Rekrutacja 2017: Akademia Ignatianum w KrakowieRuszyła rejestracja na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone na Wydziale Filozoficznym i Wydziale Pedagogicznym w Krakowie oraz na Wydziale Zamiejscowym w Mysłowicach. Dla tegorocznych kandydatów przygotowano 11 kierunków studiów I oraz II stopnia, w tym dwie nowości: zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej oraz turystykę i rekreację.

Akademia Ignatianum w Krakowie jest uczelnią kościelną prowadzoną przez zakon jezuitów (Towarzystwo Jezusowe). Uczelnia działa na prawach uczelni z prawami państwowymi, studia są bezpłatne. Tworzą ją trzy Wydziały: Filozoficzny, Pedagogiczny oraz Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach.

Ignatianum prowadzi następujące kierunki studiów:
 • Filozofia
 • Psychologia
 • Kulturoznawstwo
 • Pedagogika
 • Praca socjalna
 • Nauki o polityce
 • Administracja i polityka publiczna
 • Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej – nowość
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filologia angielska
 • Turystyka i rekreacja – nowość

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych wynosi 85 zł. Absolwenci studiów pierwszego stopnia Akademii Ignatianum w Krakowie podejmujący studia drugiego stopnia na wybranym kierunku w Akademii Ignatianum w Krakowie wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 50 zł.
Akademia IGNATIANUM w KrakowieRejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego: https://www.rejestracja.ignatianum.edu.pl/?pg=start

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2017/2018:
 1. Rejestracja kandydatów na studia I stopnia, jednolite studia magisterskie i studia II stopnia: od 1 czerwca 2017 r. do 15 lipca 2017 r.
 2. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ogłoszone zostaną na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji w dniu: 19 lipca 2017 r. (środa), o godzinie 11:00
 3. Osoby przyjęte na studia zobowiązane są do zrobienia wpisu na studia poprzez dostarczenie w wyznaczonym terminie kompletu wymaganych dokumentów w dniach: 20 lipca 2017 r. - 27 lipca 2017

Ważna informacja: kandydaci na kierunek Filologia angielska muszą przystąpić do obowiązkowego testu z zakresu znajomości języka angielskiego przeprowadzonego przez Akademię Ignatianum w Krakowie w dniu 17 lipca o godzinie 9:00. Numer sali zostanie podany w późniejszym terminie.