Studia na kierunku Historia sztuki
Raczej trudno wyobrazić sobie kandydata, który deklaruje jedynie zdolności do nauk ścisłych, bez cienia zainteresowania humanistyką. Czym różnią się studia w zakresie Historii sztuki, od studiów ogólnohistorycznych? Podczas gdy historia bada minione wydarzenia, związki przyczynowe i skutkowe, które stanowią o sensie faktów historycznych, Historia sztuki zajmuje się obiektami kultury, wytworzonymi w minionych czasach. Oczywiście, tego rodzaju badania nie mogą istnieć w oderwaniu od znajomości realiów epok, w których kształtowały się dane dzieła.


Zadania kandydata na Historię sztuki

Kandydat na studia w zakresie Historii sztuki powinien przejawiać wrażliwość na piękno, być utalentowanym humanistą, mieć dobry warsztat pisarski i znać dobrze historię powszechną, od starożytności po czasy współczesne. O przyjęciu na studia decydują, w zależności od uczelni bardzo zróżnicowane normy. Zanim zdecydujesz się zgłębiać Historię sztuki w wybranym przez siebie mieście, zapoznaj się z kryteriami oraz sposobem wyliczania punktów rankingowych ze świadectwa maturalnego. Z pewnością warto starać się o wiedzę, umiejętności i dobre stopnie z języka polskiego, historii, języków obcych, wiedzy o społeczeństwie, a być może także religii oraz etyki. Oba te przedmioty na pierwszy rzut oka wydają się być bez znaczenia, mimo tego warto wziąć pod uwagę, że:
  • sztuka religijna była bardzo istotną częścią kultury europejskiej. Aby ją kompetentnie analizować, trzeba mieć bogate kompetencje teologiczne;
  • etyka jako przedmiot szkolny, w swoim programie ma także podstawowe zagadnienia związane z estetyką, a więc mówiąc najprościej teorią piękna i wartości.


Studencka codzienność młodego historyka sztuki

Same studia to bardzo ciekawy i pasjonujący czas dla miłośników sztuki. W trakcie nauki studenci oglądają niezliczone ilości dzieł, oceniając ich poziom artystyczny, rozpoznając style, określając miejsce i czas powstania. Odwiedzają także wystawy, muzea oraz pracownie malarskie i rzeźbiarskie różnych artystów. W czasie studiów można zapoznać się także z istotnymi zagadnieniami związanymi z teorią i praktyką konserwacji zabytków. Studia nie funkcjonują w oderwaniu od współczesnych realiów, dlatego absolwent Historii sztuki zna aktualne przepisy prawne, dotyczące ochrony zabytków, zaznajomiony jest także z procedurami administracyjnymi dotyczącymi ochrony innych dóbr kultury.

Kariera zawodowa absolwenta Historii sztuki

Kariera zawodowa historyków sztuki może być bardzo owocna. Rzadko, kiedy pracują oni w całkowitym oderwaniu od zawodu, którego uczyli się na studiach. Istnieje bardzo wiele dziedzin życia społecznego, w których niezbędna okazuje się obecność profesjonalnych fachowców, zdolnych do realnej oceny wartości historycznej i artystycznej dzieł sztuki. Muzea i galerie potrzebują zarówno kustoszy, jak i doświadczonych kuratorów wystaw. Także i sektor edukacyjny otwarty jest na historyków sztuki, zwłaszcza tych, którzy odbyli przygotowanie pedagogiczne. Obecność Polski w Unii Europejskiej oraz zmiana optyki patrzenia na ochronę zabytków uruchomiła dość znaczny przepływ środków finansowych, przeznaczonych na specjalistyczne prace konserwatorskie, dlatego wykwalifikowany konserwator sztuki, raczej nie pozostanie zbyt długo bezrobotnym.
ul. Stwosza 55
80-952 Gdańsk

Komentarze obsługiwane przez CComment