Chemia kryminalistycznaChcesz zdobyć umiejętności z zakresu wykrywania materiałów wybuchowych, badania śladów pozostawionych przez broń palną czy jak identyfikowania odcisków palców? Chemia nie jest Ci straszna i chciałbyś wykorzystać tą wiedzę w swojej przyszłej karierze zawodowej? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie: specjalność Chemia kryminalistyczna.

Zasadniczym celem studiów jest przekazanie studentom gruntownej wiedzy i umiejętności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem metod analitycznych stosowanych w kryminalistyce oraz zapoznanie ich z podstawowymi technikami kryminalistycznymi.

Studia na kierunku Chemia
Studia na tej specjalności obejmują zagadnienia nie tylko z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej. Program kształcenia obejmuje także szereg innych dyscyplin naukowych, m.in. podstawy prawa, informatykę śledczą, analizę danych, podstawy medycyny sądowej, etc.

Przykładowe przedmioty realizowane w trakcie studiów:
 • Techniki kryminalistyczne;
 • Analiza chromatograficzna materiałów dowodowych;
 • Spektroskopia NMR w identyfikacji substancji odurzających;
 • Podstawy medycyny sądowej,
 • Metody identyfikacji zwłok;
 • Daktyloskopia,
 • Techniczne badanie dokumentów,
 • Balistyka;
 • Podstawy prawa karnego;
 • Podstawy chemii kryminalistycznej;
 • Informatyka śledcza;
 • Zastosowanie matematyki w kryminalistyce;
 • Podstawy kryptografii;
 • Chemia stosowana;
 • Podstawy kryminologii;
 • Ochrona własności intelektualnej;
 • Analiza materiałów dowodowych;

Gdzie mogą znaleźć zatrudnienie absolwenci specjalności „Chemia kryminalistyczna”? Studia na tym kierunku dają możliwość ubiegania się o zatrudnienie m.in. w:
 • laboratoriach kryminalistycznych policji,
 • laboratoriach celnych,
 • przemyśle chemicznym,
 • jednostkach badawczych,
 • szkołach wyższych oraz w szkolnictwie stopnia podstawowego i średniego.

Chemię kryminalistyczną możesz studiować na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Wydział Chemii UMCS