Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne to jeden z najnowszych kierunków studiów realizowanych na polskich uczelniach. Z pewnością warto przyjrzeć mu się bliżej, aby ocenić, czy warto zdecydować się na naukę na tym kierunku. Jako relatywnie nowa dziedzina kształcenia studentów, godna jest zainteresowania, choćby z tego powodu, że rynek pracy nie zdążył się jeszcze nasycić absolwentami, a dyplom ukończenia Bezpieczeństwa wewnętrznego nadal uchodzi za dość oryginalne i budzące ciekawość wykształcenie, które może być świetnym atutem na rynku pracy.


Jak przygotować się na studia, w zakresie Bezpieczeństwa wewnętrznego?

Każda uczelnia stosuje odrębne kryteria i normy w procesie rekrutacyjnym. W konkursach świadectw zwykle brane są pod uwagę oceny z przedmiotów humanistycznych i społecznych, takich jak historia i wiedza o społeczeństwie. Z pewnością warto uczyć się zagadnień pochodzących z tych dziedzin wiedzy, nawet jeżeli nie planujesz aplikować na studia, w których obowiązują limity miejsc. Dobra orientacja w historii Polski, prawie, ustroju i polityce z pewnością pomoże Ci lepiej ulokować wiedzę, która będzie przekazywana w ramach studenckich zajęć i własnych lektur.


Jakie są najciekawsze tematy, realizowane w trakcie studiów?

Studia w zakresie Bezpieczeństwa wewnętrznego to uczestnictwo w wykładach, ćwiczeniach, zajęciach warsztatowych, seminariach oraz różnego rodzaju ćwiczeniach terenowych. Do przyswojenia jest bardzo wiele, interesującego materiału. Do najciekawszych zagadnień z pewnością należą tematy takie jak:
  • terroryzm;
  • tajne służby;
  • techniki przesłuchań;
  • bezpieczeństwo społeczne;
  • elementy wiedzy o wywiadzie i kontrwywiadzie oraz wiele innych zajmujących zagadnień.

W jaki sposób uwarunkowana jest kariera zawodowa absolwentów BW i jak zwiększyć szansę na zatrudnienie?

Pewne uniwersalne reguły, funkcjonujące na rynku pracy znajdują także zastosowanie w wypadku absolwentów Bezpieczeństwa wewnętrznego. Oto kilka najlepszych środków, zwiększających szanse na zdobycie dobrej pracy:
  • wyspecjalizuj się w wąskiej, niszowej dziedzinie nauk o bezpieczeństwie;
  • znajdĹş jak najlepsze praktyki w tym zakresie;
  • szukaj pracy i staży już w trakcie studiów;
  • ucz się rzetelnie i sumiennie, nigdy nie wiesz, która część wiedzy będzie przydatna;
  • twórz sieć zawodowych kontaktów.
Absolwenci BW pracują zwykle dla jednostek samorządu terytorialnego, organizacji rządowych i pozarządowych. Chętnie aplikują także do służb mundurowych, takich jak Wojsko, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Służba Ochrony Pogranicza i wielu innych. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zmusiły licznych pracodawców do utworzenia stanowisk administratora bezpieczeństwa informacji. Okazuje się, że do tego rodzaju prac chętnie zatrudniani są absolwenci omawianego tu kierunku.

Komentarze obsługiwane przez CComment