uw logoUniwersytet Warszawski jest największą uczelnią w Polsce, której historia sięga XIX wieku. Jeden z najbardziej prestiżowych ośrodków akademickich w Polsce zakończyła już oficjalnie pierwszy nabór na studia, ale niezdecydowani kandydaci nadal mają szansę na znalezienie wolnych miejsc m.in. na Wydziale Fizyki UW.


Są jeszcze wolne miejsca na kierunku geofizyka w geologii, na który zapraszamy wszystkich zainteresowanych naukami o Ziemi, naukami o innych ciałach niebieskich i ich badaniem metodami geofizycznymi.

Jeżeli chcielibyście poznać nowoczesne metody bioinformatyki i modelowania komputerowego i w przyszłości np. projektować nowe leki zarejestrujcie się na kierunek zastosowania fizyki w biologii i medycynie, specjalność programowanie molekularne i bioinformatyka.

Szczegółowe informacje, także o ofercie studiów II stopnia, znajdziecie na stronie Wydziału Fizyki UW http://www.fuw.edu.pl/aktualnosci-all/news5074.html

Rekrutacja potrwa do 13 września.


Statystki UW są imponująca. Uczelnia kształci obecnie ponad 44 000 studentów na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. O poziom kształcenia dbają wykładowcy uczelni, których jest prawie 3 600. UW składa się 21 wydziałów. Jako największa uczelnia w Polsce, Uniwersytet Warszawski kształci w każdym obszarze nauk, od społecznych po ścisłe. Tegoroczna rekrutacja na studia obejmuje 120 kierunków studiów.

Rejestracja internetowa rozpocznie się już 5 czerwca i potrwa do 7 lipca. W tym czasie należy wprowadzić opłatę rekrutacyjną, która wynosi w tym roku 80 zł. 19 lipca zostaną ogłoszone pierwsze wyniki rekrutacji, obejmujące jedynie kierunki, na których nie przewidziano egzaminów wstępnych.

Od 20 do 24 lipca kandydaci, którzy znaleźli się na liście rankingowej w pierwszej turze powinni złożyć dokumenty rekrutacyjne. W tym czasie progi będą się obniżać.Uczelnia już zaplanowała dwie kolejne tury:
  • druga tura odbędzie od 25 do 26 lipca,
  • trzecia tura odbędzie się od 27 do 28.
Oprócz trzech tur ogólnych, odbędą się jeszcze tury dodatkowe w sierpniu oraz we wrześniu. O wznowieniu rekrutacji będzie decydować liczba wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach studiów.

uw mwsos pakietuw wf pakietuw wg pakietuw wpia pakiet

Komentarze obsługiwane przez CComment