sggwgodloSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie już 1 czerwca rozpoczyna rekrutację 2017/2018 na studia I i II stopnia stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. SGGW jest uniwersytetem przyrodniczym w nowoczesnym wydaniu. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi terminami w harmonogramie tegorocznej rekrutacji.

Na SGGW wykłada prawie 1 300 wykładowców i studiuje ponad 25 000 osób. Uczelnia składa się z 13 wydziałów:
 • Wydział Rolnictwa i Biologii,
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
 • Wydział Leśny,
 • Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu,
 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
 • Wydział Technologii Drewna,
 • Wydział Nauk o Zwierzętach,
 • Wydział Nauk o Żywności,
 • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji,
 • Wydział Inżynierii Produkcji,
 • Wydział Nauk Ekonomicznych,
 • Wydział Nauk Społecznych,
 • Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki.

Rejestracja na studia I stopnia potrwa do 6 lipca. Do czasu należy wpłacić i przypisać opłatę rekrutacyjną do wybranego kierunku studiów. Od 3 do 6 lipca uczelnia przyjmuje dokumenty od laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. 11 lipca nastąpi ogłoszenie wyników. Od 12 do 20 lipca będzie można składać dokumenty. Uczelnia planuje aż 4 etapy dodatkowych rekrutacji (w terminie od 20 lipca do 3 sierpnia), obejmujące jedyne te kierunku, na których limit miejsc nie został jeszcze osiągnięty. W każdy poniedziałek, począwszy od 24 lipca do 7 sierpnia listy rankingowe będą aktualizowane, a kandydaci będą mogli sprawdzić, czy dostali się na wymarzony kierunek w kolejnych etapach. W zależności od tury rekrutacji, dokumenty będzie można składać od 25 lipca do 10 sierpnia.

Jeśli planujesz rozpocząć studia I stopnia w trybie niestacjonarnym, będziesz musiał się zarejestrować w terminie od 6 czerwca do 6 lipca. Terminy ogłoszenia list rankingowych na studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym jest taki sam. Kwalifikacja uzupełniająca na studia niestacjonarne będzie trwała do 10 sierpnia. Dzień później zostaną ogłoszone wyniki, a do 18 sierpnia należy dostarczyć dokumenty. Kandydaci na architekturę krajobrazu (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) są zobowiązani do tego, aby podejść do egzaminu z rysunku odręcznego.
sggw pakiet
Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 9 lipca. Ostateczny termin wniesienia opłaty przypada na 12 lipca. Od 13 do 18 lipca na uczelni będą odbywać się rozmowy kwalifikacyjne i testy kompetencyjne na wybrane kierunki studiów. 21 lipca zostanie ogłoszona lista rankingowa. Od 25 lipca do 3 sierpnia będzie można składać dokumentów. Kwalifikacja uzupełniająca potrwa aż do 10 września. Podobnie jak w pierwszej turze, uczelnia zaplanowała rozmowy kwalifikacyjne i testy na wybrane kierunki studiów, które odbędą się od 12 do 14 września. 15 września zostaną udostępnione listy rankingowe, a do 22 września będzie można składać dokumenty.