Rekrutacja 2017: Uniwersytet Rolniczy w KrakowieNie dostałeś się na studia w pierwszej turze rekrutacji? Chcesz jeszcze w październiku rozpocząć studia na kierunku przyrodniczym? Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prowadzi dodatkową rekrutację, która właśnie trwa i zakończy się w pierwszej połowie września. Wolne miejsce znajdziesz na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, a także na studiach stacjonarnych. Na jakich kierunkach studiów prowadzona jest dodatkowa rekrutacja?Drugi nabór: rejestracja na studia stacjonarne I i II stopnia

Tegoroczni maturzyści będą mogli się rejestrować na stacjonarne studia licencjackie i inżynierskie prowadzone na 16 kierunkach. Do 3 września potrwa rejestracja na kierunki:
 • Inżynieria biosystemów,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gospodarka odpadami oraz technika rolnicza i leśna.

Do 15 września kandydaci będą mogli rejestrować na takie kierunki jak:
 • Agriculture,
 • Architektura krajobrazu,
 • Ekonomia,
 • Geodezja i kartografia,
 • Jakość i bezpieczeństwo środowiska,
 • Ochrona środowiska,
 • Rolnictwo,
 • Zarządzanie.

25 września będzie ostatnim dniem na rejestrację dla kandydatów na kierunki:
 • Inżynieria i gospodarka wodna,
 • Inżynieria środowiska.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie prowadzi także rekrutację na dzienne studia magisterskie. Do 15 września będzie można się rejestrować na kierunku ekonomia oraz ochrona środowiska, a do 22 września - na biologię stosowaną.

Drugi nabór: kandydaci na studia zaoczne

Limit miejsc na studia niestacjonarne pierwszego stopnia nie został osiągnięty na kierunkach:
 • Biogospodarka,
 • Ekonomia,
 • Gospodarka przestrzenna,
 • Jakość i bezpieczeństwo środowiska,
 • Ochrona środowiska,
 • Rolnictwo,
 • Zarządzanie.

Kandydaci mogą zapisywać się na wybrany kierunek studiów do połowy września.

Skończyłeś studia licencjackie i inżynierskie i chcesz rozpocząć II stopień? Zapisując się we wrześniu, już w październiku będziesz mógł rozpocząć studia magisterskie na kierunku:
 • Dietetyka,
 • Ekonomia,
 • Jakość i bezpieczeństwo żywności,
 • Ochrona środowiska,
 • Ogrodnictwo,
 • Technologia żywności i żywienie człowieka,
 • Zootechnika.

Ogłoszenie listy przyjętych zostanie ogłoszona 5 dni po zamknięciu rejestracji. Kandydaci, którzy dostaną się na studia, będą mieli tydzień na dostarczenie dokumentów. Uczelnia kształci specjalistów z zakresu: rolnictwa, leśnictwa, biologii, hodowli zwierząt, weterynarii, ochrony środowiska, biotechnologii, geodezji, inżynierii środowiska, technologii żywności, techniki i inżynierii produkcji, ekonomii i zarządzania.

Na Uniwersytecie Rolniczym studiuje niemal 12 tys. studentów, w tym 9,5 tys. na studiach stacjonarnych i 2.5 tys. na studiach niestacjonarnych.

Rekrutacja elektroniczna dla Kandydatów - Maturzystów 2017 odbywa się dwuetapowo:
 • I etap to założenie konta i wypełnienie formularza w systemie ERK oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany w ERK.
 • II etap (od 30 czerwca 2017 r.) to uzupełnienie wyników matur, następnie wybór kierunku lub kierunków i dokonanie rejetracji w systemie ERK.

System ERK dla studiów stacjonarnych I stopnia zamyka się 6 lipca 2017 r. o północy.

Rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego: https://erk.ur.krakow.pl/

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na rok akademicki 2017/2018 wnoszą jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł niezależnie od liczby kierunków, na które dokonują rejestracji w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK).

Osoby ubiegające się o przyjęcie na pierwszy stopień studiów na kierunku architektura krajobrazu na rok akademicki 2017/2018 wnoszą jednorazową opłatę za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 120 zł niezależnie od liczby kierunków, na które dokonują rejestracji w systemie ERK.
Rekrutacja 2017: Uniwersytet Rolniczy w KrakowieStudia w trybie stacjonarnym
 • Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia potrwa do 6 lipca 2017 r.
 • Egzamin z rysunku odręcznego dla kandydatów na kierunek Architektura Krajobrazu odbędzie się 11.07.2017 r. o godz. 10.00 w budynku Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa, al. 29 Listopada 54.

Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia po licencjacie na kierunki:
 • biologia stosowana do: 22.09.2017 r.
 • ekonomia do: 06.08.2017 r.
 • jakość i bezpieczeństwo środowiska do 06.08.2017 r.
 • ochrona środowiska do: 06.08.2017 r.

Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia prowadzone w języku angielskim:
 • ochrona środowiska (Agroecology) do: 06.08.2017 r.
 • environmental and plant biotechnology do: 22.08.2017 r.
 • international master of horticultural science do: 06.07.2017 r.

Studia w trybie niestacjonarnym
 • Rejestracja na studia niestacjonarne I stopnia potrwa do 22 sierpnia 2017 r.

Rejestracja na studia niestacjonarne II stopnia na kierunki:
dietetyka do: 05.09.2017 r.
 • ekonomia /po licencjacie/ do: 22.08.2017 r.
 • jakość i bezpieczeństwo środowiska /po licencjacie/ do: 22.08.2017 r.
 • ochrona środowiska /po licencjacie/ do: 22.08.2017 r.
 • ogrodnictwo do: 22.08.2017 r.
 • technologia żywności i żywienie człowieka do: 05.09.2017 r.
 • zootechnika do: 22.09.2017 r.

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi w terminie do 5 dni od daty zakończenia rejestracji w systemie ERK na dane studia. Architektura Krajobrazu ogłosi wyniki 13.07.2017 r.