Rekrutacja 2017: Uniwersytet Jagielloński w KrakowieUniwersytet Jagielloński to jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie i jednocześnie jedna z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych polskich uczelni. Na tegorocznych kandydatów czeka m.in. bogata oferta kierunków oraz specjalności technicznych, przyrodniczych, społeczno-humanistycznych, ekonomiczno-biznesowych oraz medycznych. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie potrwa do 6 lipca.

Uniwersytet Jagielloński kształci na każdym z trzech stopni studiów: licencjackim, magisterskim i doktoranckim zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego. Studiować można na stu kilkudziesięciu kierunkach i specjalnościach studiów w języku polskim, a także na kilkunastu kierunkach w języku angielskim. Na wszystkich kierunkach i specjalnościach wprowadzono europejski system punktów kredytowych (ECTS), umożliwiający bezproblemowe łączenie studiów na UJ ze studiami w innych krajach europejskich. Przyczynia się to, wraz z rozwijaniem współpracy z szeregiem uczelni na całym świecie, do intensyfikacji mobilności studentów.

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Terminy rejestracji kandydatów w systemie ERK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych:
  • kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną (inną niż IB i EB): 23 maja – 18 czerwca
  • kandydaci posiadający polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB na studia: MISH i zarządzanie1): 23 maja – 2 lipca
  • kandydaci posiadający polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB na pozostałe studia: 23 maja – 6 lipca
  • wszyscy kandydaci: 23 maja – 6 lipca

Potwierdzanie rejestracji na studia:
  • kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną (inną niż IB i EB): do 20 czerwca, do godz. 12:00
  • kandydaci posiadający polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB na studia: do 4 lipca, do godz. 12:00
  • kandydaci posiadający polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB na pozostałe studia: do 10 lipca, do godz. 12:00
  • wszyscy kandydaci: do 10 lipca, do godz. 12:00

Ogłoszenie listy rankingowej
  • wszyscy kandydaci na wszystkie studia: 14 lipca

Link do systemu internetowej rejestracji kandydatów: www.erk.uj.edu.pl

Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2017/2018 wynosi 75 złotych lub 18 euro, lub 20 dolarów. Opłatę wnosi się oddzielnie za każdą dokonaną rejestrację, a każda rejestracja na studia ma swój indywidualny numer rachunku bankowego.

Opłatę rekrutacyjną powinieneś wnieść na indywidualny, osobny dla każdej rejestracji numer rachunku bankowego, który zostanie udostępniony ci w koncie ERK po dokonaniu rejestracji na wybrany kierunek studiów w karcie rejestracji w zakładce „opłata rekrutacyjna". Zwróć uwagę, że sześć ostatnich cyfr rachunku bankowego to twój numer rejestracji.
Uniwersytet Jagielloński w KrakowieWybrana kierunki studiów oferowane przez Uniwersytet Jagielloński:
Fizyka (studia I, II oraz III stopnia)
- fizyka doświadczalna
- fizyka stosowana
- fizyka teoretyczna

Biofizyka (studia I, II oraz III stopnia)
- fizyka medyczna
- biofizyka molekularna

Astronomia (studia I, II oraz III stopnia)

Astrofizyka i kosmologia (studia II stopnia)

Informatyka Stosowana (studia II i III stopnia) (specjalizacje tylko na II stopniu studiów)
- specjalizacja ogólna
- Produkcja Gier Wideo
- Modelowanie i Animacja 3D

Zaawansowane materiały i nanotechnologia (studia I i II stopnia) (studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Chemii UJ)
- Fotonika i nanotechnologia
- Zaawansowane materiały dla technologii informacyjnej
- Biomateriały
- Materiały supra-, nano- i makromolekularne

Studia Matematyczno – Przyrodnicze (studia I i II stopnia) (studia międzywydziałowe administrowane przez Wydział FAIS)
Inżynieria Materiałowa (studia III stopnia)
Biochemia (studia I i II stopnia)
Biofizyka (jednolite studia magisterskie)
Bioinformatyka z biofizyką stosowaną (studia II stopnia)
Biotechnologia (studia I stopnia)
Biotechnologia molekularna (studia II stopnia)

Spotkaj się z Mistrzem na Uniwersytecie Jagiellońskim

Pod hasłem „Jesteś gotowy na spotkanie z Mistrzem?” trwa kampania promująca studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej główną ideą jest pokazanie, że studia na UJ to szansa na podniesienie swoich umiejętności na poziom mistrzowski i budowanie kompetencji ułatwiających start zawodowy, a także okazja do poznania mentorów, inspirujących do dalszego rozwoju i odkrywania nowych pasji.

Ambasadorami akcji są przedstawiciele czterech dziedzin naukowych, wybitni naukowcy i ciekawe osobowości: biotechnolog dr hab. Justyna Drukała, psychiatra i terapeuta prof. dr hab. med. Bogdan de Barbaro, biolog prof. dr hab. Ryszard Laskowski oraz chemik prof. dr hab. Wojciech Macyk.

W ramach kampanii powstała dedykowana przyszłym studentom nowa strona internetowa www.kierunek.uj.edu.pl, ułatwiająca znalezienie informacji o kierunkach studiów i zasadach rekrutacji, prezentująca sylwetki ambasadorów akcji i przybliżająca korzyści płynące z wyboru Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W trakcie matur na wspomnianej stronie oraz w mediach społecznościowych publikowane są komentarze pracowników naukowych UJ do zadań maturalnych. Zapraszamy zatem do odwiedzenia wspomnianego adresu internetowego, co może zdecydowanie uspokoić skołatane od nerwów serca maturzystów. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki młodzi ludzie będą mogli liczyć na cenne komentarze i wnikliwą analizę zadań, które nie tak dawno rozwiązywali.