Inżynieria ekologiczna to nauka zajmująca się ochroną przyrody, kształtowaniem krajobrazu przyrodniczego, metodyką naukowo-badawczą, gospodarką odpadami, niekonwencjonalnymi źródłami energii, zarządzaniem środowiskiem oraz edukacją ekologiczną. Z wszystkimi tymi zagadnieniami będzie mogła się zapoznać osoba, która zdecyduje się na studia na kierunku Inżynieria ekologiczna. Student zdobywa wiedzę na temat nauk przyrodniczych i ochrony środowiska: poznaje sposoby monitorowania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz aspektami prawnymi. Czytaj dalej!

W trakcie studiów:

Na zajęciach ma możliwość zapoznania się z technologiami stosowanymi w ochronie środowiska oraz sposobami projektowania rozwiązań technicznych uwzględniających wymogi środowiska. Na studiach nie brakuje zajęć laboratoryjnych oraz zajęć praktycznych.

Po studiach:

Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie przy pracach projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych, remontowo-budowlanych i produkcyjno-handlowych z zakresu inżynierii środowiska. Może podjąć prace jako:
- konstruktor lub eksploatator obiektów i urządzeń wykorzystywanych w ochronie środowiska,
- pracownik laboratorium badawczego lub kontrolnego,
- pracownik komórki zajmującej się problematyką ochrony środowiska w przedsiębiorstwie lub urzędzie.

Komentarze obsługiwane przez CComment