Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji powstał w odpowiedzi na zmiany w systemie społecznym i gospodarczym, których następstwem jest powstanie struktur społeczeństwa obywatelskiego oraz funkcjonowanie gospodarki według zasad rynkowych. Zmiany te wymagały nowej kategorii pracowników zdolnych podejmować zadania jakie wynikają z przeobrażeń w gospodarce, szczególnie w przemyśle i rolnictwie związanych głównie z racjonalizacją kosztów i technik produkcji. Powstanie małych i średnich firm, restrukturyzacja przemysłu, prywatyzacja przedsiębiorstw, itd. zmusza inżyniera do pełnienia podwójnej roli, jako twórcy techniki i menedżera. Rozszerzył się więc zakres zadań jakie stawiane są inżynierom. W szczególności oczekuje się od nich oprócz wiedzy specjalistycznej w określonej dziedzinie techniki, również umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania, rachunkowości, finansów, prawa, ekologii, logistyki. Zarządzanie i inżynieria produkcji to interdyscyplinarny kierunek studiów, który umożliwia kształcenie takich specjalistów, potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Zatem jeżeli jesteś dobry z przedmiotów ścisłych, przejawiasz zainteresowania techniką, a w przyszłości chciałbyś zostać dyrektorem, prezesem, czy menedżerem, to zamiast studiować nauki  ekonomiczno, menedżerskie, czy  nauki techniczne, możesz połączyć to w kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji.

W trakcie studiów:

Program kształcenia na Zarządzaniu i inżynierii produkcji obejmuje takie przedmioty jak matematyka, fizyka, chemia, statystyka i badania operacyjne, mikroekonomia, makroekonomia, marketing, ekologia i zarządzanie środowiskowe, prawo gospodarcze, zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, nauka o materiałach, projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska, procesy produkcyjne, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, metrologia, informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, zarządzanie strategiczne, logistyka w przedsiębiorstwie, organizacja systemów produkcyjnych, zintegrowane systemy zarządzania, prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie, zarządzanie projektem, systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą.

 
Po studiach:

Absolwenci kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji są bardzo poszukiwani przez małe i średnie przedsiębiorstwa, a także firmy produkcyjne wielkich europejskich i światowych koncernów. Zatrudnienie możesz znaleźć m.in. w instytutach naukowo-badawczych,  zakładach przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, hurtowniach materiałów, firmach doradczych i audytorskich, masz też predyspozycje do założenia własnej firmy produkcyjno-handlowej.ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń
www.wsb.pl/torun
ul. Wydmy 3
80-656 Gdańsk
www.gsw.gda.pl
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
www.wsb.edu.pl
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
www.kaweczynska.pl
ul. Rzemieślnicza 5
81-855 Sopot
www.ssw.sopot.pl

Studia z zakresu zarządzania i marketingu prowadzą:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
www.sggw.pl
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
www.pk.edu.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
www.uw.edu.pl
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
www.lazarski.pl
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
www.pw.edu.pl
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
www.ue.poznan.pl
ul. Gołębia 24
31-007 Kraków
www.uj.edu.pl
pl. Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
www.put.poznan.pl
ul. Norwida 25/27
50-375 Wrocław
www.up.wroc.pl
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
www.kozminski.edu.pl
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
portal.prz.edu.pl
Große Scharrnstraße 59
15-230 Frankfurt (Oder)
www.europa-uni.de/pl
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
www.uz.zgora.pl
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
www.tu.kielce.pl
ul. Dolna Brama 8
80-821 Gdańsk
www.wsb.pl/gdansk
al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
www.wsb.pl/poznan
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń
www.wsb.pl/torun
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
www.wsb.pl/wroclaw
ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
www.wsl.com.pl
ul. Wydmy 3
80-656 Gdańsk
www.gsw.gda.pl
ul. Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
www.uwm.edu.pl
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
www.lodz.san.edu.pl
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
www.wsb.edu.pl
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
www.p.lodz.pl
ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź
www.uni.lodz.pl
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67
97-200 Tomaszów Mazowiecki
www.filia.uni.lodz.pl
ul. Akademicka 2a
44-100 Gliwice
www.polsl.pl
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
www.kaweczynska.pl
ul. Rzemieślnicza 5
81-855 Sopot
www.ssw.sopot.pl