraz zarządzanie na wydziale EZiT w Jeleniej Górze - a pozostałe ocenę bardzo dobrą. Wybrane kierunki otrzymały również akredytacje prestiżowych instytucji branżowych - ACCA, CFA i EPAS.

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2017/2018:
28.04.2017 do 07.07.2017 do godz. 23:59 – termin elektronicznej rejestracji Kandydatów. W tym czasie Kandydat zobowiązany jest:
 1. założyć indywidualne konto kandydata (poprzez wpisanie nr dowodu osobistego oraz numeru PESEL),
 2. wypełnić zgłoszenie rekrutacyjne (w tym miejscu Kandydat określa m.in. przedmioty kwalifikacyjne zdawane na egzaminie maturalnym i wskazuje poziom – podstawowy lub rozszerzony; laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych- wpisują punkty zgodnie z uprawnieniami wskazanymi w Uchwale Senatu )
 3. wypełnić ankietę osobową,
 4. wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości określonej zarządzeniem Rektora UE za każdy kierunek, na który dokona zgłoszenia. Opłatę należy wnieść na indywidualne konto rozliczeniowe, którego numer pojawi się w zgłoszeniu rekrutacyjnym. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

30.06.2017 do 07.07.2017 r. – po otrzymaniu świadectwa dojrzałości Kandydaci są zobowiązani powtórnie zalogować się do systemu „Rekrutacja” (wpisując swój PESEL oraz numer dowodu osobistego) i wpisać wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów do kwalifikacji (na tym etapie istnieje możliwość zmiany przedmiotów kwalifikacyjnych).
Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przygotował dla kandydatów następujące kierunki studiów i specjalności:

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Finanse i rachunkowość spółek
 • Inwestycje i nieruchomości
 • Skarbowość i podatki
 • Rynki finansowe

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
 • Biznes międzynarodowy
 • International Business
 • Innowacje i przedsiębiorczość
 • Konkurowanie w przestrzeni międzynarodowej
 • Rynki europejskie

ZARZĄDZANIE
 • Komunikacja marketingowa
 • Menedżer biznesu
 • Zarządzanie marką
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Management

EKONOMIA
 • Analityk rynku
 • Ekobiznes
 • Gospodarka publiczna

WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
 • inżynieria produktów żywnościowych,
 • inżynieria produktów chemicznych,
 • inżynieria ochrony środowiska,
 • inżynieria bioproduktów

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW


FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ:
 • Rachunkowość i auditing,
 • Rachunkowość i podatki,
 • Rynek finansowy,
 • Zarządzanie finansami,
 • Bankowość i ubezpieczenia I,
 • Finanse i rachunkowość - program zaawansowany,

BACHELOR STUDIES IN FINANCE - studia w języku angielskim

INFORMATYKA W BIZNESIE
 • Systemy informacyjne w dużych korporacjach,
 • Analityk i projektant systemów,
 • Informatyka w usługach i administracji,
 • Technologie baz danych i aplikacji mobilnych.
BUSINESS INFORMATICS - studia w języku angielskim

ZARZĄDZANIE
 • Team Leader,
 • Menedżer kreatywny,
 • Przedsiębiorczość w biznesie,
 • Zarządzanie projektami,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
ANALITYKA GOSPODARCZA
 • Analityk rynku
 • Analityk decyzji biznesowych

LOGISTYKA
 • Logistyka w przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • Logistyka w handlu i usługach

WYDZIAŁ EKONOMII, ZARZĄDZANIA I TURYSTYKI W JELENIEJ GÓRZE

EKONOMIA
 • Ekonomia biznesu i doradztwo gospodarcze
 • Gospodarka i administracja publiczna
 • Rachunkowość i doradztwo finansowe

ZARZĄDZANIE
 • Logistyka menedżerska
 • Zarządzania jakością i środowiskiem w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

TURYSTYKA
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
 • Turystyka w regionie
 • Spa & Wellness

Komentarze obsługiwane przez CComment