Student kierunku Żywienie człowieka posiądzie rozległą wiedzę z zakresu racjonalnego żywienia człowieka zdrowego i chorego w zależności od wieku, płci, stanu fizjologicznego oraz aktywności fizycznej. Studia te skierowane są do osób, które interesują się zagrożeniami, które wynikają z niewłaściwego sposobu żywienia. Wiedza zdobyta podczas studiów ukierunkowana jest na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwo w tym zakresie. Jeśli zainteresował Cię ten kierunek studiów, zapraszamy do lektury! 

W trakcie studiów:

Wybrane przedmioty i zagadnienia na kierunku Żywienie człowieka to m.in. chemia ogólna i organiczna, chemia żywności, anatomia człowieka, fizjolo­gia człowieka, biochemia ogólna i żywności, mikrobiologia ogólna i żywności, ogólna technolo­gia żywności, technologia produkcji żywności pochodze­nia roślinnego i zwierzęcego, higiena żywności, toksyko­logia żywności, analiza i ocena jakości żywności, analiza sensoryczna żywności, żywienie człowieka, ocena żywie­nia, biologiczna ocena żywienia, podstawy dietetyki, die­toterapia, dietoprofilaktyka, technologia gastronomiczna, opakowania żywności, statystyka, biotechnologia, pod­stawy ekonomii i marketingu, gospodarka żywnościowa, prawo żywnościowe, ochrona konsumenta.

Po studiach:
Absolwent kierunku Żywienie człowieka będzie zdolny do planowania żywienia i nadzoru nad zakładami żywienia zbiorowego, które oferują posiłki dla ludzi zdrowych i chorych, udzielania samodzielnych porad dietetycznych i prowadzenia profilaktyki żywieniowej. Może podjąć pracę w instytucjach nadzorujących łańcuch żywnościowy, jak również w placówkach upowszechniających zdrowe żywienie człowieka.